Så här ansöker du om sponsring

Tjej kastar prick Luleå Allmänna Konståkningsförening, som är en av de organisationer som Lulebo sponsrade under 2022, medverkade i Lulebos Fetfredags-arrangemang på Hertsön den 17 juni 2022.

Lulebo har en tydlig policy och väldefinierade, fungerande rutiner för hantering av bolagets externa samarbeten och sponsring vilket borgar för rättvisa. Innan du fyller i och lämnar in er ansökan rekommenderar vi att du läser mer om:

Vi tar endast emot skriftliga ansökningar om sponsring

I ansökan ska den verksamhet, det projekt eller det evenemang som ni söker sponsring för beskrivas. Det ska framgå vilka aktiviteter ni planerar och vilka mål ni har, samt tidsperiod och hur ni verkar för att främja jämställdhet och integration, samt på vilket sätt ni arbetar för att motverka toppning inom idrotten.

Ladda ner vårt formulär för ansökan om sponsring

För att vi ska kunna behandla en ansökan krävs att den är komplett ifylld.

Komplett ifylld ansökan skickas till:

Lulebo AB
Köpmangatan 27
972 33 LULEÅ

Märk kuvertet Sponsringsansökan.

Lulebo tar beslut om sponsring två gånger per år

För sponsring från januari:
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 november året innan.

För sponsring från maj:
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 mars samma år.

Beslut meddelas skriftligt per e-post eller post till den kontaktperson som anges i ansökan.

Ladda ner vårt ansökningsformulär

Lulebos formulär för ansökan om sponsring


Komplett ifylld ansökan skickas till

Lulebo AB
Köpmangatan 27
972 33 LULEÅ

Märk kuvertet Sponsringsansökan.