Förstärkt belysning och nytt brandlarm

Vi förstärker belysning och installerar nytt brandlarm i syfte att öka säkerheten i parkeringshuset på Tunastigen 121.

I mitten av maj 2023 påbörjades arbetet med byte av belysning och brandlarm i parkeringshuset på adressen Tunastigen 121. Det beräknas vara slutfört under hösten 2023.

Arbetet bedrivs i etapper där upp till 25 parkeringsplatser töms åt gången. De som hyr bilplats i parkeringshuset kan inte nyttja platsen när arbetet pågår i de olika etapperna (cirka 2 dagar/etapp).

Under de dagarna har de möjlighet att parkera på de utvändiga parkeringarna inom bostadsområdet. För de som berörs utfärdar Lulebo ett tillfälligt parkeringstillstånd som ger rätt till fri parkering inom Tunastigen under de dygn platsen inte är tillgänglig.

Information till hyresgäster

2023-05-23: Parkeringshuset Tunastigen 121 information till berörda hyresgäster i etapp 2

2023-04-26: Parkeringshuset Tunastigen 121 information till berörda hyresgäster i etapp 1


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare Niklas Rombe Hedlund via e-post.