Renoveringar etapp 1: Professorsvägen 2-118

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 har bl.a. omfattat byte av träfasader, tilläggsisolering, nya fönster, ytterdörrar och balkongräcken.

Renoveringarna har omfattat byte av befintliga träfasader inklusive tilläggsisolering. Nya fönster, ytterdörrar och balkongräcken har monteras.

Ventilationen har förbättrats avsevärt med nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Garagen har fått nya garageportar och fasaderna har åtgärdats.

Innergårdar med utemöbler och planteringar
Gårdsmiljöerna har fräschats upp med dekorativ marksten och buskplanteringar. Det har skapats nya gemensamma sittytor med utemöbler och planteringar, perenner och prydnadsträd.

Lägenheterna i markplan har försetts med uteplatser med avskärmningar och fler cykelparkeringar har tillskapats.

 

Kortfakta

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 på Porsön slutfördes 2016.

  • Nya träfasader
  • Tilläggsisolering
  • Nya fönster och dörrar
  • Nya balkongräcken
  • Ny ventilation
  • Gårdsmiljöerna har fått ny utformning
  • Uteplatser till marklägenheter
  • Fler cykelparkeringar