Renoveringar etapp 2: Professorsvägen 120-170

Professorsvägen 120-170

Ombyggnad av de fyra husen på Professorsvägen 120-170 påbörjades under första kvartatalet 2019. Renoveringarna pågick cirka 1,5 år. (Foto efter ombyggnation/renovering.)

Några anledningar till att vi genomför ombyggnationerna är att inomhusmiljön förbättras, energianvändningen minskar, och utemiljön blir trivsammare.

Ombyggnaderna av fyra stycken flerbostadshus innefattar byte och uppfräschning av fasader och ytterdörrar med genomtänkta färgval, i stil med tidigare ombyggnader i området. För behagligare inomhusklimat tilläggsisoleras husen och utrustas med nya treglasfönster. För att ytterligare förbättra trivseln förses balkonger och loftgångar med nya räcken.

I lägenheterna installeras moderna köksfläktar med till-/frånluft med värmeåtervinning, vilket bidrar till energieffektivare och jämnare uppvärmning av inomhusluften. Lägenheterna förbereds också för framtida fiberanslutning och temperaturmätning.

Del av yttertaken demonteras och återmonteras för åtkomst av installationer på kallvind. Dörrarna till sophusen byts. Det utförs upprustning av utemiljö som omfattar bostadsgårdar med nya planteringar.

Projektet genomförs i tre etapper under åtta år
Etapp 1 – 2016

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 på Porsön slutfördes 2016


Etapp 3:1, 3:2, 3:3 – 2022-2024

Under 2022 inleds renoveringarna på de återstående adresserna, de berör Professorsvägen 172-340


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare via e-post.