Planerade och genomförda boendemöten 2023

Listan på denna sida visar alla planerade och genomförda boendemöten under 2023. Observera att informationen är preliminär och att ändringar kan komma att ske.

Inbjudan kommer via e-post

I god tid inför varje möte skickar Lulebo ut en inbjudan via e-post med information om dag och tid för boendemöte i ditt område. Några dagar innan mötet påminner vi via SMS.

Logga gärna in på Mina sidor på denna hemsida för att kontrollera att du har registrerat rätt e-postadress och mobiltelefonnummer så missar du ingen information från oss.

Mötesanteckningar publiceras efter genomfört boendemöte

Några dagar efter ett genomfört boendemöte kan du ladda ner en pdf med information från mötet.


Lulebos boendemöten under 2023

2023-03-06 kl 14.00
Bergnäset: för och med hyresgäster i Bergnäsets trygghetsboende
Samvarolokalen på Producentvägen 1 A
Varmt tack till 75 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-10 kl 14.00
Råneå: för och med hyresgäster i Råneälvens trygghetsboende
Samvarolokalen på Skolvägen 8 C
Varmt tack till 10 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-14 kl 17.00
Lerbäcken: för och med hyresgäster på Valörvägen
Hyresgästlokalen på Valörvägen 62
Varmt tack till 14 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-20 kl 14.00
Örnäset: för och med hyresgäster i Rödkallens trygghetsboende
Samvarolokalen på Rödkallens väg 12-14
Varmt tack till 23 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-23 kl 17.00
Björkskatan: för och med hyresgäster på Hagelvägen 3-5, Hagelvägen 4-16 samt Regnvägen
Väderleden, PRO-lokalen
Varmt tack till 11 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-03-29 kl 17.00
Centrum: för och med hyresgäster på N:a Strandgatan 15-25, Residensgatan, Repslagargatan 17-21 samt Oscarsgatan 5
Hyresgästlokalen på N:a Strandgatan 7
Varmt tack till 32 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-04-03 kl 14.00
Antnäs: för och med hyresgäster i Antnäs trygghetsboende
Samvarolokalen på Knalltorpsvägen 6 (i trygghetsboendet)
Varmt tack till 15 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-04-13 kl 17.00
Björkskatan: för och med hyresgäster på Lävägen och Höstvägen
Väderleden, PRO-lokalen
Varmt tack till 16 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-04-21 kl 14.00
Mjölkudden: för och med hyresgäster i Mjölkuddens trygghetsboende
Samvarolokalen på plan 3 eller 4, Mjölkuddsvägen 77 A
Varmt tack till 16 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-04-25 kl 17.00
Centrum: för och med hyresgäster på Rådstugatan 16-18, Storgatan 26, Nygatan 11, Köpmangatan 23 samt V:a Malmgatan 2-4
Lulebos kontor på Köpmangatan 27
Varmt tack till 15 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-04-26 kl 17.00
Hertsön: för och med hyresgäster på alla Lulebo-adresser på Hertsön utom årgångshuset på Hertsötorget
Nya mötesplatsen på Domherregränd 5 (gamla Servus-butiken) på Hertsön
Varmt tack till 47 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-05-30 kl 14.00
Gammelstad: för och med hyresgäster i Punktvägens trygghetsboende
Samvarolokalen på Punktvägen 1
Varmt tack till 22 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

