Vi källsorterar - för miljön och framtiden

Tillsammans med våra engagerade hyresgäster vill vi på Lulebo varje dag bidra aktivt till en bättre miljön. Källsortering av hushållens avfall är en viktigt del av detta arbete och för att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att medverka på ett enkelt sätt erbjuder vi mycket goda källsorteringsmöjligheter i miljörummen i alla våra bostadsområden. 

Källsortera rätt - det är egentligen ganska enkelt!

Som hyresgäst hos Lulebo kan du bidra till att värna vår miljö genom att källsortera och återvinna nästan allt ditt hushållsavfall i olika kategorier som:

  • förpackningar (av plast, papper, glas eller metall),
  • tidningar,
  • matavfall med mera.

Kontakta din bovärd om det saknas kärl för källsortering i din lägenhet.

Ett stort varmt tack till dig för att du bidrar till en bättre miljö när du hjälper oss i vårt miljöarbete. Tack också för att du lämnar snyggt efter dig i miljörummet!

Förpackningar av olika material

Hemma i din bostad kan du samla alla rena och tillplattade förpackningar i ett enda kärl. När du kommer till miljörummet sorterar du förpackningarna i rätt kärl (plast-, pappers-, glas- eller metallförpackningar).

Matavfall och kompostpåsar

Matavfall samlar du i ett separat kärl i din lägenhet. Använd de gröna, miljövänliga kompostpåsarna som oftast finns tillgängliga i miljörummet. Du behöver inte hamstra kompostpåsar. Två rullar räcker normalt till ett helt års förbrukning. Påsarna är dessutom tillverkade av ett material som bara håller ca 1 år innan de börjar förmultna/torka och påsarna börjar gå sönder.

Batterier och olika typer av lampor och lysrör

Batterier samt lampor och lysrör får inte blandas med vanliga sopor utan måste läggs i särskilda kärl i miljörummet. Om kärl för detta inte finns i miljörummet måste batterier, lampor och lysrör lämnas in antingen till försäljningsstället eller på närmaste återvinningscentral.

Elavfall och farligt avfall

Om ditt miljörum saknar kärl för elavfall, farligt avfall och metallskrot så behöver du lämna in dessa typer av avfall på din närmaste återvinningscentral.

Grovsopor

En grovsopa är en sopa som är så stor att den inte går in i ett kärl eller en säck. Till exempel en trasig cykel, möbler eller annat skrymmande avfall. Alla hyresgäster måste själva forsla sina grovsopor till närmaste återvinningscentral eller till kvarterets grovsoprum, om sådant finns.

Sortera rätt och lätt med Lumires sorteringsguide
På Lumires (Luleå miljöresurs) hemsida finns all information du behöver. Sortera rätt med hjälp av Lumires sorteringsguide.

Återbruk - det bästa alternativet

Det som är skräp för en person kan vara värdefullt för någon annan. Börja alltid med att fundera på om det du vill slänga fortfarande kan användas. Det sparar massor av resurser.

På våra återbruksmottagningar på våra återvinningscentraler, på second hand-butiker och hos en del välgörenhetsorganisationer finns det möjlighet att lämna in dina hela och rena kläder samt ditt porslin, möbler, sportartiklar som är funktionella. exempelvis tar emot begagnat om det fortfarande är användbart.

Att fler blir cirkulenter, och inte enbart konsumenter av nyinköp är till godo för oss alla.

Texten hämtad från Lumires hemsida 22-03-24.

Sortera rätt och lätt med Lumires sorteringsguide

På Lumires (Luleå miljöresurs) hemsida finns all information du behöver. Sortera rätt med hjälp av deras sorteringsguide.


Kompostpåsar

De gröna, miljövänliga kompostpåsarna finns oftast tillgängliga i miljörummen i de flesta av våra bostadsområden. 

Påsarna är avsedda för uppsamling av matavfall i köket. De ska inte användas som hundbajspåsar.

Du behöver inte hamstra kompostpåsar.

  • Varje rulle innehåller 90 kompostpåsar. Två rullar räcker alltså normalt till ett helt års förbrukning.
  • Påsarna är tillverkade av ett material som håller ca 1 år innan det börjar förmultna/torka och påsarna börjar gå sönder.
  • Lulebo fyller kontinuerligt på med nya kompostpåsar i miljörummen.

Snabblänkar – när du bor hos oss

Mer detaljerad information om det mesta som du som hyresgäst kan fundera på hittar du via dessa snabblänkar:


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.