Kundundersökning 2023 - resultat

Vinter på isen

Under hösten 2023 genomförde Lulebo en kundundersökning där alla hyresgäster fick säga sin mening om sitt boende och om oss och vår verksamhet.

Undersökningen är ett branschindex vars upplägg används av många andra allmännyttiga bostadsföretag över hela Sverige, vilket innebär att vi kan jämföra Lulebos resultat inom olika områden med resultatet för många andra företag.

Eftersom vi gjorde samma undersökning med samma frågor även under hösten 2019 och 2021 kan vi nu jämföra resultatet för 2023 med motsvarande resultat för 2021 samt även analysera och dra slutsatser om vilka faktorer som kan ha påverkat hyresgästernas upplevelse.

Genomförande: e-postutskick till alla hyresgäster

Kundundersökningen skickades ut via e-post till alla hyresgäster i Lulebos bestånd. Hyresgäster som inte har registrerat någon e-postadress eller som inte har uppdaterat sin e-postadress kunde inte delta i undersökningen. Totalt fick ca 6 818 hyresgäster möjlighet att lämna sina synpunkter och drygt 59 % valde också att delta.

  2019 2021 2023
Antal lägenheter  ca 7 500 ca 7 500 ca 7 750
Antal mottagare 6 521 6 750 6 818
Antal svar 3 137 3 665 4 045
Svarsfrekvens, snitt  ca 48 % ca 54 % ca 59 %


Cirka 75 frågor inom två index; serviceindex och produktindex

Serviceindex består av fyra delområden som omfattar 4-13 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos servicekvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever:

  • Att de blir tagna på allvar som kunder, ca 79 % (74 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Tryggheten och säkerheten i fastigheten och närområdet, ca 76 % (72 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Städning och skötsel inne och ute, ca 73 % (67 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Förvaltningens insatser för att hjälpa till när fel anmäls ha uppstått, ca 82 % (80 %) svarar ganska bra eller mycket bra.

Produktindex består av tre delområden som omfattar 4-9 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos förvaltningskvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever trivsel, utrustning och funktioner i Lulebos:

  • Lägenheter, ca 74 % (71 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Allmänna utrymmen, ca 81 % (79 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Utemiljöer, ca 66 % (63 %) svarar ganska bra eller mycket bra.

- samt hur Lulebo hanterar löpande förvaltningen av dessa.

Procenttalet inom parentes anger resultatet vid undersökningen 2021.

Här visas totalen för de fyra delområdena inom serviceindex

Den bakre stapeln visar resultatet för 2021 medan den främre stapeln visar resultatet för 2023.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.

Gå till sidan om serviceindex för att se resultaten för alla frågor inom de olika delområdena.

Serviceindex tot 2023

Här visas totalen för de tre delområdena inom produktindex

Den bakre stapeln visar resultatet för 2021 medan den främre stapeln visar resultatet för 2023.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.

Gå till sidan om produktindex för att se resultaten för alla frågor inom de olika delområdena.

Produktindex tot 2023

Attraktivitet, profil och trend

Lulebos kundundersökning innehöll också 17 frågor som mäter företagets attraktivitet och profil och hur trenden ser ut.

Gå till sidan om attraktivitet, profil och trend för att se resultaten för alla frågor inom dessa områden.

Prisvärdhet och hållbarhet

Lulebos kundundersökning innehöll också tre frågor som mäter i vilken utsträckning hyresgästerna upplever att de får valuta för hyrespengarna, om det är prisvärt jämfört med andra alternativ, och om Lulebo bidrar till en hållbar utveckling eller inte.

Gå till sidan om prisvärdhet och hållbarhet för att se resultaten för alla frågor inom dessa områden.

Snabblänkar

Mer detaljerad information om 2023 års kundundersökning hittar du via dessa snabblänkar:


Kontrollera dina kontaktuppgifter

Logga in på Mina Sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter så är du säker på att du kan vara med nästa gång! Dessutom missar du ingen information från Lulebo.