Förvaring av brandfarliga kemikalier, vätskor och gaser

Idag lagras ofta gamla kemikalier och andra brandfarliga vätskor och gaser i hemmet och i våra förråd. Material som istället borde köras till återvinningscentralen. Har du tänkt på hur det ser ut i ditt förråd eller garage?

En brand kan få ödesdigra konsekvenser om det finns bensin, gas eller andra lättantändliga ämnen i närheten.

För allas säkerhet gäller följande:

I garage på bottenplanet av en fastighet får du förutom bilen och en reservdunk inte förvara någon brandfarlig gas eller vätska i lös behållare.

I garage på bottenplanet av en fastighet får du förutom bilen och en reservdunk inte förvara någon brandfarlig gas eller vätska i lös behållare.


I fristående gemensamma garage får du inte förvara gas. Brandfarliga vätskor får du däremot förvara här om de är oåtkomliga för obehöriga.


I lägenheten får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor, för brandfarliga vätskor gäller högst 10 liter. På balkongen får du förvara gasol eller brandfarlig vätska i behållare som rymmer högst 25 liter.


I hobbylokaler får högst 5 liter Acetylen och gasolflaskor som rymmer högst 25 liter förvaras.