Lulebo

Vi källsorterar

Vi har en uttalad miljöpolicy och arbetar ständigt med åtgärder för att förbättra våra hyresgästers inre och yttre miljö. Ett led i arbetet är att vi erbjuder källsorteringsmöjligheter i våra bostadsområden. Med hjälp av engagemang från våra hyresgäster ska vi bidra till att förbättra miljön.

Källsortering är ett viktigt steg och ett enkelt sätt att medverka i det arbetet. Saknas det kärl för källsortering i din lägenhet, kontakta din Bovärd.


Så här sorterar vi

Glasförpackningar: Färgade och ofärgade glasförpackningar ska sorteras var för sig i respektive behållare. De ska vara ursköljda och fria från kapsyler.

Metallförpackningar: Konservburkar, lock, kapsyler, värmeljuskoppar i aluminium och aluminiumfolie lämnas i behållaren för metall.

Plastförpackningar: I behållaren för plast lämnas både hårda och mjuka plastförpackningar även värmeljuskoppar i plast.

Komposterbart: Matrester, fruktskal och kaffesump lämnas i behållaren för kompost.

Kartong och wellpapp: Förpackningar som flingpaket, skokartonger, papperskassar/-påsar och mjölkpaket lämnas i behållaren för pappersförpackningar.

Returpapper: Dagstidningar, broschyrer, reklam och telefonkataloger m.m. lämnas i behållaren för returpapper. Notera: kuvert och post-It lappar sorteras som brännbart. Klistret gör att pappersmassan klumpar ihop och försämrar möjligheten att återvinna pappret.

Brännbart: Blöjor, textil, dammsugarpåsar, kuvert och mindre saker av trä och plast som inte är förpackningar sorteras i behållaren för brännbart.

Restavfall: Proppar, porslin, glas som inte är en förpackning, blomkrukor av keramik lämnas i behållaren för restavfall.

Grovsopor: En grovsopa är en sopa som är så stor att den inte går in i ett kärl eller en säck. Till exempel en trasig cykel, möbler eller annat skrymmande avfall. Hyresgästen ska forsla grovsopor till återvinningscentral eller till kvarterets grovsoprum, om sådant finns.

Miljöfarligt avfall: Batterier lämnar du i butikernas batteriholkar. I flertalet soprum finns kärl för batterier och glödlampor. Färgburkar, lysrör, glödlampor med mera ska lämnas till Luleå kommuns återvinningscentraler.

Tack för att du hjälper oss i vårt miljöarbete!