Anmäl intresse för lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd

Alla lediga objekt publiceras på Lulebos hemsida
Lulebos Kundcenter publicerar löpande information om lediga objekt på hemsidan samt tar emot intresseanmälningar och svarar på frågor under hela uthyrningsprocessen.

  • Lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd publiceras på vardagar och ligger därefter ute, tillgängliga för intresseanmälningar, under 3 dygn (arbetsdagar). Nyproducerade lägenheter kan publiceras med längre tid för intresseanmälan.
  • I vissa fall kan ett hyresobjekt läggas ut för intresseanmälan enligt först-till-kvarnprincipen. Då ligger objektet ute tills ett visst antal intresseanmälningar har gjorts eller tills en viss tid har passerats. Därefter tas objektet bort från hemsidan och är inte längre tillgängligt för intresseanmälan. Dessa objekt publiceras alltid på vardagar mellan kl 09.00-10.00.

Här hittar du information om alla objekt som för tillfället är lediga och tillgängliga för intresseanmälan

Prenumerera på info om lediga lägenheter, parkeringsplatser eller förråd som matchar dina önskemål
Du kan välja att utnyttja den bevakningstjänst som finns på Mina sidor för att prenumerera på information om när lägenheter, parkeringsplatser eller förråd som matchar dina önskemål finns lediga. Lulebo kan inte garantera att sådan information alltid kommer fram – du måste själv se till att din e-postadress är uppdaterad samt hålla koll på vilka objekt som är lediga och lämna dina intresseanmälningar i tid.

Gör bara intresseanmälan för de objekt du kan tänka dig att hyra
Du kan ha maximalt tre (3) intresseanmälningar per objektstyp samtidigt*), välj därför bara de objekt du verkligen är intresserad av och kan tänka dig att hyra.

*) För nyproducerade lägenheter kan andra regler utformas som gör det möjligt för sökande att anmäla intresse för fler än tre objekt samtidigt.

Så kan intresseanmälningar tas bort

  • Så länge ett objekt är publicerat på Lulebos hemsida kan du själv ta bort dina aktuella intresseanmälningar om du hittar objekt som är mer intressanta.
  • Om objektet inte längre är publicerat på Lulebos hemsida kan du själv ta bort din intresseanmälan för detta objekt under förutsättning att du har plats nio (9) eller längre ner på listan över intressenter och inte har fått ett visningserbjudande.
  • De intresseanmälningar du har gjort tas automatiskt bort när ett hyreskontrakt för det aktuella objektet har tecknats med en annan intressent.

En sökande kan vara spärrad från att göra intresseanmälningar om…

  • … den sökandes kö för den aktuella objektstypen inte har uppdaterats/sparats om i tid och kön därför har blivit vilande eller har avslutats helt.
  • … den sökande vid tre (3) tillfällen har blivit erbjuden visning men inte har svarat vare sig JA eller NEJ på frågan om fortsatt intresse för det aktuella objektet innan den tidsgräns som angetts i samband med visningserbjudandena har passerats. Du måste alltid svara, även om du valde att inte gå på visningen, och det är viktigt att du lämnar ditt svar i tid. Om du inte svarar JA eller NEJ vid tre (3) tillfällen blir du spärrad från möjligheten att lämna intresseanmälningar på lediga objekt under tre (3) månader.
  • Så fort en intressent muntligt har accepterat ett hyreskontrakt och Lulebo har skickat kontraktet till den blivande hyresgästen för e-signering med BankID nollställs intressentens köpoäng i den aktuella kön. Samtidigt spärras den blivande hyresgästen från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp till och med 14 dagar efter tillträdesdatum.

Lulebo rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelser som gäller för det aktuella objektet innan man gör en intresseanmälan eller tecknar ett hyreskontrakt. Allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd framgår av respektive hyreskontrakts fram- och baksida.