Registrera dig i kön och vårda din kötid

Bildtext saknas

Alla är välkomna att ta del av information om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd, men för att kunna anmäla intresse för lediga objekt samt för att bli aktuell för kontraktsskrivning behöver du vara registrerad i någon av lägenhetsköerna och/eller i parkeringsplatskön och förrådskön som alla ingår i tjänsten Mina sidor.

När du är inloggad på Mina sidor kan du se din aktuella köpoäng i de olika köerna, ändra dina inställningar och önskemål för olika objektstyper, skapa och ändra din prenumeration, göra intresseanmälningar på lediga objekt, meddela fortsatt intresse efter visningserbjudanden med mera.

När du har blivit hyresgäst hos Lulebo kan du också hitta, bland annat, dina hyresavier samt information om dina kontrakt och dina förutsättningar för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU).

Registrera dig på Mina sidor för att börja samla köpoäng och för att anmäla intresse för lediga objekt

Lulebo har fyra olika köer; en kö för studentlägenheter, en kö för övriga lägenheter (inklusive lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus), en kö för alla parkeringsplatser samt en kö för förråd.

Från och med den dag du fyller 15 år är du välkommen att registrera dig som sökande i Lulebos köer. Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum. Poängen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, till exempel från förälder till barn. Hyreskontrakt tecknas endast med myndiga personer.

Gå till Mina sidor för att registrera dig som sökande i Lulebos köer eller för att uppdatera dina kontaktuppgifter eller inställningar.

Vilka uppgifter behöver man registrera på Mina sidor?

Följande uppgifter är obligatoriska; om de inte fylls i kan registreringen inte genomföras. Den sökande ansvarar själv för att de uppgifter som registreras är aktuella och riktiga.

 • Namn, svenskt personnummer eller samordningsnummer (om detta inte finns ska den sökandes födelsedatum anges)
 • Mobiltelefonnummer; som vi behöver för att kunna nå dig via SMS (det är också riktigt bra för dig när du blivit hyresgäst)
 • E-postadress; se till att din registrerade e-postadress är rätt stavad och kom ihåg att uppdatera den om du byter e-postadress, till exempel om du byter jobb

När du har registrerat dig och fyllt i alla obligatoriska personuppgifter kan du välja vilken kö/vilka köer du vill stå i samt ange dina önskemål för olika typer av hyresobjekt.

Prenumerera så får du information via e-post när objekt som matchar dina önskemål blir lediga

Du kan välja att utnyttja den bevakningstjänst som finns på Mina sidor för att prenumerera på information om när lägenheter som matchar dina önskemål finns lediga.

Du får information via e-post när något är ledigt men det betyder inte att du har gjort en intresseanmälan för objektet. Du måste själv aktivt gå in på Lulebos hemsida, logga in på Mina sidor och göra intresseanmälningar för de objekt som du kan tänka dig att hyra.

Lulebo kan inte garantera att information som du har valt att prenumerera på alltid kommer fram – du måste själv se till att din e-postadress är uppdaterad samt hålla koll på vilka objekt som är lediga och lämna dina intresseanmälningar i tid.

Tänk också på att lediga objekt ligger ute för intresseanmälan under begränsad tid.

Tips till lägenhetssökande - ladda upp dina dokument!

Den som aktivt söker lägenhet kan själv bidra till en snabbare process när det blir aktuellt med ett hyreskontrakt. Logga in på Mina sidor och ladda upp dokument som anställningsbevis, intyg om A-kassa, skriftlig boendereferens från nuvarande/tidigare hyresvärd, CSN eller antagningsbesked från Luleå tekniska universitet (endast PDF-format accepteras).

Kontrollera att du angett rätt information på Mina sidor

De uppgifter du har registrerat på Mina sidor ligger till grund för bedömningen av dig som blivande hyresgäst. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som sökande som ansvarar för att de lämnade uppgifterna stämmer. I samband med att man svarar JA på frågan om fortsatt intresse efter en visning ska uppgifterna på Min sida granskas och, vid behov, uppdateras. Det gäller speciellt de uppgifter som är viktiga för förmedlingsprocessen: kontaktuppgifter, inkomst, arbetsgivare och tidigare hyresvärd.

Om felaktiga uppgifter har angetts kan lägenheten gå till annan sökande. Detsamma gäller om den sökande inte svarar eller hör av sig till Lulebo inom angiven tid.

Det kostar inget att stå i Lulebos kö men du behöver vårda din kötid

För att kunna behålla dina köpoäng och fortsätta samla nya köpoäng, behöver du varje år (senast 12 månader efter din första registrering eller senaste inloggning) logga in på Lulebos Mina sidor. 

Dina köer uppdateras automatiskt vid inloggning
Från och med den 4 januari 2022 uppdateras alla dina aktiva köer automatiskt varje gång du loggar in och du fortsätter att spara köpoäng i 12 månader framåt.

Kom ihåg att uppdatera din kontaktinformation
När du ändå är inloggad – passa på att se över och, vid behov, uppdatera din kontaktinformation, framför allt din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Då missar du ingen information från Lulebo.

Du får tre påminnelser - sedan blir dina köer och din kötid vilande

Lulebos kösystem skickar tre automatiska påminnelser till den e-postadress du har registrerat när det börjar bli dags för dig att göra den årliga inloggningen på Mina sidor.

