Vad är egentligen en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att, direkt eller indirekt, identifiera en enskild levande person. Typiska personuppgifter är namn, personnummer och adress men e-postadresser, bilder, film och ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer och cookies) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Och vad är behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Varje åtgärd som görs med personuppgifterna är en behandling, oavsett om det sker automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är: insamling, registrering, organisering, strukturering, ändring, lagring, bearbetning, spridning, överföring och radering.