Vi källsorterar - för miljön och framtiden

Tillsammans med våra engagerade hyresgäster vill vi på Lulebo varje dag bidra aktivt till en bättre miljön. Källsortering av hushållens avfall är en viktigt del av detta arbete och för att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att medverka på ett enkelt sätt erbjuder vi mycket goda källsorteringsmöjligheter i avfallsrummen i alla våra bostadsområden. 

Ett stort varmt tack till dig för att du hjälper oss i vårt miljöarbete!


Källsortera rätt - det är egentligen ganska enkelt!

Som hyresgäst hos Lulebo kan du bidra till att värna vår miljö genom att källsortera och återvinna nästan allt ditt hushållsavfall i olika kategorier som förpackningar (av plast, papper, glas eller metall), tidningar, matavfall med mera. 

Kontakta din bovärd om det saknas kärl för källsortering i din lägenhet.

Tack för att du bidrar till en bättre miljö, och för att du lämnar snyggt efter dig i soprummet!

Förpackningar av olika material
Hemma i din bostad kan du samla alla rena och tillplattade förpackningar i ett enda kärl. När du kommer till avfallsrummet sorterar du förpackningarna i rätt kärl (plast-, pappers-, glas- eller metallförpackningar).

Matavfall och kompostpåsar
Matavfall samlar du i ett separat kärl i din lägenhet. Använd gärna de miljövänliga kompostpåsar som brukar finnas tillgängliga i avfallsrummet och som Lumire (Luleå Miljöresurs) tillhandahåller gratis.

Batterier och olika typer av lampor och lysrör
Batterier samt lampor och lysrör får inte blandas med vanliga sopor utan måste läggs i särskilda kärl i avfallsrummet eller lämnas in på närmaste återvinningsstation eller återvinningscentral.

Elavfall och farligt avfall
Om ditt avfallsrum saknar kärl för elavfall, farligt avfall och metallskrot så behöver du lämna in dessa typer av avfall på din närmaste återvinningscentral.

Grovsopor
En grovsopa är en sopa som är så stor att den inte går in i ett kärl eller en säck. Till exempel en trasig cykel, möbler eller annat skrymmande avfall. Alla hyresgäster måste själva forsla sina grovsopor till närmaste återvinningscentral eller till kvarterets grovsoprum, om sådant finns.


Sortera rätt och lätt med Lumires sorteringsguide

På Lumires (Luleå miljöresurs) hemsida finns all information du behöver. Sortera rätt med hjälp av deras sorteringsguide - klicka här!


Återbruk - det bästa alternativet

Det som är skräp för en person kan vara värdefullt för någon annan. Börja alltid med att fundera på om det du vill slänga fortfarande kan användas. Det sparar massor av resurser.

På våra återbruksmottagningar på våra återvinningscentraler, på second hand-butiker och hos en del välgörenhetsorganisationer finns det möjlighet att lämna in dina hela och rena kläder samt ditt porslin, möbler, sportartiklar som är funktionella. exempelvis tar emot begagnat om det fortfarande är användbart.

Att fler blir cirkulenter, och inte enbart konsumenter av nyinköp är till godo för oss alla.

Texten hämtad från Lumires hemsida 22-03-24.