Internet och tv i Lulebos lägenheter

Lulebos internettjänst

Lulebos internettjänst från Bredband2, med en kapacitet på upp till 100 Mbit, ingår i hyran. Inga extra avgifter tillkommer för hyresgäster som väljer att använda denna tjänst.

Här hittar du mer information om Lulebos internettjänst.

Högre hastighet, andra betaltjänster och andra leverantörer
Hyresgäster som önskar högre hastighet än upp till 100 Mbit eller andra betaltjänster eller som önskar använda sig av andra leverantörer än Lulebo/Bredband2, kan själv teckna egna abonnemang hos valfria leverantörer. Lulebos lägenheter är anslutna till Luleås stadsnät och på Lunets hemsida hittar du mer information om andra tjänsteleverantörer och deras utbud.

Support för andra internettjänster än Lulebos/Bredband2 ges av de valda leverantörerna.

Tv-utbud i Lulebos lägenheter

Lulebo har ett gruppavtal med Telia som gör det möjligt för oss att tillhandahålla samma grundläggande tv-tjänst i alla våra lägenheter. Telias kanalpaket "Tv och streaming Start" ingår i Lulebos gruppavtal och i din hyra.

Här hittar du mer information om den tv-tjänst som ingår i din hyra.

Om du vill använda andra tv-leverantörer och kanalpaket
Självklart kan du också välja vilka andra tv-leverantörer du vill för ditt eget perfekta tv-utbud. Lulebos lägenheter är anslutna till Luleås stadsnät och på Lunets hemsida hittar du mer information om andra tjänsteleverantörer och deras utbud.

Olika lägenheter har olika utrustning och förutsättningar

Internet och tv med olika streaming- och play-tjänster erbjuder fantastiska möjligheter, men det kan också kännas svårt och krångligt både att veta vad man vill ha och att veta vilken utrustning man behöver och hur man ska göra för att få det att fungera. Tekniken levererar, men den ställer också krav på oss alla. 

De tekniska förutsättningarna varierar också mellan olika lägenheter i Lulebos bestånd, framför allt beroende på fastigheternas ålder och renoveringsstatus, men alla våra lägenheter erbjuder minst ett nätverksuttag, se bild nedan, som kan användas på olika sätt för att få åtkomst till internet för dator och tv och annan utrustning.

OBS! Du kan inte se på tv via antennuttaget efter den 28 februari 2024.

Datauttag ett uttag 2

Denna typ av nätverksuttag finns i alla Lulebos lägenheter. Från och med den 29 februari 2024 behöver du använda detta uttag för att kunna se på tv.

Så kan du ansluta din dator och tv-utrustning till internet

I boxarna här nedanför har vi samlat information om hur det fungerar och vad du behöver tänka på för att få internet och tv att fungera i de sex vanligaste lägenhetstyperna baserat på de tekniska förutsättningarna i lägenheten.

Välj den box som motsvarar din lägenhet för information om hur du kan göra.

Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.

I lägenheter med ett (1) nätverksuttag är uttaget ofta märkt exempelvis DA010101. 

Internetåtkomst för dator och tv - tre alternativ:

 1. Dator eller tv-box kopplas med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

  Om du vill använda både dator och tv samtidigt behöver du använda alternativ 2 eller 3 enligt nedanstående.


  Om du vill använda fler än 5 enheter samtidigt behöver du använda alternativ 3.

 2. Hyresgästens egen switch* kopplas med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget.

  *) Switch = enhet med extra nätverksuttag/portar, som ett grenuttag, för trådburet nätverk, max 5 enheter.

  Dator och tv-box kopplas sedan med var sin nätverkskabel till switchen.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

 3. Hyresgästens egen wifi router kopplas med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget. 

  Dator och tv-box kopplas sedan antingen trådlöst till det egna trådlösa wifi nätverket eller med nätverkskabel till wifi routern. 

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

  Med egen trådlös wifi router kan du (och din familj och dina gäster) också surfa gratis från mobiltelefon och surfplatta när du är hemma. 

OBS! Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.

 

I Lulebos bestånd finns ett fåtal lägenheter med två nätverksuttag. I alla dessa lägenheter gäller att:

 • Bara ett av uttagen är aktivt.
 • Det andra uttaget kan inte användas för att få internetåtkomst.
 • Det går inte att byta så att det andra uttaget blir aktivt.

Internetåtkomst för dator och tv kan fås på samma tre alternativa sätt som i lägenheter med ett (1) nätverksuttag.

Internetåtkomst för dator och tv - tre alternativ:

 1. Dator eller tv-box kopplas med nätverkskabel direkt till det aktiva nätverksuttaget.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

  Om du vill använda både dator och tv samtidigt behöver du använda alternativ 2 eller 3 enligt nedanstående.


