Anmäl intresse för lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd

Alla lediga objekt publiceras på Lulebos hemsida

Lulebos Kundcenter publicerar löpande information om lediga objekt på hemsidan samt tar emot intresseanmälningar och svarar på frågor under hela uthyrningsprocessen.

  • Lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd publiceras på vardagar och ligger därefter ute, tillgängliga för intresseanmälningar, under 3 dygn (arbetsdagar). Nyproducerade lägenheter kan publiceras med längre tid för intresseanmälan.
  • I vissa fall kan ett hyresobjekt läggas ut för intresseanmälan enligt först-till-kvarn-principen. Då ligger objektet ute tills ett visst antal intresseanmälningar har gjorts eller tills en viss tid har passerats. Därefter tas objektet bort från hemsidan och är inte längre tillgängligt för intresseanmälan. Dessa objekt publiceras alltid på vardagar mellan kl 09.00-10.00.

Här hittar du information om alla objekt som för tillfället är lediga och tillgängliga för intresseanmälan

Prenumerera på info om lediga lägenheter, parkeringsplatser eller förråd som matchar dina önskemål

Du kan välja att utnyttja den bevakningstjänst som finns på Mina sidor för att prenumerera på information om när lägenheter, parkeringsplatser eller förråd som matchar dina önskemål finns lediga. Lulebo kan inte garantera att sådan information alltid kommer fram – du måste själv se till att din e-postadress är uppdaterad samt hålla koll på vilka objekt som är lediga och lämna dina intresseanmälningar i tid.

Gör bara intresseanmälan för de objekt du kan tänka dig att hyra

Du kan ha maximalt tre (3) intresseanmälningar per objektstyp samtidigt*), välj därför bara de objekt du verkligen är intresserad av och kan tänka dig att hyra.

Lulebo rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelser som gäller för det aktuella objektet innan man gör en intresseanmälan eller tecknar ett hyreskontrakt. Allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd framgår av respektive hyreskontrakts fram- och baksida.

*) För nyproducerade lägenheter kan andra regler utformas som gör det möjligt för sökande att anmäla intresse för fler än tre objekt samtidigt.

Så kan intresseanmälningar tas bort

Så länge objekten är publicerade på Lulebos hemsida kan du själv ta bort dina intresseanmälningar om du hittar objekt som är mer intressanta. Dina intresseanmälningar tas också bort automatiskt när ett hyreskontrakt för det aktuella objektet har tecknats med en annan intressent.

En sökande kan vara spärrad från att göra intresseanmälningar om…

  • … den sökande inte har loggat in på Mina sidor i tid och kön för den aktuella objektstypen därför har blivit vilande eller har avslutats helt.
  • … den sökande vid tre (3) tillfällen har blivit erbjuden visning men inte har svarat vare sig JA eller NEJ på frågan om fortsatt intresse för det aktuella objektet innan tidsgränserna som angavs i samband med visningserbjudandena hade passerats.

    Du måste alltid svara, även om du valde att inte gå på visningen, och det är viktigt att du lämnar ditt svar i tid. Om du inte svarar JA eller NEJ vid tre (3) tillfällen blir du spärrad från möjligheten att lämna intresseanmälningar på lediga objekt under tre (3) månader.

  • ... den sökande muntligt har accepterat ett hyreskontrakt och Lulebo har skickat kontraktet till den blivande hyresgästen för e-signering med BankID eller för underskrift på papperskontrakt.

    När du accepterar ett hyreskontrakt nollställs din köpoäng i den aktuella kön. Samtidigt spärras du från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp till och med 14 dagar efter tillträdesdatum.
Ledigt just nu

Tänk på detta:

Lulebo rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelser som gäller för det aktuella objektet innan man gör en intresseanmälan eller tecknar ett hyreskontrakt. Allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd framgår av respektive hyreskontrakts fram- och baksida.