Resultat från enkätundersökning hösten 2022

Stilstudie från akvarellkurs i ett av Lulebos trygghetsboenden.

Trivselvärdarnas tack för det stora engagemanget och för alla fina förslag!

Under hösten 2022 genomförde Lulebo en hyresgästenkät gällande de trivselvärdsledda aktiviteterna i våra trygghetsboenden. Vi har fått in många svar och många fina och konstruktiva förslag gällande vår trivselvärdsverksamhet och våra trivselvärdar vill därför börja med att tacka alla hyresgäster som besvarat enkäten för det stora engagemanget och för alla förslag och tankar! Vi ser fram emot 2023 då vi fortsätter skapa social samvaro, gemenskap och trivsel tillsammans med er!

Resultat från  enkätundersökning i Lulebos trygghetsboenden hösten 2022

  • Lulebo lämnade ut hyresgästenkäten till alla hyresgäster på måndag 22-10-10. Sista inlämningsdag för svar var 22-10-17. Vi har även räknat de enkäter som kommit in i senare.
  • Lulebos trygghetsboenden har 326 lägenheter. Enkäten har besvarats av 136 personer (= 42% av totalt antal lägenheter).
  • Enkäten innehöll sex frågor med svarsalternativ och/eller möjlighet att formulera ett eget svar/förslag. Alla som deltagit i enkäten har inte besvarat alla frågor och därför varierar antalet svar på frågorna.
  • Under de olika frågerubrikerna här nedanför redovisar vi hyresgästernas svar summerat för alla trygghetsboenden tillsammans med en sammanfattning av anonymiserade fritextsvar. Vissa frågor och kommentarer som lämnats är riktade till Lulebos ledning och finns därför inte med i sammanfattningen.
  • Mer detaljer om svaren för varje enskilt trygghetsboende finns i den redovisande översikten som du kan ladda ner här. Den redovisande översikten sätts upp på alla trygghetsboenden samt publiceras på Lulebos hemsida. Lulebos personal och ledning får också ta del av resultatet.

Så läser du statistiken i den redovisande översikten

Resultatet från de olika frågorna i enkäten redovisas både uppdelat på varje trygghetsboende och gemensamt för alla trygghetsboenden (i kolumnen ”Totalt”). I varje kolumn visas först antalet svar, sedan andelen svar i procent räknat på det totala antalet inkomna enkätsvar. Procentsiffran gör det möjligt att jämföra resultaten mellan de olika trygghetsboendena.

Här redovisar vi hyresgästernas svar summerat för alla trygghetsboenden. Mer detaljer om svaren för varje enskilt trygghetsboende hittar du i den redovisande översikten som du kan ladda ner här.

  Totalt antal personer  % av totalt antal svar 
Så ofta som möjligt 77 57%
Någon gång ibland 41 31%
Väldigt sällan 15 11%
Aldrig 1 1%


18 fritextsvar lämnades: tre svar var åt det negativa hållet medan resterande 15 svar var åt det positiva hållet.

Många berömmer aktiviteterna och tycker att de är bra och trevliga. Sittgymnastiken är väldigt populär. Några som inte hunnit börja delta på grund av att de är nyligt inflyttade uppger att de är nyfikna på aktiviteterna. Några deltar inte så ofta, bland annat för att man arbetar heltid eller deltid och därför har begränsad tid att delta i aktiviteterna. Några personer uppger att de inte kan delta på grund av sjuk partner eller att de inte sett informationen om aktiviteterna. Andra uppger att de har fullt upp med egna aktiviteter och därför inte deltar.

Någon har även uppgett att aktiviteterna inte passar för dom. Vissa känner sig yngre än övriga och vill därför inte delta. Det finns även en åsikt om att aktiviteterna håller för låg nivå och är barnsliga och att man därför inte deltar så ofta.

