Lulebo erbjuder en ledig lägenhet till den sökande som har mest köpoäng

Lulebo har två lägenhetsköer; en kö för studentlägenheter och en kö för alla övriga lägenheter, inklusive lägenheter i årgångshus och trygghetsboenden.

Uthyrning av Lulebos lägenheter sker baserat på köpoäng. Det innebär att den intressent som har längst kötid och som efter visning har svarat JA på frågan om fortsatt intresse för lägenheten och som dessutom uppfyller Lulebos villkor för uthyrning av lägenheter blir den person som Lulebos Kundcenter gör en sista kontroll på avseende ekonomi, referenser och skötsamhet. Om kontrollen går bra och inga anmärkningar finns blir denna person kontaktad av Lulebos Kundcenter med ett erbjudande om hyreskontrakt.

Om den sökande som har mest köpoäng inte uppfyller Lulebos uthyrningsvillkor eller tackar nej till erbjudandet om hyreskontrakt går lägenheten till nästa sökande baserat på köpoäng.

Särskilda villkor för årgångshus, trygghetsboenden och studentbostäder
Lediga lägenheter i kategoriboenden som årgångshus och trygghetsboenden erbjuds till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna villkor för uthyrning av lägenheter och har uppnått den fastställda åldern för den aktuella boendeformen. Ingen förtur ges till sökande baserat på individuella behov.

Lediga studentlägenheter erbjuds också till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna villkor för uthyrning av lägenheter och kan uppvisa ett intyg som styrker att den sökande studerar eller inom kort kommer att börja studera vid Luleå tekniska universitet.

Uthyrning av parkeringsplatser och förråd sker också baserat på köpoäng
Uthyrning av Lulebos parkeringsplatser och förråd sker också baserat på köpoäng och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka parkeringsplats/förråd. Hyresgäst med behov av fler än en parkeringsplats/ett förråd har möjlighet att hyra ytterligare en parkeringsplats/ett förråd i mån av tillgång.

Andrahandshyresgäster får också hyra parkeringsplats under perioden för beviljad andrahandsuthyrning, men när en andrahandshyresgäst hyr lägenheten av förstahandshyresgästen medan han/hon hyr parkeringsplatsen av Lulebo kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften för parkeringsplatsen. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Om ingen hyresgäst hos Lulebo i det aktuella området har anmält intresse för parkeringsplatsen/förrådet har Lulebo möjlighet att hyra ut det till hyresgäster med lägenhetskontrakt i något av våra övriga bostadsområden. Om ingen hyresgäst alls hos Lulebo väljer att skriva hyreskontrakt har Lulebo möjlighet att erbjuda de intressenter som inte är bolagets hyresgäster ett hyreskontrakt. I båda dessa fall förbehåller vi oss rätten att göra en prövning om kontrakt ska erbjudas. Om ett hyreskontrakt tecknas under dessa förutsättningar kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Tips till lägenhetssökande - ladda upp dina dokument!
Den som aktivt söker lägenhet kan själv bidra till en snabbare process när det blir aktuellt med ett hyreskontrakt. Logga in på Mina sidor och ladda upp dokument som anställningsbevis, intyg om A-kassa, referens, CSN eller antagningsbesked från Luleå tekniska universitet (endast PDF-format accepteras).