När du behöver göra en felanmälan

Mjolkudden_Tv-stuga1_2012-11-22

Nu blir det enklare att vara hyresgäst hos Lulebo!

Från och med 1 januari 2024 når du hela Lulebo på ett nummer! Våra nya telefontider innebär också ökad tillgänglighet och enkelhet för dig som hyresgäst.

Lulebos Kundcenter hjälper dig när du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.

0920-23 67 00
Måndag-fredag kl 07.15-15.30 (1/5-31/8: kl 07.15-14.30)
telefonsvar hänvisar till journummer under övrig tid

kundcenter@lulebo.se

Logga in på Mina sidor för felanmälan på webben.

... när något har gått sönder eller inte fungerar som det ska

När du behöver anmäla ett fel i din lägenhet eller i gemensamma lokaler och ytor i fastigheten är det allra bästa alternativet alltid att ringa vår felanmälan. När våra kundmottagare får prata med dig kan de göra en enkel felsökning och en bättre bedömning av vilken typ av åtgärd som behövs.

0920-23 67 00, tryck 1 för att göra en felanmälan
Måndag-fredag kl 07.15-15.30 (1/5-31/8: kl 07.15-14.30)
telefonsvar hänvisar till journummer under övrig tid

Du kan också göra en felanmälan via WebbFelan

För att göra en felanmälan via WebbFelan, logga in på Mina sidor och välj Kontrakt. Där kan du registrera och följa dina ärenden för vart och ett av de hyresobjekt du har kontrakt på. Beskriv felet så tydligt som möjligt, det hjälper oss att snabbare åtgärda din felanmälan.

Akuta fel ska alltid anmälas via telefon 0920-23 67 00

Vid akuta fel som kan medföra risk för vattenskador, när kyl och frys är helt ur funktion, eller när lägenhetsdörren eller ett fönster inte går att stänga ska du alltid ringa vår felanmälan istället för att använda WebbFelan. Ringer du utanför telefontid hänvisar ett telefonsvarsmeddelande till vårt journummer.

När ett fel uppstår i ditt boende är det viktigt med snabba åtgärder. Funktionsgarantin innebär att vi som regel åtgärdar vissa typer av fel inom ett dygn efter att vi fått din felanmälan.

Slutar till exempel din frys fungera ordnar vi en utbytesfrys inom ett dygn. Klarar vi inte av att lösa det inom utlovad tid får du avdrag på hyran med ett belopp motsvarande de dagar du får vänta. För att vi ska ha möjlighet att avhjälpa felet under kommande arbetsdag måste felanmälan ha inkommit till oss vardagar senast kl. 15.00.

Funktionsgarantin omfattar följande akuta fel

I lägenheten:

 • Kyl eller frys helt ur funktion
 • Spis, när samtliga plattor är helt ur funktion
 • Sönderslagen fönsterruta (både inner- och ytterglas)
 • Fönster går inte att stänga
 • Lägenhetsdörr går ej att låsa, stänga eller öppna
 • Totalstopp i WC, golvbrunn i badrum eller avlopp i kök
 • Varmvatten saknas i samtliga blandare/kranar
 • Huvudsäkring, helt eller delvis strömlöst i lägenheten

I allmänna utrymmen:

 • Samtliga tvättmaskiner eller all torkutrustning ur funktion

Undantag från funktionsgarantin

 • Studentboende där möjlighet till alternativ spis etc. finns (ex. där gemensamt kök finns)
 • Brand, sabotage och skadegörelse
 • Vid strejk och lockout
 • Om du som hyresgäst får annan ersättning

Notera att du behöver antingen vara hemma när vi kan komma eller tillåta att vi använder huvudnyckel för att funktionsgarantin ska gälla.

Innan du ringer Lulebos felanmälan....

Innan du anmäler ett fel, läs igenom informationen under respektive flik i boxarna här nedanför. För att ärende ska hanteras så effektivt som möjligt är det viktigt att du tar del av informationen innan du påbörjar din felanmälan.

