Lulebo

Testa din brandvarnare!


De nordiska länderna har kommit överens om att den 1 december ska vara brandvarnardagen.

Brandvarnardagen är instiftad för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet och fungerar som en påminnelse om vikten av att kontrollera våra brandvarnare. Men självklart är det klokt att testa den oftare än så, exempelvis efter att du har varit bortrest.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar då och då. Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel första advent. En ny brandvarnare beställs via Felanmälan. Vi har tagit fram filmer som visar hur du själv sköter om ditt hem. Bland annat en som visar hur du kontrollerar din brandvarnare.


Gratis sms-tjänst hjälper dig komma ihåg att testa brandvarnaren

Det är viktigt att regelbundet testa sin brandvarnare. Nätverket Aktiv mot brand har lanserat en kostnadsfri SMS-tjänst för att få en påminnelse i form av ett sms, om att testa sin brandvarnare. Notera att ansvaret för kontroll och skötsel av brandvarnare åligger hyresgästen.

Registrera dig för sms-tjänsten. (Öppnas i nytt fönster.)
Den som registrerar sitt mobilnummer på sidan ansvarar själv för att registrera nytt mobilnummer om det ändras och detta är endast en påminnelsetjänst. Det åligger var och en att själv ansvara för att brandvarnaren regelbundet testas. Detta är en tjänst genom nätverket Aktiv mot brand och Lulebo tar inget ansvar för hur tjänsten fungerar eller för eventuella uteblivna sms.


Levande ljus

Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt kan ta fart.


brandskyddsföreningens hemsida finns mer att läsa om brandvarnare och hur de ska skötas etc.

Sprid gärna detta budskap till nära och kära!


Saker som du själv ska kontrollera och åtgärda

Här visas fler instruktionsfilmer som beskriver hur du med enkla medel kontrollerar och åtgärdar det som åligger dig som hyresgäst.

Rengör vattenlåset
Rengör golvbrunnen
Kontroll av säkring/jordfelsbrytare (motorvärmarstolpen)
Kontrollera säkringar i bostaden