Trygghetsboenden - vanliga lägenheter för aktiva och självständiga personer som fyllt 65 år

Samvarolokal i Bergnäsets trygghetsboende

Trygghetsboenden är en relativt ny boendeform som skapats för att göra det möjligt för människor att bo hemma så länge som möjligt. Ett trygghetsboende är inget vård- eller serviceboende utan ett kategoriboende som erbjuder:

  • hög boendekvalitet med viss anpassning till olika fysiska och sociala behov
  • närhet till service, vård och allmänna kommunikationer
  • social gemenskap och trygghet

Det handlar om vanliga hyresrätter för människor som fyllt 65 år, som fortfarande är aktiva och självständiga men som inte längre vill klippa gräs och skotta snö och som kanske känner sig ensamma eller otrygga i sitt tidigare boende. Alla hyresgäster i trygghetsboendet bor i sina egna, helt vanliga lägenheter och sköter själva sitt hushåll och sina dagliga aktiviteter. Om vårdinsatser av olika slag behövs, exempelvis hemtjänst och trygghetslarm, så ansöker hyresgästen själv om detta hos socialförvaltningen i Luleå kommun, precis som vanligt.

Trygghetsboende är en boendeform som erbjuder trygghet i följande former:

Tillgänglighet och säkerhet både inomhus och i utemiljön

  • Fastigheterna är utrustade med hiss, porttelefon och trygga låssystem.
  • Lägenheterna har anpassningar som exempelvis förstärkt belysning, nattbelysning, breda dörröppningar, låga eller inga trösklar, spisvakt m m.
  • Gemensamma lokaler är anpassade exempelvis med tanke på placering i fastigheten men även inredningen och utrustningen i lokalerna kan vara särskilt utformade för god tillgänglighet och säkerhet.
  • Garage och eller parkeringsplatser finns i närheten eller inne i fastigheten.

Närhet till ett lokalt serviceutbud

Trygghetsboenden ligger alltid i nära anslutning till den service som målgruppen ofta och regelbundet behöver och vill ha, exempelvis livsmedelsbutik, hälsocentral, apotek och lokaltrafik med mera.

Lulebos service och trivselvärdsfunktion

Trygghetsboenden är vanliga hyreshus med vanliga hyreslägenheter och hyresgästerna har givetvis tillgång till samma servicestruktur och tjänster som övriga hyresgäster: kundcenter, felanmälan, internetsupport, bovärd och förvaltare. Utöver detta har alla trygghetsboenden tillgång till Lulebos trivselvärdsfunktion med dagliga, hälsofrämjande aktiviteter som stärker hyresgästernas sociala kontakter. Många trygghetsboenden har också tillgång till en möblerad gästlägenhet för besökande anhöriga.

Den sociala kontakten och gemenskapen är den största delen av tryggheten

Den allra viktigaste ingrediensen i den trygghet som trygghetsboendet kan erbjuda är hyresgästerna själva. Tanken är att en lugnare boendemiljö, med grannar som liknar en själv, till exempel med avseende på ålder, livsstil och intressen, och med möjlighet till social gemenskap och samvaro ska bidra till en ökad trygghetskänsla. I slutänden är det alltså hyresgästerna själva som avgör hur trygga de kan känna sig.

Lulebos trygghetsboenden och trivselvärdsfunktion

Lulebo har idag, med sina sex trygghetsboenden med totalt 326 lägenheter på 1-3 rum och kök, en ledande position på den lokala marknaden när det gäller trygghetsboenden. Vår trivselvärdsfunktion, med fem trivselvärdar som ansvarar för planering och genomförande av olika aktiviteter för och med hyresgästerna, är också både väl etablerad och mycket uppskattad av hyresgästerna.

Lulebos sex trygghetsboenden ligger i följande bostadsområden

Antnäs, 23 lägenheter, inflyttning januari 2022
Bergnäset, 120 lägenheter, inflyttning juni 2019
Gammelstad, 37 lägenheter, inflyttning april respektive november 2015
Mjölkudden, 81 lägenheter, inflyttning juli 2017
Råneå, 23 lägenheter, inflyttning december 2019
Örnäset, 42 lägenheter, inflyttning maj 2014