Bra information ger effektiv hantering av ditt ärende
När du gör din felanmälan, tänk på att beskriva felet så noggrant och tydligt som möjligt. Ange också exakt var i lägenheten eller fastigheten felet finns. Bra information underlättar felsökning och förkortar åtgärdstiden.

Vi har gjort några instruktionsfilmer som beskriver hur du med enkla medel kontrollerar och åtgärdar sådant som du som hyresgäst själv ska åtgärda. Länkarna öppnas i nytt fönster.

 • Rengör vattenlåset i handfatet 
  Denna film visar hur man öppnar och rengör vattenlåset underifrån, men du behöver också rensa och rengöra rören uppåt och i sidled så långt du når, till exempel med en gammal tandborste.

 • Rengör golvbrunnen i duschen

  Denna film visar hur man öppnar golvbrunnen och rengör vattenlåset uppifrån, men du behöver också lyfta upp vattenlåset (koppen) ur brunnen och plocka isär den så att du kan rensa och rengöra hela vattenlåset. OBS! Äldre golvbrunnar har inte löstagbara vattenlås.
  Vid stopp i golvbrunn under badkar behöver du också rensa röret under badkaret, till exempel med en gammal tandborste.

Viktigt - tänk på detta!
Om du felanmäler sådant som du själv är skyldig att åtgärda får du betala hela kostnaden.

Ladda ner och läs vår enkla översikt med exempel på saker som du själv ska tänka på och göra i din lägenhet. 

Vid elfel, börja med att kontrollera säkringar och eventuell jordfelsbrytare.

Huvudsäkring
Om säkringarna är hela men delar av lägenheten fortfarande är strömlös, eller om till exempel takbelysningen tänds när spisen slås på, har troligtvis en huvudsäkring till lägenheten utlösts. Huvudsäkringar är normalt inte åtkomliga för hyresgästen.

Jordfelsbrytare
Om lägenheten är helt strömlös men kyl/frys fungerar har troligtvis jordfelsbrytaren i lägenheten löst ut och måste återställas.

Tips! - prova koppla bort anslutna elapparater och lampor
Om en säkring löser ut hela tiden, eller om jordfelsbrytaren löser ut, prova koppla bort anslutna elapparater (kaffebryggare, brödrost, mikrovågsugn), lampor eller annan nyligen ansluten elutrustning. Det kan vara dessa apparater som är trasiga och orsakar kortslutning.

Om du har kontrollerat allt enligt ovan och det fortfarande är helt eller delvis strömlöst i lägenheten, ring 0920-23 67 00 för att göra en felanmälan.

Stopp i handfat, i golvbrunn i dusch eller i rör och golvbrunn under badkar ska åtgärdas av hyresgästen.

 • Vid stopp i handfatet: rensa vattenlåset under handfatet.
  Denna film visar hur man öppnar och rengör vattenlåset underifrån, men du behöver också rensa och rengöra rören uppåt och i sidled så långt du når, till exempel med en gammal tandborste. Undvik att skruva isär hela vattenlåset så skyddar du gummipackningar och förebygger vattenskador.

 • Vid stopp i golvbrunnen i duschen: rensa och rengör golvbrunnen.
  Denna film visar hur man öppnar golvbrunnen och rengör vattenlåset uppifrån, men du behöver också lyfta upp vattenlåset (koppen) ur brunnen och plocka isär den så att du kan rensa och rengöra hela vattenlåset. När vattenlåset har lyfts upp kan du rensa och rengöra hela golvbrunnen. OBS! Äldre golvbrunnar har inte löstagbara vattenlås.

 • Vid stopp i golvbrunnen under badkaret: rensa röret under badkaret, till exempel med en gammal tandborste, samt rensa och rengör golvbrunnen på samma sätt som för golvbrunn i dusch, se ovan.

OBS! Vattenlås och rör under diskbänken rengörs av Lulebo
Vattenlås och rör under diskbänken i köket ska inte rengöras av hyresgästen på grund av den stora risken för vattenskador.

Vid totalstopp i WC, golvbrunn i badrum eller avlopp i kök, ring 0920-23 67 00 för att göra en felanmälan.

