Lulebos allmänna uthyrningsvillkor

För att kunna bli aktuell som hyresgäst med kontrakt på en Lulebo-lägenhet, -parkeringsplats eller -förråd måste den blivande hyresgästen vara registrerad i Lulebos lägenhets-, parkeringsplats- och/eller förrådsköer som är en del av tjänsten Mina sidor på Lulebos hemsida.

Den blivande hyresgästen behöver också uppfylla Lulebos allmänna uthyrningsvillkor:

 • ha fyllt 18 år
 • ha god ekonomi:
  - kunna styrka sin inkomst under de kommande sex månaderna
  - inte ha några betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna
  - vara skuldfri i förhållande till Lulebo eller annan hyresvärd samt
  - vara skuldfri hos kronofogden
 • vara utan anmärkning om störningar vid tidigare boende hos Lulebo
 • ha goda referenser från tidigare hyresvärdar (skriftlig boendereferens krävs)
 • ha en gällande hemförsäkring, både vid inflyttning och under hela sin hyrestid

Om två personer ska stå på hyreskontraktet för en lägenhet, parkering eller förråd måste båda vara registrerade i Lulebos kö(er) samt uppfylla uthyrningsvillkoren.

För korttidsuthyrning till privatpersoner gäller samma uthyrningsvillkor som för övrig uthyrning. Den enda skillnaden är att hyresgästen inte förlorar sin kötid när ett korttidskontrakt tecknas.

Lulebos krav på god ekonomi och inkomster

Lulebo är till för alla och våra lägenheter hyrs ut baserat på kötid – inte baserat på vem du är eller var du jobbar. Det är förstås ändå viktigt att säkerställa att varje ny hyresgäst kommer att kunna betala hyran och därför har Lulebo ett villkor att blivande hyresgäster ska ha god ekonomi – det vill säga att de har någon typ av inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran.

Som inkomst räknas lön och/eller pension från anställning/eget företag, a-kassa eller aktivitetsstöd (minst 150 ersättningsdagar ska kvarstå), studiemedel/CSN, föräldrapenning, försörjningsstöd med intyg från socialförvaltningen i Luleå, etableringsersättning, sjukpenning eller sjukersättning. All inkomst måste kunna styrkas med intyg.

Logga in på Mina sidor för att ladda upp dina intyg när du har fått ett erbjudande om visning. 

Skriftlig boendereferens utan anmärkningar

När du flyttar till eller inom Lulebo ställer vi också krav på att du har skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte har några anmärkningar som hyresgäst hos Lulebo eller annan hyresvärd. Om du vill flytta till Lulebo kommer du att behöva visa en skriftlig boendereferens från nuvarande/tidigare hyresvärd innan du kan bli erbjuden ett hyreskontrakt hos Lulebo.

Särskilda villkor för årgångshus och trygghetsboenden

Lediga lägenheter i kategoriboenden som årgångshus och trygghetsboenden erbjuds till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor och har uppnått den fastställda åldern för den aktuella boendeformen. Ingen förtur ges till sökande baserat på individuella behov.

Särskilda villkor för studentbostäder

Lediga studentlägenheter erbjuds också till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor och kan uppvisa intyg som styrker att den sökande studerar eller är antagen för studier och inom kort kommer att börja studera vid Luleå tekniska universitet (LTU). Studierna måste vara minst på halvfart: 7,5 poäng/läsperiod, för att uppfylla de särskilda villkoren för studentbostäder. 

Antagningsbesked innan studiestart, registreringsintyg, anställningsbevis för doktorand eller forskarstudier samt intyg på YH eller KY-utbildningar tillhörande LTU gäller som godkända intyg.

Logga in på Mina sidor för att ladda upp dina intyg när du har fått ett erbjudande om visning. 

Om särskilda skäl finns kan prövning av ovanstående krav ske. Om hyresgästen avbryter sina studier eller på annat sätt inte uppfyller ovanstående krav kan hyresvärden komma att säga upp hyreskontraktet.

