Lulebos allmänna villkor för uthyrning av lägenheter

Den blivande hyresgästen behöver:

 • ha fyllt 18 år
 • ha god ekonomi:
  - kunna styrka sin inkomst under de kommande sex månaderna
  - inte ha några betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna
  - vara skuldfri i förhållande till Lulebo eller annan hyresvärd samt
  - vara skuldfri hos kronofogden
 • vara utan anmärkning om störningar vid tidigare boende hos Lulebo
 • ha goda referenser från tidigare hyresvärdar
 • ha en gällande hemförsäkring, både vid inflyttning och under hela sin hyrestid

Om två personer ska stå på hyreskontraktet för en lägenhet måste båda uppfylla uthyrningsvillkoren.

Lulebos krav på god ekonomi och inkomster
Lulebo är till för alla och våra lägenheter hyrs ut baserat på kötid – inte baserat på vem du är eller var du jobbar. Det är förstås ändå viktigt att säkerställa att varje ny hyresgäst kommer att kunna betala hyran och därför har Lulebo ett villkor att blivande hyresgäster ska ha god ekonomi – det vill säga att de har någon typ av inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran.

Som inkomst räknas lön och/eller pension från anställning/eget företag, a-kassa eller aktivitetsstöd (minst 150 ersättningsdagar ska kvarstå), studiemedel/CSN, försörjningsstöd med intyg från socialförvaltningen i Luleå, etableringsersättning, sjukpenning eller sjukersättning. All inkomst måste kunna styrkas med intyg.

När du flyttar till eller inom Lulebo ställer vi också krav på att du har skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte har några anmärkningar som hyresgäst hos Lulebo eller annan hyresvärd.

Särskilda villkor för årgångshus och trygghetsboenden
Lediga lägenheter i kategoriboenden som årgångshus och trygghetsboenden erbjuds till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna villkor för uthyrning av lägenheter och har uppnått den fastställda åldern för den aktuella boendeformen. Ingen förtur ges till sökande baserat på individuella behov.

Särskilda villkor för studentbostäder
Lediga studentlägenheter erbjuds också till den sökande som har längst kötid och som både uppfyller Lulebos allmänna villkor för uthyrning av lägenheter och kan uppvisa intyg som styrker att den sökande studerar (minst på halvfart, 15 poäng/termin), eller är antagen för studier och inom kort kommer att börja studera vid Luleå tekniska universitet. Antal omregistreringar på ett program är max fyra stycken.

Som godkänt intyg räknas:

Antagningsbesked innan studiestart, registreringsintyg, anställningsbevis för doktorand eller forskarstudier samt intyg på YH eller KY-utbildningar tillhörande LTU. Intyget behöver visa att studier bedrivs på minst halvfart (15 poäng/termin).

Logga in på Mina sidor för att ladda upp dina intyg när du har fått ett erbjudande om visning. 

Om särskilda skäl finns kan prövning av ovanstående krav ske. Om hyresgästen avbryter sina studier eller på annat sätt inte uppfyller ovanstående krav kan hyresvärden komma att säga upp hyreskontraktet.

Kreditupplysning tas på blivande hyresgäster
Lulebo tar alltid en kreditupplysning på nya, blivande hyresgäster innan vi skriver kontrakt.