Inget drag i köksfläkten?

 • Kontrollera att filtret är rengjort.
 • Lossa filtret, vrid på startvredet och kontrollera att spjället inne i fläktkåpan öppnas.

Kontrollera ventilationen i badrummet
Ventilationen i badrummet fungerar normalt så att luften dras ut genom ventilen.

 • Testa ventilationen genom att hålla ett tunt papper mot ventilen. Om pappret sugs fast fungerar ventilationen.

Dålig luft i lägenheten - kontrollera ventiler för tilluft
Om röklukt eller matos från dina grannar kommer in i din lägenhet kan det bero på att ventilerna för tilluft är stängda i din lägenhet. När tilluftsventilerna är helt stängda uppstår ett undertryck i lägenheten vilket bidrar till att matos och röklukt från grannlägenheterna lättare sugs in i din lägenhet.

Fler med samma problem?
Om du trots ovanstående kontroller upplever fortsatta problem med ventilationen, kontakta dina grannar för att höra om de har samma problem innan du ringer 0920-23 67 00 för att göra en felanmälan. 

Mät temperaturen
Om du upplever att det är för varmt eller för kallt i din lägenhet ska du alltid börja med att mäta temperaturen i lägenheten innan du gör en felanmälan. Så här mäter du temperaturen:

 • Placera termometern minst en meter från vägg och fönster och cirka en meter ovanför golvet, till exempel på ett bord.

Under dessa förusättningar ska det vara minst 20 grader i lägenheten under dagtid. Lägenheter i våra årgångshus och trygghetsboenden ska ha en högre inomhustemperatur: minst 22 grader på dagen.  

Kalla eller varma element
Elementen styrs oftast med individuella termostatventiler, därför har element i olika rum inte alltid samma temperatur. Ett element kan vara varmt upptill, men kallare nertill. Det beror på termostatventilens placering. Ett element kan även vara kallt, då är det tillräckligt varmt i rummet och termostaten har strypt värmetillförseln.

Kontrollera och motionera termostatventilen
Om det blir för kallt i rummet kan något fel ha uppstått.

 • Kontrollera först att termostatventilen är rätt inställd.

Ibland kan det också uppstå stopp i termostatens reglage vilket gör att elementet inte blir varmt.

 • Prova vrida termostatventilen/handratten fram och tillbaka mellan min och max några gånger.
 • Lämna sedan termostaten i helt öppet läge genom att vrida den motsols så långt det går.
 • Om det fanns ett stopp som nu är borta blir elementet varmt inom ca 15 minuter.

Luftning av element
Normalt krävs inte luftning av element. Endast om det bubblar eller skvalar kraftigt i elementen kan luftning vara nödvändig.

Här hittar du mer information om inomhustemperaturen i din lägenhet.

Har du ingen värme alls i lägenheten ring 0920-23 67 00 för att göra en felanmälan.

Innan du gör din felanmälan, börja med att kontrollera säkringar och eventuell jordfelsbrytare. Kontrollera även att övrig el fungerar i lägenheten.

Problem med spisen
Ange modellbeteckning, serienummer och produktnummer för snabbare ärendehantering. Uppgifterna finns angivna på en skylt på spisens framsida alternativt på någon av yttersidorna (dra fram spisen för att kontrollera var skylten finns).

På spisar av senare modell finns skylten på ugnens insida. Öppna ugnsluckan och kontrollera på båda sidorna.

 • Är spisen helt strömlös kan den vara utrustad med en elektrisk barnspärr som är aktiverad.
 • Observera! Ugnslampa och lampa i kyl/frys och köksfläkt ska bytas av hyresgästen.

Problem med kyl eller frys
Ange modellbeteckning, serienummer och produktnummer för snabbare ärendehantering. Uppgifterna finns angivna på en skylt inne i kylen/frysen.

 • Har vatten runnit ner på kylens botten eller ut på golvet, kontrollera att dräneringshålet på bakre väggen är öppet och att inga matvaror blockerar hålet.
 • Vid temperaturproblem mät om möjligt temperaturen i kyl/frys.