  Om du vill använda fler än 5 enheter samtidigt behöver du använda alternativ 3.

 2. Hyresgästens egen switch* kopplas med nätverkskabel direkt till det aktiva nätverksuttaget.

  *) Switch = enhet med extra nätverksuttag/portar, som ett grenuttag, för trådburet nätverk, max 5 enheter.

  Dator och tv-box kopplas sedan med var sin nätverkskabel till switchen.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

 3. Hyresgästens egen wifi router kopplas med nätverkskabel direkt till det aktiva nätverksuttaget.

  Dator och tv-box kopplas sedan antingen trådlöst till det egna trådlösa wifi nätverket eller med nätverkskabel till wifi routern. 

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

  Med egen trådlös wifi router kan du (och din familj och dina gäster) också surfa gratis från mobiltelefon och surfplatta när du är hemma. 

OBS! Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.

   

Internetåtkomst för dator och tv - två alternativ:

 1. Dator och/eller tv-box kopplas med nätverkskabel direkt till mediaomvandlaren.

  Dator kopplas med nätverkskabel till mediaomvandlarens portar/uttag LAN1 eller LAN2.

  Tv-box kopplas med nätverkskabel till mediaomvandlarens portar/uttag LAN1 eller LAN2 (för IPTV box Unicast-tv streaming, t ex Telias tv-tjänster) eller till portar/uttag LAN3 eller LAN4 (för IPTV box Multicast bredbands-tv).

  Olika IPTV-boxar kopplas in på olika sätt, se info från leverantören.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

 2. Hyresgästens egen wifi router kopplas med nätverkskabel direkt till mediaomvandlarens portar/uttag LAN1 eller LAN2. 

  Dator och tv-box kopplas sedan antingen trådlöst till det egna trådlösa wifi nätverket eller med nätverkskabel till wifi routern. 

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

  Med egen trådlös wifi router kan du (och din familj och dina gäster) också surfa gratis från mobiltelefon och surfplatta när du är hemma. 

Mediaomvandlare

Exempel på mediaomvandlare med 8 portar/uttag.

OBS! Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.

   

Internetåtkomst för dator och tv - två alternativ:

 1. Dator eller tv-box kopplas med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget. Notera vilket nummer uttaget har så att du kan koppla ihop rätt nätverksuttag med rätt port/uttag i mediaomvandlaren som finns i mediaskåpet:

  Nätverksuttag som du har kopplat en dator till kopplas till mediaomvandlarens portar/uttag LAN1 eller LAN2.

  Nätverksuttag som du har kopplat en tv-box till kopplas till mediaomvandlarens
   portar/uttag LAN1 eller LAN2 (för IPTV box Unicast-tv streaming, t ex Telias tv-tjänster) eller till portar/uttag LAN3 eller LAN4 (för IPTV box Multicast bredbands-tv).

  Olika IPTV-boxar kopplas in på olika sätt, se info från leverantören.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

 2. Hyresgästens egen wifi router kopplas med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget. Notera vilket nummer uttaget har så att du kan koppla ihop rätt nätverksuttag med rätt port/uttag i mediaomvandlaren som finns i mediaskåpet:

  Nätverksuttag som du har kopplat en wifi router till kopplas till mediaomvandlarens portar/uttag LAN1 eller LAN2.

  Dator och tv-box kopplas sedan antingen trådlöst till det egna trådlösa wifi nätverket eller med nätverkskabel till wifi routern. 

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

  Med egen trådlös wifi router kan du (och din familj och dina gäster) också surfa gratis från mobiltelefon och surfplatta när du är hemma. 

Mediaomvandlare

Exempel på mediaomvandlare med 8 portar/uttag.

OBS! Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.

 

Vissa mediaskåp har dold mediaomvandlare. Det innebär att mediaomvandlaren är monterad bakom väggen i mediaskåpet så att endast fyra portar/uttag märkta IN1, IN2, TV1, TV2 är synliga i skåpet.

Internetåtkomst för dator och tv - två alternativ:

 1. Dator eller tv-box kopplas med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget. Notera vilket nummer uttaget har så att du kan koppla ihop rätt nätverksuttag med rätt port/uttag i  mediaskåpet:

  Nätverksuttag som du har kopplat en dator till kopplas till mediaskåpets portar/uttag IN1 eller IN2.

  Nätverksuttag som du har kopplat en tv-box till kopplas till mediaskåpets
   portar/uttag IN1 eller IN2 (för IPTV box Unicast-tv streaming, t ex Telias tv-tjänster) eller till portar/uttag TV1 eller TV2 (för IPTV box Multicast bredbands-tv).

