Lulebo

Vi källsorterar

Vi har en uttalad miljöpolicy och arbetar ständigt med åtgärder för att förbättra våra hyresgästers inre och yttre miljö. Ett led i arbetet är att vi erbjuder källsorteringsmöjligheter i våra bostadsområden. Med hjälp av engagemang från våra hyresgäster ska vi bidra till att förbättra miljön.

Källsortering är ett viktigt steg och ett enkelt sätt att medverka i det arbetet. Saknas det kärl för källsortering i din lägenhet, kontakta din Bovärd.


Så här sorterar vi

Glasförpackningar: Färgade och ofärgade glasförpackningar ska sorteras var för sig i respektive behållare. De ska vara ursköljda och fria från kapsyler.

Metallförpackningar: Konservburkar, lock, kapsyler, värmeljuskoppar i aluminium och aluminiumfolie lämnas i behållaren för metall.

Plastförpackningar: I behållaren för plast lämnas både hårda och mjuka plastförpackningar även värmeljuskoppar i plast.

Informationsmaterial

Ladda ner och läs vår folder om källsortering.


Har du tips på effektivare sortering, eller förslag som skulle göra sopsorteringen enklare? Kontakta oss


Luleå kommuns webbplats om källsortering finns ytterligare information.


Tack för att du hjälper oss i vårt miljöarbete!

Komposterbart: Matrester, fruktskal och kaffesump lämnas i behållaren för kompost.

Kartong och wellpapp: Förpackningar som flingpaket, skokartonger, papperskassar/-påsar och mjölkpaket lämnas i behållaren för pappersförpackningar.

Returpapper: Dagstidningar, broschyrer, reklam och telefonkataloger m.m. lämnas i behållaren för returpapper. Notera: kuvert och post-It lappar sorteras som brännbart. Klistret gör att pappersmassan klumpar ihop och försämrar möjligheten att återvinna pappret.

Brännbart: Blöjor, textil, dammsugarpåsar, kuvert och mindre saker av trä och plast som inte är förpackningar sorteras i behållaren för brännbart.

Restavfall: Proppar, porslin, glas som inte är en förpackning, blomkrukor av keramik lämnas i behållaren för restavfall.

Grovsopor: En grovsopa är en sopa som är så stor att den inte går in i ett kärl eller en säck. Till exempel en trasig cykel, möbler eller annat skrymmande avfall. Hyresgästen ska forsla grovsopor till återvinningscentral eller till kvarterets grovsoprum, om sådant finns.

Miljöfarligt avfall: Batterier lämnar du i butikernas batteriholkar. I flertalet soprum finns kärl för batterier och glödlampor. Färgburkar, lysrör, glödlampor med mera ska lämnas till Luleå kommuns återvinningscentraler.