Tack för att du inte avfyrar fyrverkerier vid våra hus eller gårdar!

Fyrverkerier är trevliga att se på, men om du ska använda fyrverkerier finns några saker du behöver ha koll på.

Visst är det vackert och stämningsfullt med fyrverkerier i regnbågens alla färger, men det gäller att inte utsätta grannar och husdjur för onödigt lidande. 

Och glöm inte att vara rädd om dig själv också!

 

  • Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) måste man söka tillstånd hos polisen om man vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Kontakta polisen om du är osäker på vad som gäller - läs mer här!

  • Mellan kl 21.00 på nyårsafton och kl 01.00 på nyårsdagen är det, enligt Luleå kommuns "Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2021", tillåtet att skjuta fyrverkerier.

  • Undantag från denna regel är följande platser där det alltid är förbjudet att använda pyrotekniska varor: inom det avgränsade världsarvsområdet i Gammelstad samt inom 200 meter från Sunderby sjukhus och samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Fler saker att tänka på...
  • Förbered ditt fyrverkeri: Välj en öppen plats fri från träd där marken är plan så att det går att ställa upp fyrverkeripjäserna stadigt. Håll tillräckligt avstånd från byggnader, trafikerade vägar och parkerade fordon så att fyrverkerierna inte riskerar att ställa till skador. Visa hänsyn till andra människor och djur som kan bli skrämda av fyrverkerier: skjut inte mot människor, djur eller byggnader!
  • Raket med styrpinne kräver tillstånd och utbildning: För att skjuta raketer med styrpinne måste du från och med 1 juni 2019 både ha tillstånd från kommunen och gå en utbildning hos en MSB-godkänd utbildningsanordnare. Mer information för din och andras säkerhet hittar du här.