Bättre inomhusklimat i lägenheterna

På Malmuddsvägen 45-51 skapar vi en hälsosammare inomhusmiljö med förbättrad ljuddämpning, isolering och större energieffektivitet.

Malmuddsvägen, 45-51 är byggt i slutet på 40 talet. Fasaden är putsad och har skador. Delar av fasaden är nedknackad, andra delar är nätade för att förhindra att den rasar ner. I syfte att skapa hälsosammare inomhusmiljö utför vi renoveringar som förbättrar ljuddämpning och isolering. Samtidigt ger det ökad energieffektivitet.

Håltagning för ny ventilation
Då vi ska utöka ventilationen med tilluft krävs håltagning i väggarna i lägenheternas sovrum, badrum och kök, och i en del fall även klädkammaren. Kanaler för ny ventilation till lägenheter dras på utsidan av nuvarande yttervägg med ett system som heter SmartFront.

Tilläggsisolering på utsidan av befintlig fasad
På fasadens utsida monteras 200 millimeters tilläggsisolering och nya ventilationskanaler. Därefter sätts ny fasad. Det är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosammare boendemiljö.

Animeringen visar montering av 180 millimeters tilläggsisolering på fasadernas utsida och nya ventilationskanaler, följt av påbyggnad med ny 20 millimeters fasad. Projektet skapar hälsosammare inomhusmiljö med förbättrad ljuddämpning och isolering. Det ger även betydligt större energieffektivitet. Notera att detta är ett exempel som åskådliggör processen, det är inte husen på Malmudden som visas i filmen.

Information till hyresgäster

2024-03-14: Info färdigställande Malmuddsvägen 45-51

2024-02-14: Info inför slutförandet av renoveringarna

2023-12-18: Uppdaterad info Malmuddsvägen 45-51

2023-12-13: Uppdaterad tidplan för Malmuddsvägen 45-51

2023-10-10: Uppdaterad tidplan för hösten 2023

2023-08-31: Reviderad tidplan för höstens arbeten

2023-08-29: Information och tidplan hösten 2023

2023-06-02: Kompletterande information projektstart

2023-05-17: Information till berörda hyresgäster

2023-01-31: Information tillträde lägenhet för kontroll fönster


Kortfakta

Arbetet påbörjas: 22 maj 2023


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.