 • Den första påminnelsen skickas ut när det är 90 dagar kvar,
 • den andra påminnelsen skickas ut när det är 60 dagar kvar och
 • den tredje påminnelsen skickas ut när det är 30 dagar kvar till tidsgränsen för inloggning.
 • Ett sista meddelande, med en varning för att dina köer och köpoäng kommer att bli vilande om du inte loggar in i tid, skickas ut när det är sju (7) dagar kvar.

Om du fortfarande inte har loggat in på Mina sidor när tidsgränsen passeras blir dina köer och köpoäng vilande fram tills dess att du har hört av dig till Lulebos Kundcenter som hjälper dig att aktivera vilande köer, dock längst i 12 månader. Under den vilande tiden samlar du inga nya köpoäng i dina köer och du kan inte heller göra några intresseanmälningar för lediga objekt.

En vilande kö avslutas efter 12 månader

Kontakta Lulebos Kundcenter för att få hjälp med att aktivera en vilande kö och fortsätta samlandet av köpoäng. Din aktuella köpoäng ligger vilande i max 12 månader innan den avslutas och alla inställningar, önskemål och samlade köpoäng slutgiltigt raderas. När en kö har blivit avslutad kan vare sig de tidigare registrerade uppgifterna eller köpoängen återaktiveras.

Köpoängen nollställs när du accepterar ett hyreskontrakt…

Den köpoäng du har samlat i en viss kö nollställs så fort du muntligt har accepterat ett hyreskontrakt och Lulebo har skickat kontraktet till dig för e-signering med BankID eller för underskrift på ett papperskontrakt. Ditt användarkonto och alla dina inställningar och önskemål för den aktuella kön blir kvar och du väljer själv om du vill stå kvar i kön och börja samla nya köpoäng eller om du vill avregistrera dig som sökande och avsluta ditt konto.

Om två personer ska stå tillsammans på hyreskontraktet nollställs köpoängen och gäller ovanstående för båda personerna. Samma sak gäller om ytterligare en person i efterhand ska skrivas in som hyresgäst på ett hyreskontrakt: denna persons köpoäng nollställs i samband med inskrivningen.

… och detta gäller även för studenter

Tidigare hade sökande som skrev på ett hyreskontrakt för en studentlägenhet rätt att behålla sin köpoäng då en studentlägenhet räknas som ett genomgångsboende. Nu när Lulebo har två lägenhetsköer (en för studentlägenheter och en för övriga lägenheter) och studenter har möjlighet att registrera sig i båda köerna har hanteringen för köerna samordnats så att köpoängen i studentlägenhetskön också nollställs för studenter som skriver på ett hyreskontrakt för en studentlägenhet. Den sökandes eventuella köpoäng i den andra lägenhetskön påverkas inte av denna kontraktsskrivning.

Du kan själv avsluta dina köer och/eller ditt användarkonto

Du kan själv, när du vill, avregistrera dig från de köer du valt och därmed ta bort dina inställningar och önskemål samt din aktuella köpoäng. Du kan också själv avsluta ditt användarkonto genom att logga in på Mina sidor och välja "Avsluta mitt användarkonto".

Köer och användarkonton som avslutats kan inte återaktiveras

När en kö eller ett användarkonto har avslutats på ovanstående sätt raderas alla registrerade uppgifter, inklusive aktuella saldon för köpoäng i de olika köerna.

Lulebo kan inte återaktivera avslutade användarkonton och återställa tidigare registrerade uppgifter eller samlade köpoäng.

Lulebo har fyra olika köer
 • en kö för studentlägenheter
 • en kö för övriga lägenheter (inklusive lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus)
 • en kö för alla parkeringsplatser samt
 • en kö för förråd.

Lulebos köregler
 • Du behöver ha fyllt 15 år för att registrera dig i Lulebos köer.
 • Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum.
 • Köpoängen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, till exempel från förälder till barn. *)
 • Du kan inte lägga ihop dina köpoäng med en annan persons köpoäng.
 • Det kostar inget att stå i Lulebos köer men du måste varje år logga in på Mina sidor för att behålla dina köpoäng och fortsätta samla nya köpoäng.
 • Från och med 4 januari 2022 uppdateras alla dina köer automatiskt varje gång du loggar in på Mina sidor.
 • Om du inte loggar in på Mina sidor innan tidsgränsen passeras blir dina köer vilande i max 12 månader.
 • När en kö har varit vilande i 12 månader utan att ägaren hört av sig avslutas kön automatiskt och alla registreringar och köpoäng raderas.
 • Köpoängen nollställs så fort du muntligt accepterar ett hyreskontrakt och Lulebo skickar kontraktet till dig för signering.

*) Undantag från denna regel är om en sökande avlider eller flyttar till ett permanent vårdboende. Under förutsättning att den sökandes efterlevande/make/maka har har levt tillsammans med den avlidne under äktenskapsliknande former och varit folkbokförd på samma adress som den sökande under de senaste tre (3) åren, kan den efterlevande/maken/makan, mot uppvisande av dödsfallsintyg och/eller folkbokföringsintyg, överta den sökandes köpoäng i Lulebos köer.


Snabblänkar - uthyrningsprocessen

Mer information om uthyrningsprocessen, våra villkor för uthyrning samt allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd hittar du via dessa snabblänkar:


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt.