Registrera dig i kön och vårda din kötid

Från och med den dag du fyller 15 år är du välkommen att registrera dig som sökande i Lulebos köer. Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum.

Alla är välkomna att ta del av information om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd, men för att kunna anmäla intresse för lediga objekt samt för att bli aktuell för kontraktsskrivning behöver du vara registrerad i någon av lägenhetsköerna och/eller i parkeringsplatskön och förrådskön som alla ingår i tjänsten Mina sidor.

När du är inloggad på Mina sidor kan du, när du vill, se din aktuella köpoäng i de olika köerna, ändra dina inställningar och önskemål för olika objektstyper, skapa och ändra dina prenumerationer, göra intresseanmälningar på lediga objekt, meddela fortsatt intresse efter visningserbjudanden med mera.

När du har blivit hyresgäst hos Lulebo kan du också hitta information om dina kontrakt, din hyra och dina förutsättningar för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU).

Registrera dig på Mina sidor för att börja samla köpoäng och anmäla intresse för lediga objekt
Lulebo har fyra olika köer; en kö för studentlägenheter, en kö för övriga lägenheter (inklusive lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus), en kö för alla parkeringsplatser samt en kö för förråd.

Från och med den dag du fyller 15 år är du välkommen att registrera dig som sökande i Lulebos köer. Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum. Poängen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, till exempel från förälder till barn. Hyreskontrakt tecknas endast med myndiga personer.

Gå till Mina sidor för att registrera dig som sökande i Lulebos köer eller för att uppdatera dina kontaktuppgifter eller inställningar.

Vilka uppgifter behöver man registrera på Mina sidor?
Följande uppgifter är obligatoriska; om de inte fylls i kan registreringen inte genomföras. Den sökande ansvarar själv för att de uppgifter som registreras är aktuella och riktiga.

 • Namn, svenskt personnummer eller samordningsnummer (om detta inte finns ska den sökandes födelsedatum anges)
 • Mobiltelefonnummer; som vi behöver för att kunna nå dig via SMS (det är också riktigt bra för dig när du blivit hyresgäst)
 • E-postadress; se till att din registrerade e-postadress

När du har registrerat dig och fyllt i alla obligatoriska personuppgifter kan du välja vilken kö/vilka köer du vill stå i samt ange dina önskemål för olika typer av hyresobjekt.

Alla som för första gången registrerar ett användarkonto på Lulebos Mina sidor och anmäler sig som sökande av lägenhet, parkeringsplats eller förråd måste också, enligt GDPR, godkänna att de personuppgifter som lämnas får lagras och behandlas av Lulebo tillsvidare.

Prenumerera så får du information via e-post när objekt som matchar dina önskemål blir lediga
Du kan välja att utnyttja den bevakningstjänst som finns på Mina sidor för att prenumerera på information om när lägenheter, parkeringsplatser eller förråd som matchar dina önskemål finns lediga.

Du får information via e-post när något är ledigt men det betyder inte att du har gjort en intresseanmälan för objektet – du måste själv aktivt gå in på Lulebos hemsida och göra intresseanmälningar för de objekt som du kan tänka dig att hyra.

Lulebo kan inte garantera att information som du har valt att prenumerera på alltid kommer fram – du måste själv se till att din e-postadress är uppdaterad samt hålla koll på vilka objekt som är lediga och lämna dina intresseanmälningar i tid.

Tänk också på att lediga objekt ligger ute för intresseanmälan under begränsad tid.

Tips till lägenhetssökande - ladda upp dina dokument!
Den som aktivt söker lägenhet kan själv bidra till en snabbare process när det blir aktuellt med ett hyreskontrakt. Logga in på Mina sidor och ladda upp dokument som anställningsbevis, intyg om A-kassa, referens, CSN eller antagningsbesked från Luleå tekniska universitet (endast PDF-format accepteras).

Kontrollera att du angett rätt information på Mina sidor
De uppgifter du har registrerat på Mina sidor ligger till grund för bedömningen av dig som blivande hyresgäst. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som sökande som ansvarar för att de lämnade uppgifterna stämmer. I samband med att man svarar JA på frågan om fortsatt intresse efter en visning ska uppgifterna på Min sida granskas och godkännas. Det gäller speciellt de uppgifter som är viktiga för förmedlingsprocessen: kontaktuppgifter, inkomst, hyresvärd och arbetsgivare.

Om felaktiga uppgifter har angetts kan lägenheten gå till annan sökande. Detsamma gäller om den sökande inte svarar eller hör av sig till Lulebo inom angiven tid.

Fyra olika köer

Lulebo har fyra olika köer:

 • en kö för studentlägenheter
 • en kö för övriga lägenheter (inklusive lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus)
 • en kö för alla parkeringsplatser samt
 • en kö för förråd.

