Ny modell för uppdatering av hyror för bilplatser från 2023

Från och med 1 januari 2023 och framåt inför Lulebo en ny modell för hyresuppdatering där samtliga bilplatser och garage, oavsett typ och geografiskt område, alltid får samma årliga hyreshöjning: en procentuell höjning med 2 %, vilket motsvarar Riksbankens inflationsmål.

Den nya modellen innebär att hyresnivån för Lulebos bilplatser har långsiktiga förutsättningar att följa den allmänna konjunkturen/ekonomiska utvecklingen i samhället samt att kraftiga hyreshöjningar förhoppningsvis kan undvikas.

För den vanligaste typen av bilplats; en utomhusparkering med motorvärmare inom tätort, innebär den höjning som genomförs 2023 att månadsavgiften ökar med +9 kr/månad.