Skurholmen, Ringgatan 29-39, fasadrenovering och målning

Bildtext saknas

På de tre husen på Ringgatan 29-39 ska vi under sommaren 2024 utföra fasadmålning och byte av gavlar och enstaka brädor i fasaden.

Det som i huvudsak kommer att ske är målning samt byte av gavlar och enstaka brädor i fasaden. Samtidigt åtgärdas uteplatsernas skärmväggar som renoveras, alternativt byts ut. Och belysningsarmaturerna vid ingångar och uteplatser ersätts med nya.

Vi ska även röja undan buskar och rabatter som är för nära fasaden och säkerställa avrinningen och eventuellt byta takavvattningen, allt för att regn- och smältvatten inte ska rinna in mot husen. Vidare tillkommer montering av fler snörasskydd och byte av vindskivor på delar av husen.

Berörda hyresgäster informeras

Innan arbetet påbörjas under våren 2024 informeras berörda hyresgäster.

Information till hyresgäster

2024-04-25: Information inför fasadåtgärder med mera

2023-09-22: Information om kommande entreprenad


Kortfakta

Projektet planeras påbörjas i maj 2024 och pågå under sommaren och hösten 2024.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Lars Henriksson via e-post.