Syftet med den här sidan är att samla generell, proaktiv information om vägglöss och sanering av vägglöss för att ge svar på de frågor som finns och även bidra till att skapa en lugnare och tryggare boendemiljö för våra hyresgäster. Sidan uppdateras löpande. Vi på Lulebo är inte experter på skadedjursbekämpning men det är Anticimex som vi också har ett samarbetsavtal med. Delar av den information som publiceras här kommer från Nomor. Fördjupad information om saneringsmetoder m m kan också lämnas av Nomor.

I början av 1900-talet och tidigare var vägglusen en vanlig gäst i svenska bostäder men så är det lyckligtvis inte längre. Vägglöss är inte heller ett stort problem i Lulebos fastigheter även om förekomsten både i Luleå och i hela landet tyvärr verkar öka över tid. Lulebo har ca 7 500 lägenheter i Luleå kommun och under de senaste 12 månaderna (sep 2019 - sep 2020) har totalt 29 av dessa drabbats av vägglöss. Det motsvarar bara ca 3 promille men det är förstås ingen tröst för de som drabbats.

Vägglössen är inte farliga för människor men det är väldigt obehagligt att ha dem i sin närhet, vi är inte vana vid dem och vi vill inte bli vana. Även för grannar och närstående, som inte själva drabbats av vägglus i sin bostad men som upplever saneringsarbetet och de drabbades avsky och oro på nära håll, blir förekomsten av vägglöss i ens närmiljö en källa till oro, funderingar, spekulationer och ryktesspridning. Dessa effekter behöver vi mildra med bra, tydlig och återkommande information.


Fakta om vägglöss

En vägglus blir 4-5 mm lång och som vuxen är den gul, röd eller mörkbrun men som nymf är den transparent. Med sin platta kropp trycker den sig lätt in i små springor. Livslängden ligger normalt på 6-9 månader men i laboratorium kan den bli upp till 18 månader gammal. Den är en tillfälligt blodsugande parasit som är skygg och nattaktiv. Dess överlevnadsförmåga är otrolig, den kan gå i dvala och leva utan mat i upp till 18 månader. Det är först när en människa kommer i närheten och den känner kroppsvärme och/eller utandningsluft som den attraheras och söker sig fram för att suga blod. Direkt efter att den sugit blod kan/vill den para sig. En vägglushona lägger 2-5 ägg om dagen och det tar ca 7-20 dagar innan de kläcks. Under sin livstid kan en hona lägga 200-500 ägg. Vägglössen sprids vanligen via föremål såsom resväskor eller kläder. De lämnar efter sig små svarta fläckar samt blodfläckar och skalbitar.

Texten hämtad från Nomors hemsida den 8 september 2020


Så kan du själv förebygga spridning av vägglöss

Vem som helst kan drabbas av väggläss. Den som reser mycket, framför allt utomlands, riskerar att få med sig vägglöss hem. Det gäller även när man handlar second hand och köper begagnade möbler, gardiner, tavlor, kläder, väskor etc på loppis, auktioner och liknande.

Var extra vaksam och syna dina fynd noggrant innan du tar hem begagnade möbler, mattor och liknande. Ta inte reda på möbler som lämnats i gemensamma utrymmen, soprum, containers etc. Det finns en anledning till att den förra ägaren inte längre vill ha dem.

När du reser;

 • Packa i rätt väska, gärna en med hårt skal.
 • Inspektera rummet när du kommer fram till hotellet.
 • Låt kläderna ligga kvar i väskan som du helst förvarar stängd och så högt som möjligt.
 • Förvara inte väskan öppen på golvet eller nära sängen – det är perfekt att ha väskan i badkaret!
 • När du kommer hem; packa inte upp i sovrummet och lägg inte väskan på sängen.
 • Packa upp metodiskt och gå igenom packningen noga.
 • Tvätta kläder som tål det i 60 grader och/eller torktumla i ca 50 minuter.
 • Övriga plagg/föremål kan läggs i förslutna plastpåsar och placeras i frysen i en vecka.
 • Kontrollera resväskan noggrant och dammsug den. Dammsugarpåsen läggs i en plastpåse och placeras i frysen i flera dygn innan den slängs i soptunnan.

Sanering i nära samarbete med hyresgästen
Hyresgästen är enligt lag skyldig att utan dröjsmål meddela Lulebo att lägenheten drabbats av vägglöss. Kom ihåg att fånga/spara eller fota insekten så att en identifiering kan göras för att avgöra om det är vägglöss eller inte.

Lulebos Felanmälan meddelar Nomor som i sin tur kontaktar hyresgästen för att boka in en första vägglusinspektion för att klarlägga om det finns vägglöss eller inte samt för att ta beslut om handlingsplan för saneringen. Hyresgästen ansvarar för att göra vissa förberedelser i lägenheten inför inspektionen.