Här redovisar vi hyresgästernas svar summerat för alla trygghetsboenden. Mer detaljer om svaren för varje enskilt trygghetsboende hittar du i den redovisande översikten som du kan ladda ner här.

  Totalt antal personer % av totalt antal svar
Musik 105 77%
Extern underhållning 81 60%
Film 74 54%
Bingo 73 54%
Frågesport 71 52%
Elda 71 52%
Seniorshop, optiker 71 52%
Rörelse inomhus 68 50%
Samhällsinformation 68 50%
Informationsträff 68 50%
Föreläsningar 64 47%
Vår- och höstupplevelse 62 46%
Andakt 46 34%
Rörelse utomhus 45 33%
Promenad 43 32%
Skönlitteratur 42 31%
Öppet hus 31 23%
Sällskapsspel 25 18%
Loppis 23 17%
Matlagning 23 17%
Skaparverkstad 21 15%
Fotspa 16 12%
Samtalsgrupper 12 9%
Dans 8 6%
Pussel 8 6%


Vi har fått in 22 förslag på olika aktiviteter. Bland annat önskas fler föreläsare, exempelvis från hjälporganisationer och från polisen. Det finns även önskemål om besök av körer, mer musik och film, skidåkning och samtalsgrupper. Stickning och annat handarbete samt matlagning önskas också.

Lulebo svarar:
Varmt tack för alla tankar och förslag. Vi tar till oss av dem. Flera av förslagen har vi redan planerat in eller kört i gång med.

 Här redovisar vi hyresgästernas svar summerat för alla trygghetsboenden. Mer detaljer om svaren för varje enskilt trygghetsboende hittar du i den redovisande översikten som du kan ladda ner här.

  Totalt antal personer % av totalt antal svar
Samvaro/gemenskap 109 80%
Fika 61 45%
Motion 59 43%
Utmaningar 18 13%


Bland fördelar och effekter som uppskattas anges i enkäten att det är positivt att lära sig nya saker och hänga med i samtiden. Många uppskattar även möjligheten att hålla konditionen uppe samt att lära känna nya personer.

Vi har fått in många förslag på aktiviteter. Däribland finns önskemål om föreläsare, gästartister, språkkurs, sång och dans, utflykter i närmiljö samt resor.

Flera hyresgäster önskar sig berättargrupper med olika teman från ”förr”, exempelvis 50-tal, 60-tal, vad man har jobbat med, var man har bott. Det finns önskemål om hantverksträffar och balansövningar. Någon önskar en grupp att prata sport med, någon önskar en bokcirkel.

Man vill också spela boule och man skulle vilja ha en caféhörna där man kan köpa fika. Det önskas även bär- svamp- och fiskeutflykter.

Här redovisar vi hyresgästernas svar summerat för alla trygghetsboenden. Mer detaljer om svaren för varje enskilt trygghetsboende hittar du i den redovisande översikten som du kan ladda ner här.

  Totalt antal personer % av totalt antal svar
Lätt att hitta 95 70%
Svår att hitta 1 1%
Lätt att förstå 91 67%
Svår att förstå 2 1%


Vi har fått in 27 fritextsvar, bland annat nio personer som skriver att informationen fungerar bra. Fem personer vill att informationen ska sättas upp på varje våningsplan. 13 personer vill ha informationen i postfacket varje vecka.

Vi har fått många fritextsvar på denna fråga; hela 54 personer lämnade en kommentar. Elva hyresgäster har lämnat en kommentar för att berömma trivselvärdarna medan tre personer tycker att aktiviteterna är barnsliga eller håller en för låg nivå.

Vi har fått förslag på att dela in våra promenader i olika kategorier (exempelvis rollatorpromenad, stavgång, långpromenad) för att den som läser veckoprogrammet ska kunna veta om det är intressant att delta på promenaden. Sittgymnastiken får mycket beröm, många tycker den är bra och viktig och någon som önskar att gymnastiken ska börja tidigare på morgonen. Önskemål har lämnats om att trivselvärdarna ska organisera trädgårdsgruppen, någon vill åka på en utlandsresa, några önskar att lära sig om telefonens funktioner och det finns även önskemål om manikyr.

