Hyresgäster får tillgång till renoverade garage och bilplatser