Bra att veta om skyddsrum

Skyddsrum är markerade med en tydlig vit skylt med texten "SKYDDSRUM". Foto: MSB

Skyddsrum finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. De är byggda för att skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand, kemiska stridsmedel och strålning från radioaktiva ämnen.

När skyddsrummet används för så många människor som det är byggt för ska man kunna vistas där utan avbrott i minst tre dygn.

Skyddsrumskartan informerar 
I Lulebos fastighetsbestånd finns ett relativt stort antal skyddsrum. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv karta där du själv kan se precis var ditt närmaste skyddsrum finns.

Klicka här för att gå till MSBs lättanvända och informativa skyddsrumskarta.

Vissa skyddsrum används idag för andra syften, till exempel som förrådsutrymmen, vilket är tillåtet i fredstid. Om situationen förändras är fastighetsägaren skyldig att ställa i ordning alla skyddsrum inom 48 timmar.

Skyddsrummen kommer då att vara öppna och tillgängliga för alla - inga nycklar eller taggar kommer att behövas för att ta sig in i dem.

Detta finns i skyddsrummet - och detta fixar du själv
I ett skyddsrum som är klart för användning ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter.

Mat, filtar och hygienprodukter finns däremot inte och tillhör de saker du själv behöver ta med dig till skyddsrummet.

Klicka här för en checklista på saker som kan vara bra att ta med sig till skyddsrummet.

 

Viktigt om skyddsrum

Närmaste skyddsrum - dag och natt
Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns, både där du bor och där du befinner dig under dagtid.

Kom ihåg att du inte ”tillhör” något särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig.

Detta innebär också att ett skyddsrum i en viss fastighet kan användas även av människor som inte bor i samma hus eller område.

Om flyglarmet går
Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till det skyddsrum som finns närmast där du befinner dig eller till ett annat skyddande utrymme som en källare, tunnel eller tunnelbanestation. 


Endast för människor

Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor.

Husdjur lämnas hemma med tillgång till mat och vatten för ett par dagar.

 

Mer info på MSBs hemsida

Bra att veta om skyddsrum
Skyddsrumskarta
Vanliga frågor om skyddsrum