Bildtext saknas

Bilden visar en innergård på Björkskatan.

Björkskatan - attraktivt bland barnfamiljer

Björkskatan är belägen på en björkbevuxen udde cirka 5 km nordost om Luleå centrum. Stadsdelen har cirka 4 400 invånare och har byggts ut i etapper sedan 1970-talet, mestadels med villor och radhus. Här har även Lulebo hyreslägenheter och studentbostäder.

Goda motionsmöjligheter i absolut närhet

Här finns en livsmedelsbutik, pizzeria, sporthall, fotbollsplaner och hockeyrink. Allt på gångavstånd från våra bostäder. Närliggande Ormbergets friluftsanläggning erbjuder skidbacke, pulkabacke, ett omfattande motionsspårsystem med belysning som vintertid är preparerade längdskidsspår, äventyrsslingor, restaurang, servicestuga för motionärer och grillplatser med mera.

Flertalet förskolor och grundskola för 1-9

Här erbjuds generöst med förskolor, skolor och idrottsplaner. Det gör stadsdelen attraktiv bland barnfamiljer. Livsmedelsbutik och pizzeria finns i Björkskata centrum, och i dess närhet vårdcentral med apotek.

Lulebos bostäder på Björkskatan

Björkskatan består av ett flertal delområden och Lulebo har bostäder i merparten av dessa. Totalt rör det sig om drygt 600 lägenheter, varav 230 är studentbostäder.

Hyresgästlokaler

På Björkskatan finns två hyresgästlokal som våra hyresgäster har möjlighet att låna för speciella tillfällen.

Lulebo utvecklar bostadsområdet

Lulebo arbetar kontinuerligt med renovering och underhåll av det befintliga bostadsbeståndet. Läs mer om kommande, pågående och avslutade projekt på detta bostadsområde.

Boendemöten

Vi bjuder regelbundet in våra hyresgäster till boendemöten i det egna bostadsområdet.


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt besvaras av besvaras av Lulebos lägenhetsförmedling.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till hela vår serviceorganisation.


Läs mer om Luleås stadsdelar

På Luleå kommuns hemsida hittar du mer information om Luleå och de olika stadsdelarna.