Viktoria Fredriksson, trivselvärd i Lulebos trygghetsboenden