Renovering av huset på Kängsövägen 3 i Råneå

På Kängsövägen 3 i Råneå (huset i förgrunden) utförs renoveringar som berör lägenheter, balkonger och uteplatser, samt husets ventilation, värme och vatten- och avloppssystem (ROT-renovering).

Fastigheten består av 17 lägenheter är byggd 1970. Kök, badrum, installationer och stammar är original och har sedan länge uppnått sin tekniska livslängd. Under de senaste åren har huset drabbats av flera vattenskador och andra skador som tillsammans har initierat behovet av stam- och rotrenovering. I steg ett besiktigas byggnaden och åtgärdsförslag och investeringskalkyl tas fram. Parallellt genomförs hyresgästsamråd.

Planerade åtgärder i byggnaderna och i lägenheterna

 • Nya avloppsledningar (relining).
 • Nya vattenledningar.
 • Nytt till/frånluftssystem (är endast frånluft f.n.).
 • Ny elinstallation (med skyddsjord och jordfelsbrytare).
 • Nytt fastighetsnät - fiber.
 • Nytt lägenhetsnät - koppar (data, TV).
 • Ny el- och mediacentral (egen mätning).
 • Nya köksinredningar.
 • Diskmaskin i samtliga lägenheter.
 • Nya vitvaror.
 • Ny spisfläkt/kåpa.
 • Ny golvmatta i kök.
 • Ommålning väggar i kök, hall, WC, tvättrum.
 • Badrum, golvmatta, nytt porslin och badrumsskåp.
 • Samtliga badrum förbereds för tvättmaskin/torktumlare*.
 • Nya kök-, tvättställ- och duschblandare.
 • Nya takinklädnader för installationer.
 • Nya schakt för installationer.

*Badrum som på grund av vattenskador är renoverade 2021-2023 renoveras inte på nytt. Däremot förbereds det för tvättmaskin och torktumlare i samtliga badrum, även i de nyligen renoverade badrummen.

Evakueringsbostad och bilplats
Renoveringarna medför att de boende inte kan bo kvar i sin bostad under renoveringstiden. Vi har avsatt evakueringslägenheter inom Råneå och vårt mål är att samtliga hyresgäster erbjuds evakueringslägenhet i närheten av nuvarande bostad. Vårt Kundcenter kontaktar varje hyresgäst i god tid innan det är dags för evakuering. Samtidigt som vi tillsammans med hyresgästerna löser frågan om tillfällig bostad (eller permanent flytt till erbjuden lägenhet) lämnas information om ersättning för tillfällig adressändring, om det krävs flytt av abonnemang för internet och TV, och om vad som gäller vid flytt av möbler etcetera av flyttfirma. De som har bilplats och/eller garage behåller bilplatsen.

Information till hyresgäster

2023-08-25: Kängsövägen RoT - information till hyresgäster om godkännande av renovering

2023-02-22: Återkoppling till hyresgäster efter dialogmöte 2023-02-08

2023-01-25: Utskick inbjudan dialogmöte inför planerade renoveringsåtgärder


Kortfakta

Planeras påbörjas i augusti 2023 och pågå till slutet av juni 2024.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Olov Modig via e-post.