Antnäs trygghetsboende - inflyttning i januari 2022