Ny lägenhetshyra från 1 juli 2022

Lulebo behöver, precis som de allra flesta andra hyresvärdar, årligen justera lägenhetshyrorna för att kompensera framför allt för de kostnadsökningar som belastar verksamheten samt för det underhållsbehov som finns i våra fastigheter.

Den totala hyreshöjningen blir 21,50 kr per kvadratmeter och år
Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om att Lulebos lägenhetshyror höjs med 19,50 kronor per kvadratmeter och år från och med 1 juli 2022. Överenskommelsen innehåller även ett sidoavtal som innebär att lägenhetshyrorna, vid samma tidpunkt, höjs med ytterligare 2,00 kr per kvadratmeter och år. Den totala hyreshöjningen blir alltså 21,50 kr per kvadratmeter och år för alla lägenheter i Lulebos bestånd.

Sidoavtalet reglerar Lulebos åtgärder baserat på utfallet av kundundersökningen
Det sidoavtal som tagits fram handlar om en del av månadshyran som ska vara öronmärkt att användas för olika åtgärder baserat på utfallet av den kundundersökning som Lulebo genomförde under 2021.

Det handlar om åtgärder för:

  • ökad trygghet och säkerhet i Lulebos bostadsområden. Lulebo genomför bland annat låsbyten och ett flertal belysningsprojekt för att ersätta befintlig belysning med fler och bättre belysningspunkter i en del bostadsområden.
  • förbättrad upplevelse inom delområdena rent och snyggt. Här handlar det om Lulebos åtgärder i form av bland annat fasadmålning, byte av balkongräcken och loftgångar samt renovering av garage och carportar som genomförs på olika bostadsområden.

Så räknar du ut din nya hyra
En lägenhet på 50 kvadratmeter: hyreshöjningen blir 50 x 21,50 / 12 = 89,60 kr per månad.
En lägenhet på 77 kvadratmeter: hyreshöjningen blir 77 x 21,50 / 12 = 137,95 kr per månad.

Den nya hyran framgår på hyresavin för juli 2022
Avtalet mellan Lulebo och Hyresgästföreningen gäller, liksom den nya månadshyran, från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023. Bilplatser och förråd berörs inte av höjningen.

Fakta om hyressättningsavgiften som debiteras via din hyresavi 

Från och med juli 2019 debiterar Lulebo hyresgästen en hyressättningsavgift på 12 kr/månad. Hyressättningsavgiften, som specificeras separat på hyresavin, är en avgift som hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för deras hyresförhandlingsarbete. Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen. Från 2011 är avgiften, enligt en överenskommelse mellan de centrala partsorganisationerna Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, 12 kronor per lägenhet och månad. Hyresgästföreningen debiterar Lulebo denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften via hyresavin.

PUBLICERAT 2022-05-17