Ledningsgrupp

 

Foto januari 2020 till webben: ledningsgrupp och styrelse.

Erik Öhrling
VD
kontakta mig
Tel. 0920-23 67 47

Rickard Lindbäck

Rickard Lindbäck
Fastighetschef
kontakta mig
Tel. 0920-23 67 36

Carl-Axel Sundbaum 2017

Carl-Axel Sundbaum
Chef fastighetsutveckling
kontakta mig
Tel. 0920-23 67 51

Eva Holmberg 2018

Eva Holmberg
Chef Marknad/Kommunikation
kontakta mig
Tel. 0920-23 67 49

Ingela Björklund 2020

Ingela Björklund
Ekonomichef
kontakta mig
Tel. 0920-23 67 45

Mathias Uvemo 2017

Mathias Uvemo
Chef Affärsutveckling
kontakta mig
Tel. 0920-23 67 77

Madelene Hansson
HR-chef
kontakta mig
Tel. 0920-23 67 54