Vi bygger fler bilparkeringar på Kallkällan

Kallkällan fler p-platser bild

Genom ombyggnationer tillför vi ca 70 fler parkeringsplatser inom bostadsområdet Kallkällan.

I syfte att åtgärda bristen på parkeringsplatser på Kallkällan har vi utrett frågan. Resultatet visar att vi kan åstadkomma ca 70 fler p-platser. I slutet av september 2022 påbörjas arbetet med att skapa fler parkeringsplatser. Projektet beräknas vara slutfört i mitten av oktober 2022*. 

Befintliga p-platser breddas

Byggnationerna utförs kring befintliga p-platser där ytorna tillvaratas på ett mer effektivt sätt än nuvarande lösningar. I samband med byggnationerna breddas cirka 50 befintliga p-platser från 2,20 till 2,50 meters bredd.

Individuell mätning och debitering av el

De nya elstolparna från Zpark styrs med hjälp av deras app som finns att ladda ner där appar finns. Uttaget erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Det går endast att använda ett uttag åt gången. Med de nya stolparna införs individuell mätning och debitering av el, vilket innebär att varje hyresgäst betalar sin egen förbrukning.

Läs mer här om Zparks motorvärmarhuvar med app-styrning och möjlighet till elbilsladdning!

De hyresgäster som inte kan nyttja sin ordinarie parkeringsplats under projektets gång får tillfälliga ersättningsplatser i närheten av de nybyggda platserna.


* Reviderad tidplan

Den 15 december 2022 informerades berörda hyresgäster via e-post om att projektet pausas och att tidplanen reviderats. Projektet beräknas färdigställas under våren 2023. Det innebär att alla hyresgäster kan stå kvar på sina ordinarie p-platser. 

Kortfakta

Projektet består av markarbeten och elinstallationer och beräknas utföras från slutet av september 2022 till mitten av oktober 2022.*

*) Tidplanen har reviderats och projektet beräknas färdigställas under våren 2023.

De som inte kan nyttja sin ordinarie parkeringsplats under projekttiden får tillfälliga ersättningsplatser i närheten av deras nuvarande plats.


Information till hyresgäster

2022-12-15: Information till hyresgäster med p-plats 0901-0942

2022-10-04: Bilaga till uppsägning av parkeringsplats

2022-09-07: Vi bygger fler bilplatser på Kallkällan


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Olov Modig via e-post.