Goda grannar bidrar till ökad trivsel

Goda grannar barn med pride flaggor

Lulebos ambition är att våra hyresgäster ska ha ett trivsamt och tryggt boende. Trivsel skapar du till stor del själv men den påverkas också av det som händer omkring dig och vad som uppfattas som störande skiljer sig från person till person.

När man bor i ett flerfamiljshus måste man vara beredd att visa sina grannar både förståelse och hänsyn, till exempel genom att:

 • anpassa sina aktiviteter och sin ljudnivå under dagtid
 • visa extra mycket hänsyn under kvällar och nätter, kl 22.00-07.00

för att inte störa grannarna.

Visad hänsyn ökar trivseln, både för dig och dina grannar

Här nedanför lyfter vi några exempel på vanliga händelser och situationer (i din lägenhet, på din balkong eller uteplats, i trapphuset och andra gemensamma utrymmen, på gården och på din parkeringsplats) som kan orsaka klagomål från grannar men som är enkla för alla att förebygga genom att göra på rätt sätt. 

När du tänker på detta och anpassar ditt eget beteende visar du hänsyn och upplevs som en god granne!

Vissa ljud får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan vara en störning är hög musik på kvällar och nätter eller bråk och skrik och andra ihållande ljud i lägenheter och i trapphus.

Om du upplever att du blir störd av dina grannar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Klicka här för att läsa mer om hur störningsjouren hanterar störningar.

Rök från cigaretter och andra tobaksprodukter (även e-cigaretter) kan vara väldigt besvärande för astmatiker och allergiker.

Även om du röker inne i din lägenhet eller på din balkong eller uteplats kan röklukten sprida sig och ta sig in hos övriga hyresgäster i trapphuset vilket kan betraktas som en störning.

Rökning inte är tillåten i eller i anslutning till gemensamma utrymmen som exempelvis entréer, trapphus, loftgångar, tvättstugor, bastuanläggningar, hyresgästlokaler, förrådsutrymmen samt garage/parkeringshus.

Efter beslut i riksdagen är det från 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokal dit allmänheten har tillträde.

Cigarettfimpar får inte kastas från balkonger eller loftgångar.

Som hyresgäst är du skyldig att hålla din balkong eller uteplats städad och fri från snö. Det gäller även din bilplats.

Tänk på att damm från exempelvis mattor kan vara väldigt besvärande för astmatiker och allergiker. Gå gärna ut på gården när du vill skaka och vädra dina mattor.

Dina husdjur är välkomna hos oss men som djurägare måste du visa extra hänsyn eftersom dina grannar kan vara rädda eller allergiska. 

 • Husdjur är inte tillåtna i gemensamma lokaler.
 • Håll hunden kopplad när du går in i eller ut från din bostad och när du passerar lekplatser.
 • Plocka alltid upp hundbajs och lämna påsen på avsedd plats.
 • Om hunden råkar kissa i trapphus eller hiss torkar du självklart upp efter den.
 • Låt inte din katt springa lös ute utan tillsyn.
 • Katter får inte göra sina behov i barnens sandlåda.
 • Katter behöver klösa och varje kattägare måste därför ge katten en lösning för detta så att katten inte behöver klösa på väggar och inredning i lägenheten. 

Mata inte fåglar i anslutning till bostaden eller ens i närheten av bostadshus och platser där många människor rör sig. Sådan matning leder väldigt ofta till nedskräpning och klagomål från grannarna.

Att grilla i träkolsgrill eller gasolgrill ger upphov till rök och os som kan betraktas som en störning. Dessa typer av grillar utgör också en brandrisk och därför rekommenderar vi att du använder dem på grillplatsen eller på gården istället för på balkongen.

Om du vill grilla på balkongen bör du använda en elgrill.

Det händer ibland att hyresgäster ställer upp porten/ytterdörren till trapphuset och lämnar den på vid gavel. Av hänsyn till hyresgästernas säkerhet, men också för att skydda fastigheten från väder och vind, är det viktigt att porten/ytterdörren till trapphuset alltid hålls stängd. 

Vi vill också passa på att påminna om att:

 • bara släppa in personer som du vet hör hemma i trapphuset.
 • inte smälla i porten/ytterdörren.
 • inte låta dina barn eller husdjur leka ensamma i trapphuset.
 • att alltid tänka på ljudnivån i trapphuset.

Trapphuset och korridorer är de viktigaste utrymningsvägarna om det börjar brinna och de behöver hållas helt fria så att alla som bor i huset ska kunna ta sig fram snabbt och säkert, även i mörker och tät rök.

Ett tomt trapphus underlättar också för städpersonal att hålla rent.

Av säkerhetsskäl, men också för allas trivsel, är det därför inte är tillåtet att förvara privat egendom som exempelvis cyklar, barnvagnar, möbler eller sopor i trapphuset eller på andra gemensamma ytor.

