Byte av bilplats med motorvärmarstolpe - tidigast 6 månader efter tecknande av hyreskontrakt

En hyresgäst som tecknat hyreskontrakt för en bilplats utomhus och med motorvärmarstolpe måste ha hyrt och betalat för bilplatsen under minst sex (6) månader innan byte till annan bilplats med motorvärmarstolpe kan godkännas (nya regler från 1 oktober 2018).

Om hyresdebitering för nästkommande månad redan har skett, skrivs kontraktet för den nya bilplatsen med start från och med månaden därpå.

Parkeringsplatser och förråd ingår inte i lägenhetsbyten

Ett lägenhetsbyte mellan två eller fler hyresgäster med förstahandskontrakt kan genomföras om vissa villkor uppfylls och lägenhetsbytet godkänns såväl av Lulebo som av eventuella andra involverade hyresvärdar. Parkeringsplatser och förråd ingår inte i lägenhetsbytet.

Titta alltid själv på bilplatser utomhus och med motorvärmarstolpe

Gör alltid ett besök på det aktuella området och titta noggrant på bilplatsen innan du tackar Ja till att skriva kontrakt.

Prova gärna parkera också
Det kan vara bra att faktiskt prova parkera sin bil på den aktuella platsen så du vet att platsen verkligen passar dig och att allt fungerar som du vill.

Byte av parkeringsplats medges inte förrän tidigast sex (6) månader efter kontraktsskrivning.