Lulebos köregler

 • Du behöver ha fyllt 15 år för att registrera dig i Lulebos köer.
 • Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum.
 • Köpoängen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, till exempel från förälder till barn. *)
 • Du kan inte lägga ihop dina köpoäng med en annan persons köpoäng.
 • Det kostar inget att stå i Lulebos köer men du måste varje år uppdatera de köer du står i för att behålla dina köpoäng och fortsätta samla nya köpoäng.
 • Från och med 4 januari 2022 uppdateras alla dina köer automatiskt varje gång du loggar in på Mina sidor.
 • Om du inte uppdaterar/sparar om dina inställningar innan tidsgränsen passeras blir den berörda kön vilande i max 12 månader.
 • När en kö har varit vilande i 12 månader utan att ägaren hört av sig avslutas kön automatiskt och alla registreringar och köpoäng raderas.
 • Köpoängen nollställs så fort du muntligt accepterar ett hyreskontrakt och Lulebo skickar kontraktet till dig för signering

*) Undantag från denna regel är om en sökande avlider eller flyttar till ett permanent vårdboende. Under förutsättning att den sökandes efterlevande/make/maka har har levt tillsammans med den avlidne under äktenskapsliknande former och varit folkbokförd på samma adress som den sökande under de senaste tre (3) åren, kan den efterlevande/maken/makan, mot uppvisande av dödsfallsintyg och/eller folkbokföringsintyg, överta den sökandes köpoäng i Lulebos köer.


Kontakta Lulebos Kundcenter för mer information.

Det kostar inget att stå i Lulebos kö men du behöver vårda din kötid
För att kunna behålla dina köpoäng och fortsätta samla nya köpoäng, behöver du varje år (senast 12 månader efter din första registrering eller senaste uppdatering) logga in på Lulebos Mina sidor.

Nyhet! Från och med den 4 januari 2022 uppdateras alla dina aktiva köer automatiskt varje gång du loggar in och du fortsätter att spara köpoäng i 12 månader framåt.

När du ändå är inloggad – passa gärna på att samtidigt se över och, vid behov, uppdatera din kontaktinformation, framför allt din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Då missar du ingen information från Lulebo.

Uppdatera/spara om dina registreringar i tid för att fortsätta samla köpoäng
Lulebos kösystem skickar tre automatiska påminnelser till den e-postadress du har registrerat när det börjar bli dags för dig att göra den årliga uppdateringen/omsparandet av dina inställningar och önskemål och samtidigt godkänna av behandlingen av dina personuppgifter.

 • Den första påminnelsen skickas ut när det är 90 dagar kvar,
 • den andra påminnelsen skickas ut när det är 60 dagar kvar och
 • den tredje påminnelsen skickas ut när det är 30 dagar kvar till tidsgränsen för uppdatering/omsparande.
 • Ett sista meddelande, med en varning för att den aktuella kön och köpoängen kommer att bli vilande om du inte loggar in och uppdaterar/sparar om dina inställningar i tid, skickas ut när det är sju (7) dagar kvar.

Om du fortfarande inte har uppdaterat/sparat om dina inställningar för den aktuella kön när tidsgränsen passeras blir denna kö och köpoäng vilande fram tills dess att en uppdatering har skett, dock längst i 12 månader. Under den vilande tiden samlar du inga nya köpoäng i den aktuella kön och du kan inte heller göra några intresseanmälningar för lediga objekt av den typ som kön avser.

En vilande kö avslutas efter 12 månader
Kontakta Lulebos Kundcenter för att få hjälp med att aktivera en vilande kö och fortsätta samlandet av köpoäng. Din aktuella köpoäng ligger vilande i max 12 månader innan den avslutas och alla inställningar, önskemål och samlade köpoäng slutgiltigt raderas. När en kö har blivit avslutad kan vare sig de tidigare registrerade uppgifterna eller köpoängen återaktiveras.

Köpoängen nollställs när du accepterar ett hyreskontrakt…
Den köpoäng du har samlat i en viss kö nollställs så fort du muntligt har accepterat ett hyreskontrakt och Lulebo har skickat kontraktet till dig för e-signering med BankID eller för underskrift på ett papperskontrakt. Ditt användarkonto och alla dina inställningar och önskemål för den aktuella kön blir kvar och du väljer själv om du vill stå kvar i kön och börja samla nya köpoäng eller om du vill avregistrera dig som sökande och avsluta ditt konto.

Om två personer ska stå tillsammans på hyreskontraktet nollställs köpoängen och gäller ovanstående för båda personerna. Samma sak gäller om ytterligare en person i efterhand ska skrivas in som hyresgäst på ett hyreskontrakt: denna persons köpoäng nollställs i samband med inskrivningen.

… och detta gäller även för studenter
Tidigare hade sökande som skrev på ett hyreskontrakt för en studentlägenhet rätt att behålla sin köpoäng då en studentlägenhet räknas som ett genomgångsboende. Nu när Lulebo har två lägenhetsköer (en för studentlägenheter och en för övriga lägenheter) och studenter har möjlighet att registrera sig i båda köerna har hanteringen för köerna samordnats så att köpoängen i studentlägenhetskön också nollställs för studenter som skriver på ett hyreskontrakt för en studentlägenhet. Den sökandes eventuella köpoäng i den andra lägenhetskön påverkas inte av denna kontraktsskrivning.

Du kan själv avsluta dina köer och/eller ditt användarkonto
Du kan själv, när du vill, avregistrera dig från de köer du valt och därmed ta bort dina inställningar och önskemål samt din aktuella köpoäng. De kan också själv avsluta ditt användarkonto genom att logga in på Mina sidor och välj Avsluta konto.

Ett konto som avslutats kan inte återaktiveras
När ett konto har avslutats på något av ovanstående sätt raderas alla registrerade uppgifter, inklusive aktuella saldon för köpoäng i de olika köerna. Lulebo kan inte återaktivera avslutade användarkonton och återställa tidigare registrerade uppgifter eller samlade köpoäng.