Byte av parkeringsplats - tidigast 6 månader efter tecknande av hyreskontrakt