Målning av bostadshus och garagerenovering på Valörvägen

Sommaren 2023 planerar vi för att utföra målning av samtliga bostadshus på Valörvägen på Lerbäcken. Samtidigt renoveras och målas garagelängorna. Garageprojektet beräknas pågå 2023-2024.

Under sommaren 2023 planerar vi för att utföra målning av samtliga hus på Valörvägen. I god tid innan målning ska påbörjas lämnas en detaljerad utförandeplan till våra hyresgäster på Valörvägen. På grund av att ytterpanelen på delar av flertalet hus i området är uttjänad måste dessa bytas innan målning kan ske. För att målning ska kunna utföras under sommaren 2023 är panelbytet planerat att utföras under vinterhalvåret 2022/2023, preliminärt med start i februari 2023.

Garagelängorna - ny exteriör och stabiliserande åtgärder
Även garagen ska renoveras, det arbetet beräknas pågå augusti - oktober 2023. Vi planerar för att inleda med garagen närmast Valörvägen 34. Övriga garage åtgärdas under 2024. Garagelängorna förses med ny ytterpanel och nya portar och de bärande stolparna mellan varje garageport ska bytas. I samband med det förbättrar vi grundläggningen under stolparna.

Tillfälliga parkeringar för berörda
Utöver tillgång till garagen behöver även närstående fordon på intilliggande utomhusparkering flyttas till en tillfällig parkering inom bostadsområdet. Ytterligare information lämnas till berörda hyresgäster i god tid innan augusti 2023.

Information till hyresgäster

2023-10-20: Tillträde till renoverade garage

2023-06-26: Garagerenovering påbörjas 1 aug 2023 (informationen postas tillsammans med p-tillstånd)

2023-05-26: Uppmaning inför tvätt och målning av fasader

2023-05-10: Information renovering och målning av husfasader och garagerenoveringar

2023-02-24: Information inför att fasadåtgärderna påbörjas

2022-12-13: Återställning uteplatsen riktad info till de hyresgäster som berörs

2022-12-05: Information till berörda hyresgäster på Valörvägen gällande fasadmålning hus och renovering garage 2023


Utförandeplan

Panelbytet är planerat att utföras under vinterhalvåret 2022/2023, preliminärt med start i februari 2023. Målning av bostadshusen beräknas utföras sommaren 2023.

Garagerenovering
Renovering av garagen beräknas pågå 2023-2024. Vi planerar att inleda sommaren 2023 med garagen närmast Valörvägen 34. Övriga garage åtgärdas under 2024.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Lars Henriksson via e-post.