Problem med diskmaskin
Lulebo åtgärdar fel i bostäder som är utrustade med diskmaskin som standard. Ange modellbeteckning, serienummer och produktnummer för snabbare ärendehantering. Uppgifterna finns oftast angivna på luckans överkant.

Har du själv installerat diskmaskinen ansvarar du själv för alla nödvändiga åtgärder och står du själv för kostnader som uppstår i samband med felanmälan på egen utrustning.

Om spis, kyl eller frys är helt ur funktion, ring 0920-23 67 00 för att göra en felanmälan.

Förbrukningsartiklar som batterier i brandvarnare, lysrör, glimtändare och glödlampor (även i kylskåp, ugn och köksfläkt) ska hyresgästen själv byta.

Montage och reparation av persienner, tapeter, mattor och måleri ska beställas via HLU (Hyresgäststyrt Lägenhetsunderhåll).

Kontakta alltid din bovärd innan du påbörjar eget arbete i lägenheten.

Bostadsanpassning - kommunen
Gäller det bostadsanpassning, exempelvis pga. handikapp, kontakta arbetsterapeut vid din vårdcentral. De hjälper till med ansökan till kommunen.

HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) tillhör lägenheten
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll är en del av hyran vilket betyder att HLU tillhör lägenheten. Endast hyresgäst med förstahandskontrakt äger rätt att nyttja HLU.

När du gör din felanmälan, tänk på att beskriva felet så noggrant och tydligt som möjligt. Ange också exakt var i lägenheten eller fastigheten felet finns (adress, trapphus etc). Bra information underlättar felsökning och förkortar åtgärdstiden.

Fel i tvättstugor
Fel i tvättstugor åtgärdas vardagar. Jouren rycker endast ut vid större fel när samtliga maskiner är ur funktion eller när det är stopp i golvbrunnar.

Notera!
Det räcker inte med att sätta upp en lapp på en maskin som inte fungerar i tvättstugan. Anmäl alltid fel i tvättstugan per telefon. I annat fall förlängs åtgärdstiden. Försök att lämna så detaljerad information som möjligt vid anmälan, exempelvis adress, trapphus osv.

Vid fel i tvättstugor ring 0920-23 67 00. Använd inte WebbFelan för att anmäla fel i tvättstugor.

Vi hjälper dig!

Kundcenter - hela Lulebo på ett nummer!
Lulebos Kundcenter hjälper dig när du behöver göra en felanmälan men även när du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende eller när du vill boka tid för att besöka oss.

0920-23 67 00, tryck 1 för att göra en felanmälan

Måndag-fredag kl 07.15-15.30 (1/5-31/8: kl 07.15-14.30), telefonsvar hänvisar till journummer under övrig tid.

WebbFelan för felanmälan på webben
Logga in på Mina sidor och välj Kontrakt. Där kan du registrera och följa dina ärenden för vart och ett av de hyresobjekt du har kontrakt på.

Akuta fel anmäls alltid via telefon
Akuta fel som kan medföra risk för vattenskador, när kyl och frys är helt ur funktion, eller när lägenhetsdörren eller ett fönster inte går att stänga ska du alltid ringa vårt Kundcenter på 0920-23 67 00.


Internetsupport

Bredband 2 hjälper dig
Support för Lulebos internetleverans lämnas alltid av vår leverantör, Bredband2.

0920-52 00 70
vardagar kl 09.00-18.00
helger kl 10.00-14.00

helpdesk@bredband2.se

Bredband2 erbjuder även råd, tips och hjälp via webben.

Har du valt andra leverantörer?
Support för andra internettjänster än Lulebos/Bredband 2 ges av de valda leverantörerna.


När du behöver mer hjälp
 • Ring nödnumret 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.
 • Ring polisen på 114 14 vid brott och händelser som inte är pågående eller akuta.

Läs mer om larmnummer här!

Bra att veta:
Polisen informerar inte Lulebo om inkommande anmälningar. Hör gärna av dig även till oss om du vill att vi ska vara medvetna om något som hänt dig eller där du bor.