Hyresgäster påminner om att många har nedsatt hörsel och önskar att alla tänker på att tala högt och tydligt så att alla uppfattar vad som sägs. Det finns också önskemål om att en vaktmästare skulle finnas på plats.

136 inkomna svar (42 %)

Antnäs: 12 av 23 lgh (52%)
Bergnäset: 41 av 120 lgh (34%)
Mjölkudden: 33 av 81 lgh (41%)
Punktvägen: 23 av 37 lgh (62%)
Råneå: 5 av 23 lgh (22%)
Rödkallen: 22 av 42 lgh (52%)


Lulebo svarar!

Här svarar Lulebos trivselvärdar direkt på några av de frågor som hyresgästerna ställt i enkäten.

Några skriver att de inte känner igen vissa aktiviteter som finns i listan till fråga 2.
Lulebo svarar:
Vi har även listat aktiviteter som vi vill kolla intresset för innan vi startar dem. Ibland har vi också gjort en aktivitet i ett trygghets-boende och nu kollar vi hur intresset ser ut i övriga hus.

Vi har fått en fråga om huruvida samvarolokalen kan bokas för privata tillställningar.
Lulebo svarar:
Lokalen kan bokas och användas kostnadsfritt av hyresgäster. Bokning sker via trivselvärdarna, i god tid innan önskat datum.

Det finns ett önskemål om mer fika på grund av att det ger social samvaro.
Lulebo svarar:
Vi har valt att fördela den tillgängliga budgeten (300 000 kr per år, totalt för alla hus) enligt följande: gemensam vår-och höstupplevelse (100 000 kr), gästartister (100 000 kr) samt övriga aktiviteter (100 000 kr). Vi har också valt att använda den största delen av budgeten till roliga aktiviteter snarare än till fika. I flera av våra trygghetsboenden ordnar hyresgästerna själva dagliga eller veckovisa fikaträffar, där hyresgästerna själva står för kaffet och fikat.

Någon undrar varför trivselvärden inte deltar på andakterna som kyrkan håller i.
Lulebo svarar:
Det handlar om att vi vill använda våra resurser så effektivt som möjligt. Vi menar att trivselvärden inte behöver delta i aktiviteter där det redan finns en ledare. Vi ordnar hellre en aktivitet i ett annat trygghetsboende. Det finns flera andra grupper som träffas kontinuerligt och som leds av en annan ledare, exempelvis finska gruppen och digital support. Trivselvärden deltar inte heller i dessa aktiviteter.

Flera hyresgäster önskar affischering på varje våning eller i postfacket varje vecka.
Lulebo svarar:
Vi har valt att alltid affischera på anslagstavlan i entrén samt i hissarna. Hyresgästerna passerar ofta entrén, exempelvis på väg till postfacken eller soprummet. Många hyresgäster använder också hissen varje dag och det är enkelt att hämta hissen till sin våning för att läsa veckoprogrammet om man inte passerar via entrén. Denna hantering är bra för miljön men den gör det också enkelt att informera om eventuella ändringar av programmet. Ett veckoprogram till varje lägenhet skulle innebära minst 326 extra papper per vecka som ska både tryckas och delas ut.

Flera personer önskar att en och samma trivselvärd ska vara stationerad i huset.
Lulebo svarar:
Syftet med att trivselvärdarna åker runt på alla trygghetsboenden är att hyresgästerna ska få en större bredd av aktiviteter, samt att få träffa olika värdar. Trivselvärdarna har några fasta närvarotider på varje hus, som finns att läsa på anslagstavlan.


Ladda ner

Mer detaljer om svaren för varje enskilt trygghetsboende finns i den redovisande översikten som du kan ladda ner här.