Inspektion av vägglöss - ladda ner PDF och läs mer

Hur saneringen går till beror på flera olika saker som exempelvis angreppets omfattning, bostadens yta och utformning, antal boende i bostaden m m. En sanering består ofta av flera olika steg och kan exempelvis inkludera:

 • Sanering med kiselgur och dammsugning, saneringen görs rum för rum, ofta mer än en gång med några veckors mellanrum.
 • Det brukar ofta räcka med kiselsanering men ibland behöver den följas upp med värmebehandling, ånga och frysbehandling.
 • Nomor informerar hyresgästen före och under saneringen och tillhandahåller också instruktioner gällande hur hyresgästen behöver bidra till saneringen genom att tvätta/tumla/frysa allt som går att tvätta/tumla/frysa för att döda vägglössen. Hyresgästen måste också bo kvar i lägenheten och sova på sin vanliga säng och plats för att få full effekt av de olika behandlingarna.

Nomor avgör, i samband med den inledande vägglusinspektionen, hur saneringen ska gå till och tar fram en handlingsplan för varje enskild lägenhet. Det finns ingen generell info om den totala tidsåtgången då detta, bland annat, beror på handlingsplanens omfattning och samarbetet med den berörda hyresgästen.

Förberedelser inför sanering av vägglöss - ladda ner PDF och läs mer
Information inför värmebehandling - ladda ner PDF och läs mer

Lägenheter som inte konstaterats drabbade av vägglöss behöver inte saneras
Vägglöss sprider sig inte särskilt effektivt på egen hand från en lägenhet till en annan. Hyresgäster i lägenheter som inte är drabbade av vägglöss behöver inte lägga tid och energi på tvätt och städning kopplat till sanering utan kan leva och bo precis som vanligt, utan att känna oro för att bli drabbade.

Ersättning till drabbade hyresgäster
Tidigare domstolsfall har visat att en hyresgäst som drabbats av vägglöss kan ha rätt till nedsättning av månadsavgiften under den period som saneringen pågår.

I fastighetsbranschen och inom allmännyttiga bostadsföretag finns en praxis och även vedertagna modeller för hur man räknar fram storleken på ersättningar som hyresgäster kan ha rätt till när saker inte fungerat som det ska (”men i nyttjande”).

Lulebos verksamhet utförs alltid i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi följer också praxis och vedertagna modeller för branschen.

Innan hela saneringsprocessen i de berörda fastigheterna är slutförd och alla drabbade lägenheter klassats som färdigbehandlade och fria från vägglöss kan vi inte veta hur en hyresgäst har påverkats under hur lång tid. När hela saneringen är slutförd kontaktar Lulebo den hyresgäst som drabbats av vägglöss och som genomgått sanering för att diskutera vilken ersättning hyresgästen kan ha rätt till.

Har du sett spår efter vägglöss i din lägenhet?

Kontakta Lulebos Felanmälan så snart som möjligt!

 • Tel. 0920-23 67 00, måndag-fredag kl 07.15-15.30 (1/5-31/8: kl 07.15-14.30), telefonsvar hänvisar till journummer under övrig tid.
 • Kom ihåg att fånga/spara eller fota insekten så att en identifiering kan göras för att avgöra om det är vägglöss eller inte.

Hyresgästens ansvar

 • Att tillämpa proaktiva beteenden för att förebygga uppkomst av vägglöss (oaktsamhet).
 • Att omgående anmäla förekomst av vägglöss så att sanering kan inledas så snart som möjligt.
 • Att medverka till sanering på det sätt som saneringsföretaget beskriver:
  - Bo kvar i lägenheten under hela saneringen.
  - Tvätta/tumla/frysa textilier.
  - Städa och sophantera enligt instruktioner.
  - Ev göra sig av med delar av inredningen som inte kan behandlas tillräckligt väl.

Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden ansvarar för att, vid anmälan från hyresgäst, omgående kalla in saneringsföretag som:

 • undersöker och bekräftar förekomst i aktuell lägenhet
 • tar fram en handlingsplan för sanering
 • sanerar i samarbete med hyresgästen tills inga vägglöss finns kvar
 • Saneringsföretaget informerar berörda hyresgäster löpande. Av hänsyn till den drabbade hyresgästen lämnas ingen information till övriga hyresgäster.

Vid återkommande vägglusangrepp i samma fastighet ansvarar hyresvärden för:

 • att kalla in och samråda med saneringsföretag för att besluta om en undersökning ska göras i fler lägenheter i fastigheten
 • att informera övriga /icke drabbade hyresgäster i fastigheten i enlighet med gällande rutiner