Stabil grogrund - med barn och unga i fokus

Bildtext saknas

Under det inledande arbetet med Hertsöpiloten (2021-2022) har Lulebo startat aktviteter inom ett fokusområde som vi kallar "Stabil grogrund".

Barnen är vår framtid och de är, helt naturligt, särskilt i fokus i vårt utvecklingsarbete inom Hertsöpiloten.

Lulebos ambition är att på olika sätt bidra till en bra uppväxtmiljö för barn och unga i våra bostadsområden för att de ska kunna se goda möjligheter att bygga ett framtida gott liv på platsen.

Under 2021-2022 har Lulebo tagit följande initiativ inom fokusområdet "Stabil grogrund"

  • Aktiv dialog med skolorna/rektorerna på området
  • Samverkan med Rädda barnen: Läxhjälp, Tjej- och killforum, Unga ledarprogram och olika lovaktiviteter (Vibes) på Hertsön
  • Samverkan med LSK - en satsning på mat inför bortamatch till alla ungdomslag
  • Sponsring av Lule Stassteaters kunskapshöjande teaterföreställning kring sex och relationer för alla högstadieklasser på Hertsöskolan hösten 2022
  • Lokaler och mötesplatser för barn och unga på Hertsön

Mellanmål och frukost för piggare, gladare barn som lyckas i skolan

Under läsåret 2023/2024 och inom ramen för "Hertsöpiloten" samverkar Lulebo med Hertsöskolan och Ängskolan på Hertsön i en gemensam satsning på att erbjuda mellanmål och frukost i skolan.

Här kan du läsa mer om detta och även ta del av rapporteringen i media

Nypremiär för sommarjobbare hos Lulebo!

Under sommaren 2024, med start den 17 juni, kommer Lulebo att ha totalt 12 ungdomar som sommarjobbare på alla våra kvarter på Hertsön. Fyra ungdomar i taget jobbar i tre veckor innan de blir avlösta av nästa grupp på fyra sommarjobbare. Årets sommarjobbare är i åldrarna 17-18 år och de bor själva på Hertsön eller Lerbäcken vilket innebär att de kommer att ta hand om sitt eget bostadsområde.

Här kan du läsa mer om detta

Hertsöpiloten - för utveckling av nya tankar och arbetssätt

Lulebo ser Hertsön som en stadsdel med stor potential. Platsens läge i förhållande till stadens centrum såväl som dess absoluta närhet till både naturen och vattnet är faktorer som kan utvecklas och nyttjas mycket mer. Här finns också ett bra utbud av fritidsaktiviteter, ett starkt civilsamhälle, god offentlig service och handel i stadsdelens eget centrum.

Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill Lulebo arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjades de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet Hertsöpiloten och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.


Mer om Hertsöpiloten

Ytterligare tre fokusområden och aktiviteter är också på gång inom Hertsöpiloten:

  • Jag är med (fler i sysselsättning)
  • Trygga, trivsamma kvarter (ökad trivsel och trygghet)
  • Hållbar, attraktiv stadsdel (platsens attraktivitet på kort och lång sikt)

Läs mer

Under 2022 och 2023 har Lulebo genomfört flera olika typer av dialoger, både enskilda och bredare, med lokala aktörer och intressenter på Hertsön (föreningar, företag, kommunala verksamheter och privatpersoner). 

Vi har också påbörjat iordningställandet av en ny mötesplats (f d Servus) på Domherregränd 5 på Hertsön. Uppstart av verksamhet för Hertsöborna planeras till hösten 2023.

Följ länkarna för att läsa mer om detta!