Sommaruppehåll för boendemöten under juni-augusti

2023-09-06 kl 17.00
Bergnäset: för och med hyresgäster på Stengatan och Trolltjärnsvägen
Hyresgästlokalen på Stengatan 11
Varmt tack till 60 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-09-14 kl 17.00
Malmudden: för och med hyresgäster på Malmuddsvägen och V:a Brogatan
Hyresgästlokalen på V:a Brogatan 8
Varmt tack till 70 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-09-18 kl 17.00
Gammelstad: för och med hyresgäster på Mariebergsvägen
Hyresgästlokalen på Mariebergsvägen 49
Varmt tack till 53 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-09-19 kl 17.00
Kallkällan: för och med hyresgäster på Lingonstigen
Hyresgästlokalen på Lingonstigen 239
Varmt tack till 34 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-09-20 kl 17.00
Mjölkudden: för och med hyresgäster på Mjölkuddsvägen (ej trygghetsboendet)
Samvarolokalen på plan 4 i Mjölkuddens trygghetsboende, Mjölkuddsvägen 77 A
Varmt tack till 35 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-09-26 kl 17.00
Porsön: för och med hyresgäster på Professorsvägen 2-340 samt Assistentvägen
Hyresgästlokalen på Professorsvägen 146
Varmt tack till 44 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-04 kl 17.00
Gammelstad: för och med hyresgäster på Lotsvägen, Övägen, Persvägen, Tallvägen, Gäddviksvägen
Hyresgästlokalen på Lotsvägen 7
Varmt tack till 30 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-10 17.00
Centrum: för och med hyresgäster på Rådhustorget 6, Kyrkogatan 7 A-C, Stationsgatan 37, Varvsgatan 73-75 samt Prästgatan 11
Hyresgästlokalen på Norra Strandgatan 7
Varmt tack till 15 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-12 kl 17.00
Lulsundsberget: för och med hyresgäster på Kompanivägen
Hyresgästlokalen på Kompanivägen 25
Varmt tack till 15 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-17 kl 17.00
Östermalm: för och med hyresgäster på Seminariegatan, Rektorsgatan och Östra Järnvägsesplanaden
Hyresgästlokalen på Rektorsgatan 4
Varmt tack till 79 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-19 kl 17.00
Tuna: för och med hyresgäster på Tunastigen
Hyresgästlokalen på Tunastigen 66
Varmt tack till 30 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-24 kl 17.00
Knöppelåsen: för och med Lulebos hyresgäster boende på Knöppelåsen
Hyresgästlokalen på Yrkesgatan 60
Varmt tack till 8 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-26 kl 14.00
Hertsön: för och med hyresgäster i årgångshuset på Hertsötorget
Samvarolokalen på entréplanet i årgångshuset
Varmt tack till 18 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-10-31 kl 17.00
Sunderbyn: för och med hyresgäster på Lergärdanvägen och Hemängsvägen
Sunderby Folkhögskola, ingång ingång i Västergårds huvudentré
Varmt tack till 10 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-11-02 kl 17.00
Antnäs: för och med hyresgäster på Knalltorpsvägen (ej trygghetsboendet)
Samvarolokalen på entréplanet i Antnäs trygghetsboende, Knalltorpsvägen 6
Varmt tack till 7 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-11-08 kl 17.00
Skurholmen: för och med hyresgäster på Skurholmen, inkl. Ringgatan
Hyresgästlokalen på Yrkesgatan 60
Varmt tack till 26 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-11-15 kl 17.00
Råneå: för och med hyresgäster boende i Råneå (ej trygghetsboendet)
Samvarolokalen på entréplanet i Råneälvens trygghetsboende, Skolvägen 8 C
Varmt tack till 18 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-11-21 kl 17.00
Örnäset: för och med hyresgäster på Edeforsgatan/Cityhuset
Hyresgästlokalen på Edeforsgatan 55
Varmt tack till 24 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

2023-11-23 kl 17.00
Porsön: för och med hyresgäster på Professorsvägen 35-167 samt Forskarvägen
Hyresgästlokalen på Professorsvägen 146
Varmt tack till 23 hyresgäster som deltog!
Ladda ner och läs mötesanteckningarna

Viktig information

Listan på denna sida visar Lulebos planerade boendemöten under 2023. Observera att informationen är preliminär och att ändringar kan komma att ske.

Inbjudan kommer via e-post
I god tid inför varje möte skickar Lulebo ut en inbjudan via e-post med information om dag och tid för boendemöte i ditt område. Några dagar innan mötet påminner vi via SMS.

Ingen anmälan behövs - varmt välkommen!


Uppdatera dina kontaktuppgifter

Logga gärna in på Mina sidor på denna hemsida för att kontrollera att du har registrerat rätt e-postadress och mobiltelefonnummer.

Då missar du ingen information från oss! 


Tidigare boendemöten

Här hittar du information om och anteckningar från Lulebos boendemöten under tidigare år.