Testa din brandvarnare årligen

Testa brandvarnaren
De nordiska länderna har kommit överens om att den 1 december ska vara brandvarnardagen.

Vi på Lulebo har monterat en eller flera brandvarnare i din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att sköta om brandvarnaren, kontrollera batterifunktionen och även byta batteri vid behov. Om det blir fel på brandvarnaren ber vi dig kontakta vår felanmälan.

Brandvarnardagen - den 1 december varje år
Brandvarnardagen är instiftad för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet och fungerar som en påminnelse om vikten av att kontrollera våra brandvarnare. Men självklart är det klokt att testa den oftare än så, exempelvis efter att du har varit bortrest.

  • Kontrollera då och då att brandvarnaren fungerar. Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen.
  • Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel den 1 december eller första advent.
  • En ny brandvarnare beställs via felanmälan
  • Vi har tagit fram filmer som visar hur du själv sköter om ditt hem. Bland annat en som visar hur du kontrollerar din brandvarnare.

Gratis sms-tjänst hjälper dig komma ihåg att testa brandvarnaren
Det är viktigt att regelbundet testa sin brandvarnare. Nätverket Aktiv mot brand har lanserat en kostnadsfri SMS-tjänst för att få en påminnelse i form av ett sms, om att testa sin brandvarnare. Notera att ansvaret för kontroll och skötsel av brandvarnare åligger hyresgästen.

Registrera dig för sms-tjänsten. (Öppnas i nytt fönster.)
Den som registrerar sitt mobilnummer på sidan ansvarar själv för att registrera nytt mobilnummer om det ändras och detta är endast en påminnelsetjänst. Det åligger var och en att själv ansvara för att brandvarnaren regelbundet testas. Detta är en tjänst genom nätverket Aktiv mot brand och Lulebo tar inget ansvar för hur tjänsten fungerar eller för eventuella uteblivna sms.

Levande ljus
Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt kan ta fart.


brandskyddsföreningens hemsida finns mer att läsa om brandvarnare och hur de ska skötas etc.

Sprid gärna detta budskap till nära och kära!


Saker som du själv ska kontrollera och åtgärda
Här visas fler instruktionsfilmer som beskriver hur du med enkla medel kontrollerar och åtgärdar det som åligger dig som hyresgäst.

Rengör vattenlåset
Rengör golvbrunnen
Kontroll av säkring/jordfelsbrytare (motorvärmarstolpen)
Kontrollera säkringar i bostaden