Svar på frågor som rör ditt hyreskontrakt

Allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd

Allmänna bestämmelser är de generella kontraktsvillkor som gäller vid uthyrning av Lulebos bostadslägenheter, parkeringsplatser och förråd och som alltid framgår av texten på respektive hyreskontrakts fram- och baksida.

När du som blivande hyresgäst skriver under ett hyreskontrakt accepterar du samtidigt de allmänna bestämmelser som gäller för det aktuella hyresobjektet och förbinder dig därmed att följa bestämmelserna. Det är därför viktigt att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelserna innan man gör en intresseanmälan eller skriver under ett hyreskontrakt.

Här hittar du mer information om de allmänna bestämmelserna för lägenheter, parkeringsplatser och förråd.

Hyreskontrakt accepteras och köpoängen nollställs

Hyreskontrakt tecknas endast med myndiga personer som är skuldfria i förhållande till Lulebo, andra hyresvärdar och kronofogden och som i övrigt uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor.

Så fort en intressent muntligt har accepterat ett hyreskontrakt och Lulebo har skickat kontraktet till den blivande hyresgästen för e-signering med BankID eller för underskrift på ett papperskontrakt nollställs intressentens köpoäng i den aktuella kön. Samtidigt spärras den blivande hyresgästen från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp under de kommande 14 dagarna. 

När du accepterar och signerar ett hyreskontrakt accepterar du också den aktuella lägenheten, parkeringsplatsen eller förrådet i befintligt skick.

Läs mer om kontraktsskrivning

Två personer på hyreskontraktet

Du kan inte skriva in dina barn, föräldrar, barnbarn eller syskon på ditt hyreskontrakt. Om två personer ska stå tillsammans på kontraktet behövs ett folkbokföringsintyg som visar att personerna är och har varit sammanboende och folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren. Båda personerna måste uppfylla Lulebos allmänna uthyrningsvillkor och båda behöver vara registrerade på Mina sidor och stå i Lulebos lägenhetskö.

Lulebo tar alltid en kreditupplysning på nya, blivande hyresgäster innan vi skriver kontrakt.  Köpoängen nollställs för båda personerna när kontraktet accepteras och båda spärras från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp till och med 14 dagar efter tillträdesdatum.

Om ytterligare en hyresgäst ska skrivas in på ett befintligt hyreskontrakt gäller samma som ovan.

Läs mer om kontraktsskrivning och uppsägning när två personer står på kontraktet.

Tidigare inflyttning i uppsagda lägenheter

Det finns ingen möjlighet för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd lägenhet. Den nuvarande hyresgästen kan däremot ge den nya hyresgästen fullmakt och rätt att kvittera ut lägenhetsnycklar och övriga nycklar som hör till lägenhetsavtalet tidigare än vad som anges på hyresavtalet. Notera att den nuvarande hyresgästen som kontraktsinnehavare är fortsatt ansvarig för lägenheten fram till kontraktstidens utgång. 

Läs mer om tidigare inflyttning och vad hyresgästerna själva behöver ordna för att en tidigare inflyttning ska vara möjlig.

Ansök alltid om tillstånd innan du hyr ut i andra hand

Om en kontraktsinnehavare under en tid behöver bo någon annan stans än i sin hyreslägenhet kan denne i vissa fall hyra ut lägenheten i andra hand. Man måste dock alltid ha Lulebos tillåtelse att hyra ut sin lägenhet och enligt hyreslagen krävs betydande skäl för att få tillstånd till andrahandsuthyrning.

Otillåten andrahandsuthyrning, utan tillstånd från vare sig Lulebo eller Hyresnämnden, kan utgöra grund för uppsägning av hyreskontraktet. Detsamma gäller om tillståndet grundats på oriktiga uppgifter.

Tänk på att den som har hyreskontrakt med Lulebo alltid är fullt ansvarig för hyresinbetalningar, störningar, skadegörelse etc, även under den tid som lägenheten är uthyrd i andra hand. Det är därför viktigt att upprätta ett skriftligt hyreskontrakt som reglerar vad som gäller mellan parterna inklusive hur hyresinbetalningar från andrahandshyresgästen till förstahandshyresgästen ska skötas.

