Erbjudande om hyreskontrakt

Bildtext saknas

Lulebo erbjuder en ledig lägenhet till den sökande som har mest köpoäng

Lulebo har två lägenhetsköer; en kö för studentlägenheter och en kö för alla övriga lägenheter, inklusive lägenheter i årgångshus och trygghetsboenden.

Uthyrning av Lulebos lägenheter sker baserat på köpoäng. Det innebär att den intressent som har längst kötid och som efter visning har svarat JA på frågan om fortsatt intresse för lägenheten och som dessutom uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor blir den person som Lulebos Kundcenter gör en sista kontroll på avseende ekonomi, boendereferenser och intyg. Om kontrollen går bra och inga anmärkningar finns blir denna person kontaktad av Lulebos Kundcenter med ett erbjudande om hyreskontrakt.

Om den sökande som har mest köpoäng inte uppfyller Lulebos uthyrningsvillkor eller tackar NEJ till erbjudandet om hyreskontrakt går lägenheten till nästa sökande baserat på köpoäng.

Särskilda villkor för årgångshus, trygghetsboenden och studentbostäder

Lediga lägenheter i kategoriboenden som årgångshus och trygghetsboenden erbjuds till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor och har uppnått den fastställda åldern för den aktuella boendeformen. Ingen förtur ges till sökande baserat på individuella behov.

Lediga studentlägenheter erbjuds också till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor och kan uppvisa intyg som styrker intyg som styrker att den sökande studerar eller är antagen för studier och inom kort kommer att börja studera vid Luleå tekniska universitet (LTU). 

Uthyrning av parkeringsplatser sker också baserat på köpoäng

Uthyrning av Lulebos parkeringsplatser sker också baserat på köpoäng och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet.  

 • Hyreskontrakt tecknas endast med myndiga personer som är skuldfria i förhållande till Lulebo, andra hyresvärdar och kronofogden och som i övrigt uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor.
 • Du kan inte skriva in dina barn, föräldrar, barnbarn eller syskon på ditt hyreskontrakt.
 • Hyresgäst med behov av fler än en parkeringsplats har möjlighet att hyra ytterligare en parkeringsplats i mån av tillgång.
 • Hyreskontrakt på parkeringsplats tecknas i första hand med Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka parkeringsplats.
 • Om ingen hyresgäst hos Lulebo i det aktuella bostadsområdet har anmält intresse för parkeringsplatsen har Lulebo möjlighet att hyra ut det till hyresgäster med lägenhetskontrakt i något av våra övriga bostadsområden*.
 • Om ingen hyresgäst alls hos Lulebo väljer att skriva hyreskontrakt har Lulebo möjlighet att erbjuda de intressenter som inte är bolagets hyresgäster* ett hyreskontrakt.
 • Lulebo förbehåller sig alltid rätten att göra en prövning om kontrakt ska erbjudas.

*) Om ett hyreskontrakt tecknas under dessa förutsättningar kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Andrahandshyresgäster får också hyra parkeringsplats under perioden för beviljad andrahandsuthyrning, men när en andrahandshyresgäst hyr lägenheten av förstahandshyresgästen medan han/hon hyr parkeringsplatsen av Lulebo kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften för parkeringsplatsen. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Uthyrning av förråd sker också baserat på köpoäng

Uthyrning av Lulebos förråd sker också baserat på köpoäng, endast till Lulebos lägenhetshyresgäster och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella huset eller bostadsområdet.

 • Hyreskontrakt tecknas endast med myndiga personer som är skuldfria i förhållande till Lulebo, andra hyresvärdar och kronofogden och som i övrigt uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor.
 • Du kan inte skriva in dina barn, föräldrar, barnbarn eller syskon på ditt hyreskontrakt.
 • Förråd hyrs bara ut till Lulebos hyresgäster. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka förråd.
 • Hyresgäst med behov av fler än ett förråd har möjlighet att hyra ytterligare ett förråd i mån av tillgång.
 • Lulebo värnar om hyresgästernas säkerhet och arbetar för att tillse att endast hyresgäster i ett hus ska ha nyckel och tillgång till det trapphuset. Med anledning av detta gäller olika villkor för förråd med olika förutsättningar:
  • Förråd i fristående byggnad eller utrymme med egen ingång hyrs i första hand ut till hyresgäster i samma bostadsområde och i andra hand till hyresgäster i andra bostadsområden.
  • Förråd i källare med egen ingång, utan åtkomst till trapphuset, hyrs endast ut till hyresgäster i samma bostadsområde.
  • Förråd i källare med egen ingång samt med åtkomst till trapphuset hyrs endast ut till hyresgäster i samma hus.
  • Förråd i källare utan egen ingång med åtkomst endast via trapphuset hyrs endast ut till hyresgäster i samma hus.
 • Lulebo förbehåller sig alltid rätten att göra en prövning om kontrakt ska erbjudas.
Tips till lägenhetssökande:

Den som aktivt söker lägenhet kan själv bidra till en snabbare process när det blir aktuellt med ett hyreskontrakt.

Ladda upp dina dokument på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och ladda upp dokument som exempelvis:

 • anställningsbevis,
 • intyg om A-kassa,
 • intyg om studiemedel/CSN
 • skriftlig boendereferens från nuvarande/tidigare hyresvärd,
 • registreringsintyg eller antagningsbesked från Luleå tekniska universitet (för dig som söker studentlägenhet)

(endast PDF-format accepteras).


Ladda ner PDFer

Ladda ner våra översikter med kortfattade beskrivningar av uthyrningsprocessen för lägenheter samt för parkeringsplatser och förråd.


Snabblänkar - uthyrningsprocessen

Mer information om uthyrningsprocessen, våra villkor för uthyrning samt allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd hittar du via dessa snabblänkar:


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt.