Använd motorvärmaren rätt så skonar du miljön och spar energi

Motorvärmaren i bilen gör nytta, både för miljön och för bilen, men bara under förutsättning att den används på rätt sätt. Faktum är att de flesta motorvärmare är inkopplade under längre tid än vad som är nödvändigt. Rekommenderad inkopplingstid vid -15 grader är cirka 1,5 timme.

OBS! Kupévärmarens effektuttag får ej överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar cirka 300-500W.

Så styr du din motorvärmare via Mina sidor

 • Logga in på Mina sidor
 • Välj "Kontrakt"
 • Välj "Motorvärmarstyrning" som finns under rubriken "Parkeringsplats"
 • Ett nytt fönster öppnas där du kan välja vad du vill boka.

Motorvärmarstyrning via din telefon

Du kan också styra din motorvärmare via telefonen. Följ anvisningarna i telefonen för att boka tider eller för att ändra bokade tider.

Ring 075-44 88 000 för motorvärmarstyrning på följande områden

 • Lulsundsberget
 • Mjölkuddens och Rödkallens trygghetsboende
 • Stadsön Södra (Gammelstad)
 • kvarteren Svanen och Uven på centrumhalvön
 • Björkskatan: P-huset, Regnvägen 5
 • Hertsön: bärstigarna
 • Malmudden: Carportar, Malmuddsvägen 29-51
 • Kallkällan: Lingonstigen 241
 • Porsön: Assistentvägen 2-4
 • Råneå: Skolvägen 8 (trygghetsboendet)

Ring 0920-58 92 00 för motorvärmarstyrning på övriga bostadsområden.

Manualer som visar hur du kan ställa in dina motorvärmartider finns att ladda ner på den här sidan. OBS! Olika bostadsområden har olika manualer. 

Kontinuerlig ström kan fås som tillval...

Om du har behov av mer ström i motorvärmaruttaget än vad motorvärmarstyrningen medger kan du beställa kontinuerlig ström till den bilplats som du hyr av Lulebo. Kontinuerlig ström innebär att strömmen alltid är påslagen och att motorvärmaren går utan avbrott så länge sladden sitter i motorvärmaruttaget.

...men inte om du har individuell mätning och debitering av el
Har du individuell mätning och debitering av motorvärmar-el kan du inte välja tillvalet kontinuerlig ström. Däremot kan du själv aktivera strömuttaget kontinuerligt.

Tänk på att kontinuerlig ström ger en högre elkostnad och är mindre miljövänligt.

Vid tekniska fel i systemet

Vid tekniska fel i systemet kopplas kontinuerlig ström på under tiden fel åtgärdas. Du betalar ingenting extra för den strömmen.

Zpark - elbilsladdning och motorvärmaruttag i samma enhet

Flera av våra bostadsområden har utrustats med Zpark motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för användarna. Huvarna, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning (man kan bara använda ett uttag åt gången). Platser med Zpark motorvärmarhuvar har individuell mätning och debitering av el vilket gör det möjligt för hyresgästen att påverka sin egen förbrukning och kostnad.

Motorvärmarstyrning via appen i din smartphone - gör så här:

 • Ladda ner Zpark-appen till din telefon (smartphone) och identifiera dig som hyresgäst/användare genom att ange den verifieringskod du får via sms.
 • Första gången du parkerar på din plats: scanna QR-koden på din motorvärmarhuv, när "Access code" efterfrågas anger du din personliga kod (de 4 sista siffrorna i ditt personnummer) för att lägga till och ansluta din parkeringsplats mot appen.
 • Önskad motorvärmarstyrning enligt schema eller planerade avresetid ställs in via appen.
 • Motorvärmarstyrningen styrs efter utetemperaturen.
 • Elbilsladdning slås av och på via appen.

Motorvärmarhuvarna kan också styras via Zparks hemsida
Om du inte har en smartphone, gå till den här sidan och följ instruktionerna på skärmen.

Läs mer om Zpark och på vilka bostadsområden vi erbjuder motorvärmarhuvar med app-styrning och möjlighet till elbilsladdning.

Maximalt effektuttag

Kupévärmarens effektuttag får ej överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar cirka 300-500W.


Manualer

Olika bostadsområden har olika manualer, se nedan.

Du kan också styra din motorvärmare via telefonen. Aktuella telefonnummer för olika bostadsområden anges här nedanför. Följ anvisningarna i telefonen för att boka tider eller för att ändra bokade tider.

Följande områden har samma manual

Lulsundsberget,
Mjölkuddens och Rödkallens trygghetsboende,
Stadsön Södra (Gammelstad) och
kvarteren Svanen och Uven på centrumhalvön.

Manual (version november 2015) 

Inställning via telefon:
075-44 88 000

Följande områden har samma manual

Björkskatan: P-huset, Regnvägen 5.
Hertsön: bärstigarna
Malmudden: Carportar, Malmuddsvägen 29-51.
Kallkällan: Lingonstigen 241.
Porsön: Assistentvägen 2-4.
Råneå: Skolvägen 8 (trygghetsboendet)

Manual (version oktober 2017)

Inställning via telefon:
075-44 88 000

Övriga områden 

Manual övriga bostadsområden

Inställning via telefon: 
0920-58 92 00


Zpark på Lulebos områden

Läs mer om Zpark, vilka av Lulebos bostadsområden som har utrustats med Zpark motorvärmarhuvar och vilka ytterligare områden som är på gång