Allmänna utlåningsvillkor för hyresgästlokaler

 • Lulebos hyresgästlokaler lånas ut kostnadsfritt och i befintligt skick. 
 • Lokalerna får inte användas för kommersiella aktiviteter.
 • Endast hyresgäster som hyr bostad av Lulebo och som är skuldfria i förhållande till Lulebo har möjlighet att boka våra hyresgästlokaler.
 • Studenter som bor i Lulebos studentlägenheter har inte möjlighet att använda hyresgästlokaler.

Bokning och nycklar

 • Bokning sker via telefon till Lulebos Kundcenter.
 • Bokning kan göras i mån av tillgång - först till kvarn gäller.
 • Den hyresgäst som har bokat lokalen kvitterar själv ut nyckeln i Lulebos Kundcenter mot uppvisande av godkänd ID-handling.

Lulebo ansvarar inte för personliga tillhörigheter som förvaras i lokalerna.

Den hyresgäst som har bokat lokalen ansvarar för:

 • att ha en gällande hemförsäkring,
 • att ha eventuella tillstånd som behövs för den tänkta aktiviteten i lokalen,
 • att informera övriga deltagare om gällande ordningsregler och att dessa ordningsregler följs,
 • nycklarna, för hyresgästlokalens och inventariernas totala skick samt för att hela lokalen städas efter användning.

Om detta inte fungerar tillfredsställande kan det leda till konsekvenser för den ansvarige hyresgästen.

 • Om störningsjouren behöver åka ut och kan konstatera en störning debiteras kostnaden för utryckningen den hyresgäst som gjort bokningen.
 • Om Lulebo måste beställa städning eller ersätta nycklar, inventarier eller utrustning efter användning av lokalen debiteras dessa kostnader den hyresgäst som gjort bokningen.
 • Hyresgäst som missbrukat förtroendet att använda hyresgästlokalen kan också bli spärrad från att boka och använda lokalen under minst 12 månader framåt.

För mer information samt för att göra en bokning, vänligen kontakta vårt Kundcenter.