Hyresjurister och störningsjour - din hjälp vid störningar

Lulebos ambition är att våra hyresgäster ska ha ett trivsamt och tryggt boende. Om det ändå skulle hända att du blir störd av andra hyresgäster är det skönt att veta att det finns någonstans att vända sig, även utanför kontorstid.

Trivsel skapar du till stor del själv men den påverkas även av det som händer omkring dig och vad som uppfattas som störande skiljer sig från person till person. Att enstaka gånger höra barn som leker eller en granne som har fest får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan vara en störning är hög musik på kvällar och nätter eller bråk och skrik och andra ihållande ljud i lägenheter och i trapphus.

Om du upplever att du blir störd av dina grannar eller om du har ekonomiska bekymmer som du behöver hjälp med att lösa är du alltid välkommen att kontakta våra hyresjurister. Om störningen uppkommer under kvällstid, på natten eller under helgen ringer du istället Lulebos störningsjour som är ett samarbete mellan Lulebo och ett bevakningsföretag.

 • Vid störningar under dagtid: ring 0920-23 67 00.
 • Vid störningar under kvällar, nätter och helger: ring Lulebos störningsjour 0920-22 12 00.

Så här går det till när en störningsanmälan kommer in till störningsjouren:

 • Din anmälan är anonym gentemot den störande grannen, men du måste uppge namn, adress, telefonnummer samt vad och vem som stör dig när du gör din anmälan.
 • Bevakningsföretaget åker omgående ut till den aktuella adressen för att bilda sig en uppfattning om situationen. Om situationen uppfattas som allvarlig tillkallas polis.
 • En konstaterad störning rapporteras alltid till Lulebo som kontaktar den som står på lägenhetskontraktet.
 • Kontraktsinnehavaren är skyldig att betala utryckningskostnaden (dock ej vid första utryckningen).
 • Vid ytterligare konstaterade störningar är lägenhetsinnehavaren däremot skyldig att betala även för första utryckningen.
 • Enligt hyreslagen kan upprepade störningar vara anledning till uppsägning av hyreskontraktet.
När du blir störd...

Under kontorstid
Vid störningar under dagtid, ring Lulebos växel.

Telefon 0920-23 67 00


Under kvällar, nätter och helger

Ring Lulebos störningsjour om du upplever att du blir störd utanför kontorstid.

Telefon 0920-22 12 00


Grannsamverkan mot våld i hemmet

Gör så här om du är orolig för att någon granne far illa:

 • Ring alltid polisen på tel 112 om läget verkar akut eller mycket hotfullt.
 • Knacka på hos grannen för att avbryta, ta gärna hjälp av andra grannar.
 • Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan, du kan vara anonym.

Klicka här för att läsa mer