Vi ber dig ta hand om och förvara din privata egendom inne i lägenheten, i förrådet eller på annan avsedd plats istället för i trapphuset.

Källsortering av hushållens avfall är en viktigt del av vårt arbete för en bättre miljö och därför erbjuder Lulebo mycket goda källsorteringsmöjligheter i miljörummen i alla våra bostadsområden. 

Källsortera rätt - det är egentligen ganska enkelt!

Som hyresgäst hos Lulebo kan du bidra till att värna vår miljö genom att källsortera och återvinna nästan allt ditt hushållsavfall i olika kategorier som:

 • förpackningar (av plast, papper, glas eller metall),
 • tidningar,
 • matavfall med mera.

Klicka här för att läsa mer om källsortering.

Kontakta din bovärd om det saknas kärl för källsortering i din lägenhet.

Ett stort varmt tack till dig för att du bidrar till en bättre miljö när du hjälper oss i vårt miljöarbete. Tack också för att du lämnar snyggt efter dig i miljörummet!

Grovsopor är avfall som är så stort att det inte går in i ett kärl eller en säck, exempelvis en trasig cykel, möbler eller annat skrymmande avfall. Alla hyresgäster måste själva forsla sina grovsopor till närmaste återvinningscentral eller till kvarterets grovsoprum, om sådant finns.

Klicka här för att läsa mer information om detta.

Hyresgäster som hyr bostad av Lulebo har också möjlighet att kostnadsfritt boka och använda den tvättstuga, bastu och hyresgästlokal som hör till deras bostadsområde. Tvättstugan, bastun och hyresgästlokalen delar du med dina grannar. Respektera bokade tider och lämna alltid dessa lokaler i rent och fint skick till nästa användare.

Mer information om de gemensamma lokalerna och gällande ordningsregler hittar du här:

Det är inte är tillåtet att ställa upp och förvara privat egendom på gemensamma markytor.

 • Cyklar och övriga fordon behöver parkeras på anvisade platser. De får under inga omständigheter förvaras i trapphuset.

 • Privata trädgårdsmöbler, studsmattor, pooler och annan lekutrustning med mera får inte heller ställas upp på mark och ytor som delas med grannarna.

Lulebo har ingen möjlighet att bevaka att användning sker på ett ofarligt eller korrekt sätt och kan därför inte ansvara för detta.

Läs mer om särskilda säkerhetsregler för plaskdamm/pool.

Cyklar och övriga fordon behöver parkeras på anvisade platser. De får under inga omständigheter förvaras i trapphuset.

Mängden trasiga och övergivna cyklar på våra gårdar och i våra förrådsutrymmen ökar. Som hyresvärd har vi krav på oss från myndigheterna, bland annat när det gäller att infarter, gårdar och trapphus ska hållas fria för utryckningsfordon som snabbt ska kunna ta sig fram om så krävs.

Vi genomför därför regelbundet cykelrensningar i våra områden. Information om detta lämnas alltid i förväg för att du ska ha möjlighet att rädda din cykel. 

Det är inte tillåtet att slänga skräp, fimpar och annat på marken utomhus, i entréer och trapphus eller i miljörummet. Även i tvättstugor, bastuanläggningar och hyresgästlokaler är det du som hyresgäst som måste ta hand om ditt eget skräp och avfall.

Som hyresgäst är du skyldig att hålla din bilplats städad och fri från snö. Det gäller även för den egna balkongen eller uteplatsen.

Enligt de allmänna bestämmelser som gäller när man hyr en parkeringsplats av Lulebo får parkeringsplatsen inte användas för något annat ändamål än som parkeringsplats för personbil eller motorcykel (ej skrotbil). All övrig egendom ska förvaras på avsedda platser, exempelvis:

 • Cyklar förvaras i cykelförråd eller på cykelparkeringar.
 • Bildäck, verktyg och andra saker förvaras i hyresgästens förråd.
 • Skrot och sopor transporteras till återvinningscentral och miljörum.

 

Vad säger lagen?

Enligt hyreslagens 25 § har hyresgästen en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar som kan försämra deras bostadsmiljö och som skäligen inte bör tålas.

 • Hyresgästen ska vid användandet av lägenheten bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen ansvarar även för familjemedlemmar och gästers handlande.

 • Hyresvärden har ett ansvar att kontakta hyresgästerna gällande störningar och arbeta för att dessa ska upphöra.

Läs mer

Mer detaljerad information om olika trivselfrågor och om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst hittar du via dessa länkar:


Vi hjälper dig!

Lulebos Kundcenter
Lulebos Kundcenter hjälper dig när du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan. 

Vid störningar
Kontakta din bovärd om du upplever att du blir störd under dagtid. 

Störningsjouren
Kontakta störningsjouren vid störning utanför våra telefontider.