Störningsjouren - din hjälp vid störningar utanför kontorstid

För oss på Lulebo är det viktigt att våra hyresgäster har ett trivsamt och tryggt boende. Om det ändå skulle hända att du blir störd av andra hyresgäster är det skönt att veta att det finns någonstans att vända sig, även utanför kontorstid.

Trivsel skapar du till stor del själv men den påverkas även av det som händer omkring dig och vad som uppfattas som störande skiljer sig från person till person. Att enstaka gånger höra barn som leker eller en granne som har fest får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan vara en störning är hög musik på kvällar och nätter eller bråk och skrik och andra ihållande ljud i lägenheter och i trapphus.

Lulebos Kundcenter hjälper dig vid störningar under dagtid

Om du upplever att du blir störd av dina grannar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

0920-23 67 00 
måndag-fredag kl 07.15-15.30 (1/5-31/8: kl 07.15-14.30)

Ring störningsjouren om du blir störd utanför våra telefontider

Om störningen uppkommer under kvällstid, på natten eller under helgen ringer du istället Lulebos störningsjour som är ett samarbete mellan Lulebo och ett bevakningsföretag.

0920-22 12 00

Så här går det till när en störningsanmälan kommer in till störningsjouren:

  • Din anmälan är anonym gentemot den störande grannen, men du måste uppge namn, adress, telefonnummer samt vad och vem som stör dig när du gör din anmälan.
  • Bevakningsföretaget åker omgående ut till den aktuella adressen för att bilda sig en uppfattning om situationen. Om situationen uppfattas som allvarlig tillkallas polis.
  • En konstaterad störning rapporteras alltid till Lulebo som kontaktar den som står på lägenhetskontraktet.
  • Kontraktsinnehavaren är skyldig att betala utryckningskostnaden (dock ej vid första utryckningen).
  • Vid ytterligare konstaterade störningar är lägenhetsinnehavaren däremot skyldig att betala även för första utryckningen.

Enligt hyreslagen kan upprepade störningar vara anledning till uppsägning av hyreskontraktet.

När du blir störd...

Under kontorstid
Vid störningar under dagtid, ring Lulebos huvudnummer och prata med vårt Kundcenter:

0920-23 67 00

Vardagar kl 07.15-15.30 (1/5-31/8: kl 07.15-14.30)

Under kvällar, nätter och helger
Om du upplever att du blir störd utanför kontorstid, ring Lulebos störningsjour:

0920-22 12 00


Grannsamverkan mot våld i hemmet

Gör så här om du är orolig för att någon granne far illa:

  • Ring alltid polisen på tel 112 om läget verkar akut eller mycket hotfullt.
  • Knacka på hos grannen för att avbryta, ta gärna hjälp av andra grannar.
  • Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan, du kan vara anonym.

Läs mer om detta


Om polis kommer till platsen

En polisutryckning genererar aldrig en konstaterad störning. Lulebo får heller ingen information från polisen när en utryckning har skett. Om du som hyresgäst vill att Lulebo ska känna till vad som hänt måste du själv kontakta Lulebo eller ringa störningsjouren (om händelsen sker utanför våra telefontider).


Läs mer

Vi hjälper dig!

Lulebos Kundcenter hjälper dig när du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.