Regelbundna studiekontroller frigör bostäder för nya studenter
Det är alltid brist på studentbostäder. För att hjälpa så många studenter som möjligt att hitta en bostad genomför Lulebo regelbundet studiekontroller för att se till att våra studentbostäder inte hyrs av fel personer.

Läs mer om våra studiekontroller

När du har studerat färdigt
Om du bor i en Lulebo studentlägenhet men inte längre studerar vid Luleå tekniska universitet är det dags för dig att tänka över din bostadssituation.

Kontakta omgående Lulebos Kundcenter för att säga upp ditt hyresavtal och göra din lägenhet tillgänglig för en bostadslös student. Ring oss så fixar vi det!

Särskilda villkor för parkeringsplatser 

Hyreskontrakt på parkeringsplats tecknas i första hand med Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka parkeringsplats. Hyresgäst med behov av fler än en parkeringsplats har möjlighet att hyra ytterligare en parkeringsplats i mån av tillgång.

Om ingen hyresgäst hos Lulebo i det aktuella bostadsområdet har anmält intresse för parkeringsplatsen har Lulebo möjlighet att hyra ut det till hyresgäster med lägenhetskontrakt i något av våra övriga bostadsområden*.

Om ingen hyresgäst alls hos Lulebo väljer att skriva hyreskontrakt har Lulebo möjlighet att erbjuda de intressenter som inte är bolagets hyresgäster* ett hyreskontrakt.

*) Om ett hyreskontrakt tecknas under dessa förutsättningar kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Andrahandshyresgäster får också hyra parkeringsplats under perioden för beviljad andrahandsuthyrning, men när en andrahandshyresgäst hyr lägenheten av förstahandshyresgästen medan han/hon hyr parkeringsplatsen av Lulebo kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften för parkeringsplatsen. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Särskilda villkor för förråd

Uthyrning av Lulebos förråd sker endast till Lulebos lägenhetshyresgäster och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella huset eller bostadsområdet. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka förråd. Hyresgäst med behov av fler än ett förråd har möjlighet att hyra ytterligare ett förråd i mån av tillgång.

Lulebo värnar om hyresgästernas säkerhet och arbetar för att tillse att endast hyresgäster i ett hus ska ha nyckel och tillgång till det trapphuset. Med anledning av detta gäller olika villkor för förråd med olika förutsättningar:

 • Förråd i fristående byggnad eller utrymme med egen ingång hyrs i första hand ut till hyresgäster i samma bostadsområde och i andra hand till hyresgäster i andra bostadsområden.
 • Förråd i källare med egen ingång, utan åtkomst till trapphuset, hyrs endast ut till hyresgäster i samma bostadsområde.
 • Förråd i källare med egen ingång samt med åtkomst till trapphuset hyrs endast ut till hyresgäster i samma hus.
 • Förråd i källare utan egen ingång med åtkomst endast via trapphuset hyrs endast ut till hyresgäster i samma hus.

Kreditupplysning tas alltid på blivande hyresgäster

Lulebo tar alltid en kreditupplysning på nya, blivande hyresgäster innan vi skriver kontrakt.

Lulebo förbehåller sig alltid rätten att göra en prövning om kontrakt ska erbjudas.

Tips till lägenhetssökande:

Den som aktivt söker lägenhet kan själv bidra till en snabbare process när det blir aktuellt med ett hyreskontrakt.

Ladda upp dina dokument på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och ladda upp dokument som exempelvis:

 • anställningsbevis,
 • intyg om A-kassa,
 • intyg om studiemedel/CSN,
 • intyg om föräldrapenning,
 • skriftlig boendereferens från nuvarande/tidigare hyresvärd,
 • registreringsintyg eller antagningsbesked från Luleå tekniska universitet (för dig som söker studentlägenhet)

(endast PDF-format accepteras).


Snabblänkar - uthyrningsprocessen

Mer information om uthyrningsprocessen, våra villkor för uthyrning samt allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd hittar du via dessa snabblänkar:


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt.