Serviceindex 2021

Serviceindex består av fyra delområden som omfattar 4-13 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos servicekvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever:

  • Att de blir tagna på allvar som kunder, ca 74 % (72 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Tryggheten och säkerheten i fastigheten och närområdet, ca 72 % (74 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Städning och skötsel inne och ute, ca 67 % (65 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Förvaltningens insatser för att hjälpa till när fel anmäls ha uppstått, ca 80 % (77 %) svarar ganska bra eller mycket bra.

Procenttalet inom parentes anger resultatet vid undersökningen 2019.

 

Ta kunden på allvar

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


1 Ta kunden på allvar 2021, stapeldiagram

Trygghet

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


2 Trygghet 2021, stapeldiagram

Rent och snyggt

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.

3 Rent och snyggt 2021, stapeldiagram
Hjälp när det behövs

Den bakre stapeln visar resultatet för 2019 medan den främre stapeln visar resultatet för 2021.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


4 Hjälp när det behövs 2021, stapeldiagram