Läs mer om vilka villkor som gäller och ladda ner ansökningsblankett.

Du måste själv bo i din lägenhet för att kunna ha inneboende

Som hyresgäst får du ha inneboende i din hyresrätt, men bara om du själv också bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten tillsammans med dina inneboende gäller istället reglerna för andrahandsuthyrning och då behöver du ansöka om tillstånd innan du hyr ut till någon annan.

När du har en inneboende får du ta ut hyra av denne, men du får bara ta ut hyra för den del av lägenheten som den inneboende använder. Om du har flera inneboende får den sammanlagda hyran, som alla inneboende tillsammans betalar till dig, inte vara större än vad du själv betalar i hyra.

Ansök alltid om tillstånd innan du genomför ett lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte mellan två eller fler hyresgäster med förstahandskontrakt kan genomföras om bytet godkänns såväl av Lulebo som av eventuella andra involverade hyresvärdar. Möjligheten att byta lägenhet gäller bara för lägenheter med hyresrätt och enligt hyreslagen måste bytesparterna ha betydande skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet.

Läs mer om vilka villkor som gäller och ladda ner ansökningsblankett.

Överlåtelse – ansök om tillstånd från Lulebo

Hyresrätten till en lägenhet får inte överlåtas från kontraktsinnehavaren till en annan person utan Lulebos tillstånd, men om kontraktsinnehavaren inte längre själv ska använda sin lägenhet kan denne ansöka hos Lulebo om överlåtelse av hyresrätten.

Den person som kontraktsinnehavaren önskar överlåta hyresrätten till måste vara en närstående; det vill säga make/maka/partner eller en nära släkting, som exempelvis ett barn, ett syskon eller en förälder till kontraktsinnehavaren. För överlåtelse krävs också att kontraktsinnehavaren och den nya tilltänkta hyresgästen är och har varit sammanboende och folkbokförda på samma adress under minst de tre (3) senaste åren. Den tilltänkta hyresgästen ska ha varit myndig (18 år fyllda) under hela denna period.

Läs mer om vilka villkor som gäller och ladda ner ansökningsblankett.

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning av hyreskontrakt för lägenheter, parkeringsplatser och förråd görs antingen med e-signering eller skriftligt och är alltid bindande. Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet:

  • För lägenhet gäller tre (3) månaders uppsägningstid
  • För studentlägenhet gäller en (1) månads uppsägningstid
  • För parkeringsplatser och förråd gäller tre (3) månaders uppsägningstid

När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Läs mer om detta och ladda ner uppsägningsblanketter.

Snabblänkar - kontraktsfrågor

Mer detaljerad information om olika kontraktsfrågor hittar du via dessa snabblänkar:


Den 1 oktober 2019 skärptes hyreslagen

Förändringarna påverkar regelverket för hyresgästens möjligheter att hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand, att ha inneboende och att göra lägenhetsbyten. Skärpningen innebär också att konsekvenserna för den som bryter mot lagen blivit strängare.

Du måste ha tillstånd från Lulebo för att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand eller för att göra ett lägenhetsbyte med en annan hyresgäst. Annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

Hyran som din andrahandshyresgäst betalar till dig får inte vara högre än den du själv betalar till Lulebo. Om du hyr ut lägenheten med möbler får du lägga på högst 15 % på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du bryter mot detta riskerar du att bli av med din lägenhet men du kan också få böter eller fängelse.

Du måste själv bo i lägenheten för att ha inneboende. Annars handlar det om andrahandsuthyrning som kräver tillstånd från Lulebo.

En hyreslägenhet kan bara bytas mot en annan hyreslägenhet.

Att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är ett brott. Till exempel är det förbjudet att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.


Snabblänkar – när du bor hos oss

Mer detaljerad information om det mesta som du som hyresgäst kan fundera på hittar du via dessa snabblänkar:


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.