Renoveringar etapp 1: Professorsvägen 2-118

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 har bl.a. omfattat byte av träfasader, tilläggsisolering, nya fönster, ytterdörrar och balkongräcken.

Renoveringarna har omfattat byte av befintliga träfasader inklusive tilläggsisolering. Nya fönster, ytterdörrar och balkongräcken har monteras.

Ventilationen har förbättrats avsevärt med nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Garagen har fått nya garageportar och fasaderna har åtgärdats.

Innergårdar med utemöbler och planteringar
Gårdsmiljöerna har fräschats upp med dekorativ marksten och buskplanteringar. Det har skapats nya gemensamma sittytor med utemöbler och planteringar, perenner och prydnadsträd.

Lägenheterna i markplan har försetts med uteplatser med avskärmningar och fler cykelparkeringar har tillskapats.

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 på Porsön slutfördes 2016 och bestod av:

  • Nya träfasader, fönster och dörrar
  • Nya balkongräcken
  • Ny ventilation
  • Tilläggsisolering
  • Gårdsmiljöerna har fått ny utformning
  • Uteplatser till marklägenheter
  • Fler cykelparkeringar

 

Projektet genomförs i tre etapper under åtta år
Etapp 2 – 2020

Ombyggnad av de fyra husen på Professorsvägen 120-170 avslutades 2020


Etapp 3:1, 3:2, 3:3 – 2022-2024

Under 2022 inleds renoveringarna på de återstående adresserna, de berör Professorsvägen 172-340


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare via e-post.