Lulebo

Värme i bostaden

Inomhustemperaturen i våra bostäder ska inte understiga 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare. Det följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd som anger 20-23 grader.

Värmen regleras automatiskt året om i förhållande till yttertemperaturen, vilket innebär att du som hyresgäst normalt inte behöver reglera radiatorerna själv för att få rätt värme. Det automatiska värmesystemet är inställt att gå igång när yttertemperaturen når under ett visst antal grader, anpassat efter förutsättningarna i just ditt hus. 

Det är alltså inte så att vi godtyckligt slår på värmen när vi tycker det är dags. Vi värnar om våra hyresgäster och vill naturligtvis att alla ska trivas i våra hus, oavsett årstid.


MÄTNING AV TEMPERATUR
Upplever du att det är kallt i ditt hem, gör följande:
Mät temperaturen minst en meter in från ytterväggen och en meter från golvet. Ligger temperaturen för lågt under flera dagar felanmäl det på 0920-23 67 40, eller logga in och anmäl via WebbFelan.


Väderomslag påverkar

Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral som skickar ut det varma vattnet, det kan därför dröja innan det varma vattnet når ut till alla radiatorerna, speciellt de som ligger i slutet av värmesystemet.

Eftersom yttertemperaturen rör sig mer varierat över det anpassade gränsområdet under höst och vår, från dagstemperatur till nattemperatur, kan systemet ibland behöva lite extra tid för att stabiliseras och nå ut till alla radiatorer.

Några tips för ett skönare klimat i din lägenhet:

  • Täck inte för radiatorer med möbler eller tjockare gardiner. Termostaten kan då känna av en högre temperatur än vad som är ute i rummet och radiatorerna stängs av för tidigt. Det behövs minst 40 centimeter fri yta framför ett element för att det ska fungera normalt.
  • Se till att fönster inte står öppna under en längre tid, vädra istället ordentligt med tvärdrag en kort stund. Det räcker med ett par minuter.
  • För god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren. De ska vara öppna så att luften effektivt kan cirkulera. Den nya luften värms snabbt upp igen.
  • Dra ner persienner och rullgardiner på natten. Ett fönster kan inte hålla kvar värmen lika bra som en isolerad vägg, därför är det bra att täcka för fönstren när det är kallt på nätterna. Då strålar mindre värme ut genom fönstret och mer värme stannar kvar i rummet.