  Olika IPTV-boxar kopplas in på olika sätt, se info från leverantören.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

 2. Hyresgästens egen wifi router kopplas med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget. Notera vilket nummer uttaget har så att du kan koppla ihop rätt nätverksuttag med rätt port/uttag i mediaskåpet:

  Nätverksuttag som du har kopplat en wifi router till kopplas till mediaskåpets portar/uttag IN1 eller IN2.

  Dator och tv-box kopplas sedan antingen trådlöst till det egna trådlösa wifi nätverket eller med nätverkskabel till wifi routern. 

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

  Med egen trådlös wifi router kan du (och din familj och dina gäster) också surfa gratis från mobiltelefon och surfplatta när du är hemma. 

OBS! Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.

   

Vissa mediaskåp saknar mediaomvandlare. Dessa har istället bara en port/uttag märkt exempelvis INK/DA010101.

Internetåtkomst för dator och tv - två alternativ:

 1. Hyresgästens egen switch* kopplas med nätverkskabel direkt till porten/uttaget i mediaskåpet.

  *) Switch = enhet med extra nätverksuttag/portar, som ett grenuttag, för trådburet nätverk, max 5 enheter.

  Dator och tv-box kopplas sedan med var sin nätverkskabel till switchen.

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

 2. Hyresgästens egen wifi router kopplas med nätverkskabel direkt till uttaget i mediaskåpet. Den kan också kopplas med nätverkskabel till ett nätverksuttag i lägenheten. Notera vilket nummer uttaget har så att du kan koppla ihop rätt nätverksuttag med porten/uttaget i mediaskåpet. 

  Dator och tv-box kopplas sedan antingen trådlöst till det egna trådlösa wifi nätverket eller med nätverkskabel till wifi routern. 

  Tv-boxen kopplas också med HDMI-kabel till tv-skärmen.

Med egen trådlös wifi router kan du (och din familj och dina gäster) också surfa gratis från mobiltelefon och surfplatta när du är hemma.

OBS! Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.

   

Lulebos tidigare gruppavtal med Tele2 går ut den 28 februari 2024. I samband med detta stängs digital-tv via antennuttaget (koax) ned för gott i Lulebos lägenheter och du kan inte längre se på tv via antennuttaget.

 • Om du har tittat bara på de kanaler som ingår i Lulebos hyra via antennuttaget och vill fortsätta titta på de kanaler som ingår i hyran behöver du själv aktivera den nya tv-tjänsten och kanalpaketet ”Tv och streaming Start”. Det gör du enkelt antingen på Telias hemsida eller genom att ringa Telias kundtjänst på 020-20 20 70.

  Den tidigare tv-tjänsten "Tv-small" som ingick i Lulebos hyra avslutas automatiskt av Tele2.

 • Om du har köpt fler kanaler eller andra tjänster av Tele2 har du fått information från Tele2 via e-post om hur du ska göra för att kunna fortsätta använda dessa tjänster via nätverksuttaget istället för antennuttaget. Om du har frågor behöver du kontakta Tele2 för information. Du kan också ringa Tele2s kundservice på 90 222.

TV-uttag COAX

Denna typ av antennuttag (koax) finns i Lulebos äldre lägenheter. Från och med den 28 februari 2024 kan du inte se på tv via antennuttaget.

Läs mer

Om du upplever störningar med din dator och/eller tv

Prova alltid att koppla utrustningen med nätverkskabel direkt till nätverksuttaget eller mediaomvandlaren för att kontrollera att problemet inte beror på ditt trådlösa nätverk/din router innan du kontaktar Lulebos internetsupport eller din internetleverantör.

Om du saknar internetuppkoppling

Om du inte har internetuppkoppling i ditt/något av dina nätverksuttag behöver du kontakta Bredband2 för att aktivera internet i lägenheten.


Internetsupport

Support för Lulebos internetleverans lämnas av Bredband2.

Har du valt andra leverantörer?
Support för andra internettjänster än Lulebos/Bredband 2 ges av de valda leverantörerna.


Support vid frågor om tv

Kontakta Telia om du har frågor kring den tv-tjänst/tv-box som ingår i Lulebos gruppavtal och din hyra:

Har du valt andra leverantörer?
Support för andra tv-tjänster än Lulebos/Telia ges av de valda leverantörerna.


Snabblänkar – när du bor hos oss

Mer detaljerad information om det mesta som du som hyresgäst kan fundera på hittar du via dessa snabblänkar:


Vi hjälper dig!

Lulebos Kundcenter hjälper dig när du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.