Renovering och fler studentlägenheter på Väderleden 9-11

På Väderleden 9-11 på Björkskatan ska vi renovera befintliga studentlägenheter och samtidigt tillföra fler i och med att kök och samvarorum på varje våningsplan byggs om till lägenheter.

Lägenheterna på Väderleden 9-11 är i behov av renovering. Det finns också ett behov av att anpassa dessa bostäder till de önskemål och förväntningar som finns hos dagens studenter, till exempel när det gäller möjligheten att ha ett eget pentry eller kök.

Den planerade renoveringen innebär att de ursprungliga, möblerade lägenheterna får ljusa och moderna ytskikt. Lägenheterna utrustas också med ett eget, nytt och välplanerat kök eller pentry med nya vitvaror, praktisk förvaring och bra arbetsytor för ett fritt och självständigt vardagsliv.

De gemensamma köken och allrummen på varje våningsplan tas bort och ytorna används istället till att skapa nya, omöblerade studentlägenheter med eget kök eller pentry med två kokplattor - klicka här för att visa på karta.

Planerade åtgärder i byggnaderna och i lägenheterna

  • Nya avloppsledningar.
  • Nya kök i de nya tvåorna, samt nya pentryn i ettorna.
  • Ny golvbrunn i badrum.
  • Nya ytskikt (golv och vägg) i lägenheten.
  • Nytt lägenhetsnät för data och fler uttag.
  • Ny el- och mediacentral.
  • Nya brandvarnare.

Renovering och ombyggnad sker etappvis
Under förutsättning att upphandlingen inte överklagas räknar vi med att vi har en upphandlad byggentreprenör i september 2022. Därefter påbörjas rivning och projektering och kort efter det påbörjas entreprenaden.

Planen är att genomföra renoveringarna etappvis i respektive trapp, det vill säga två etapper per trapp. Beroende på faktorer som upphandling av entreprenör, godkännandeprocesser och resultatet av projektering och utredning kan tidplanen komma att förändras.

Renoveringarna medför att de boende inte kan bo kvar under tiden för arbetena. Vårt kundcenter kontaktar berörda hyresgäster i god tid innan och informerar om vad som kommer att ske och på vilket sätt vi tillsammans hanterar er flytt.

Preliminär tidplan

  • Juni-september 2022: upphandling av byggentreprenör.
  • Etapp 1, Väderleden 9: slutförd i maj 2023.
  • Etapp 2, Väderleden 11: juni 2023 - december 2023/januari 2024,  projektering och renovering.
Information till hyresgäster

2023-04-11: Svarstalong evakuering Väderleden 11

2022-06-08: Renovering och ombyggnation på Väderleden 9-11

2022-06-08: Svarstalong evakuering Väderleden 9

Information to tenants

2023-04-11: Answer form evacuation at Väderleden 11

2022-06-08: Renovation and conversion at Väderleden 9-11

2022-06-08: Answer form evacuation at Väderleden 9 


Kortfakta

Planeras påbörjas i slutet av september 2022 och pågår till första kvartalet 2024.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare Niklas Rombe Hedlund via e-post.

Här finns ytterligare information om lägenheterna och boendet.