Planerade och genomförda boendemöten 2023

Listan på denna sida visar alla planerade och genomförda boendemöten under 2023. Observera att informationen är preliminär och att ändringar kan komma att ske.

Inbjudan kommer via e-post

I god tid inför varje möte skickar Lulebo ut en inbjudan via e-post med information om dag och tid för boendemöte i ditt område. Några dagar innan mötet påminner vi via SMS.

Logga gärna in på Mina sidor på denna hemsida för att kontrollera att du har registrerat rätt e-postadress och mobiltelefonnummer så missar du ingen information från oss.

Mötesanteckningar publiceras efter genomfört boendemöte

Några dagar efter ett genomfört boendemöte kan du ladda ner en pdf med information från mötet.


Lulebos boendemöten under 2023

2023-03-06 kl 14.00
Bergnäset: för och med hyresgäster i Bergnäsets trygghetsboende
Samvarolokalen på Producentvägen 1 A
Varmt tack till 75 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-10 kl 14.00
Råneå: för och med hyresgäster i Råneälvens trygghetsboende
Samvarolokalen på Skolvägen 8 C
Varmt tack till 10 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-14 kl 17.00
Lerbäcken: för och med hyresgäster på Valörvägen
Hyresgästlokalen på Valörvägen 62
Varmt tack till 14 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-20 kl 14.00
Örnäset: för och med hyresgäster i Rödkallens trygghetsboende
Samvarolokalen på Rödkallens väg 12-14

2023-03-23 kl 17.00
Björkskatan: för och med hyresgäster på Hagelvägen 3-5, Hagelvägen 4-16 samt Regnvägen
Väderleden, PRO-lokalen

2023-03-29 kl 17.00
Centrum: för och med hyresgäster på N:a Strandgatan 15-25, Residensgatan, Repslagargatan 17-21 samt Oscarsgatan 5
Hyresgästlokalen på N:a Strandgatan 7

2023-04-03 kl 14.00
Antnäs: för och med hyresgäster i Antnäs trygghetsboende
Samvarolokalen på Knalltorpsvägen 6 (i trygghetsboendet)

2023-04-13 kl 17.00
Björkskatan: för och med hyresgäster på Lävägen och Höstvägen
Väderleden, PRO-lokalen

2023-04-21 kl 14.00
Mjölkudden: för och med hyresgäster i Mjölkuddens trygghetsboende
Samvarolokalen på plan 3 eller 4, Mjölkuddsvägen 77 A

2023-04-25 kl 17.00
Centrum: för och med hyresgäster på Rådstugatan 16-18, Storgatan 26, Nygatan 11, Köpmangatan 23 samt V:a Malmgatan 2-4
Lulebos kontor på Köpmangatan 27

2023-04-26 kl 17.00
Hertsön: för och med hyresgäster på alla Lulebo-adresser på Hertsön utom årgångshuset på Hertsötorget
Nya mötesplatsen på Domherregränd 5 (gamla Servus-butiken) på Hertsön

2023-05-05 kl 14.00
Gammelstad: för och med hyresgäster i Punktvägens trygghetsboende
Samvarolokalen på Punktvägen 1

Sommaruppehåll för boendemöten under maj-augusti

2023-09-05 kl 17.00
Bergnäset: för och med hyresgäster på Stengatan

2023-09-06 kl 17.00
Kallkällan: för och med hyresgäster på Lingonstigen

2023-09-14 kl 17.00
Malmudden: för och med hyresgäster på Malmuddsvägen och V:a Brogatan

2023-09-20 kl 17.00
Mjölkudden: för och med hyresgäster på Mjölkuddsvägen

2023-09-26 kl 17.00
Porsön: för och med hyresgäster på Professorsvägen 2-340 samt Assistentvägen

2023-10-04 kl 17.00
Gammelstad: för och med hyresgäster på Lotsvägen, Övägen, Persvägen, Tallvägen, Gäddviksvägen

2023-10-10 17.00
Centrum: för och med hyresgäster på Rådhustorget 6, Kyrkogatan 7 A-C, Stationsgatan 37, Varvsgatan 73-75 samt Prästgatan 11

2023-10-12 kl 17.00
Lulsundsberget: för och med hyresgäster på Kompanivägen

2023-10-17 kl 17.00
Östermalm: för och med hyresgäster på Seminariegatan, Rektorsgatan och Östra Järnvägsesplanaden 1-5

2023-10-18 kl 17.00
Tuna: för och med hyresgäster på Tunastigen

2023-10-24 kl 17.00
Knöppelåsen: för och med hyresgäster på ...

2023-10-26 kl 14.00
Hertsön: för och med hyresgäster i årgångshuset på Hertsötorget

2023-10-31 kl 17.00
Sunderbyn: för och med hyresgäster på Lergärdanvägen och Hemängsvägen

2023-11-02 kl 17.00
Antnäs: för och med hyresgäster på ...

2023-11-08 kl 17.00
Skurholmen: för och med hyresgäster på ...

2023-11-15 kl 17.00
Råneå: för och med hyresgäster på

2023-11-21 kl 17.00
Örnäset: för och med hyresgäster på Edeforsgatan/Cityhuset

2023-11-23 kl 17.00
Porsön: för och med hyresgäster på Professorsvägen 35-167 samt Forskarvägen

Viktig information

Listan på denna sida visar Lulebos planerade boendemöten under 2023. Observera att informationen är preliminär och att ändringar kan komma att ske.

Inbjudan kommer via e-post
I god tid inför varje möte skickar Lulebo ut en inbjudan via e-post med information om dag och tid för boendemöte i ditt område. Några dagar innan mötet påminner vi via SMS.

Ingen anmälan behövs - varmt välkommen!


Uppdatera dina kontaktuppgifter

Logga gärna in på Mina sidor på denna hemsida för att kontrollera att du har registrerat rätt e-postadress och mobiltelefonnummer.

Då missar du ingen information från oss! 


Tidigare boendemöten

Här hittar du information om och anteckningar från Lulebos boendemöten under tidigare år.