Byte av bilplats med motorvärmarstolpe - tidigast 6 månader efter tecknande av hyreskontrakt

En hyresgäst som tecknat hyreskontrakt för en bilplats utomhus och med motorvärmarstolpe måste ha hyrt och betalat för bilplatsen under minst sex (6) månader innan byte till annan bilplats med motorvärmarstolpe kan godkännas (nya regler från 1 oktober 2018).

Om hyresdebitering för nästkommande månad redan har skett, skrivs kontraktet för den nya bilplatsen med start från och med månaden därpå.

Parkeringsplatser och förråd ingår inte i lägenhetsbyten

Ett lägenhetsbyte mellan två eller fler hyresgäster med förstahandskontrakt kan genomföras om vissa villkor uppfylls och lägenhetsbytet godkänns såväl av Lulebo som av eventuella andra involverade hyresvärdar. Parkeringsplatser och förråd ingår inte i lägenhetsbytet.

Titta alltid själv på bilplatser utomhus och med motorvärmarstolpe

Gör alltid ett besök på det aktuella området och titta noggrant på bilplatsen innan du tackar Ja till att skriva kontrakt.

Prova gärna parkera också
Det kan vara bra att faktiskt prova parkera sin bil på den aktuella platsen så du vet att platsen verkligen passar dig och att allt fungerar som du vill.

Byte av parkeringsplats medges inte förrän tidigast sex (6) månader efter kontraktsskrivning.


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om parkering i Lulebos bostadsområden.


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.