Dörrar, lås, portkoder, nycklar och taggar

Lulebos ansvar

Lulebo som hyresvärd ansvarar alltid för fastigheternas skalskydd: att dörrar och lås är säkra och har full funktion. Det gäller både det yttre skalskyddet som utgörs av entrédörrar med lås- och passersystem och det inre skalskyddet som består av din lägenhetsdörr med lås- och nyckelsystem. Lulebo ansvarar också för att gällande nyckelrutiner följs så att maximalt skydd kan ges både till våra fastigheter och till hyresgästernas lägenheter.

Hyresgästens ansvar

Hyresgäster ansvarar alltid för säker förvaring av utkvitterade nycklar och taggar samt för att göra en felanmälan till Lulebo när dörrar och lås inte fungerar som de ska. Som hyresgäst kan man också förebygga att obehöriga personer kommer in i huset genom att vara försiktig, uppmärksam och vaksam:

  • Stanna kvar och se till att dörrar går i lås när du har passerat.
  • Släpp inte in och lämna inte ut portkoder (där sådana finns), taggar eller nycklar till obehöriga personer.
  • Spärra aldrig upp låsta dörrar och lämna dem obevakade så vem som helst kan passera.
  • Vid infart till garage: vänta kvar tills porten stängs.

Man kan också fota främmande bilar och alltid polisanmäla brott som begås.

Om du vill ge någon som besöker dig ofta en egen tagg

Får du regelbundet besök av någon/några personer som du vill ge en egen tagg och de (oftast 3) taggar du fick när du flyttade in inte räcker till behöver du boka tid i Lulebos Kundcenter för att kvittera ut fler taggar.

Tänk på att:

  • taggen faktiskt är en nyckel och en värdesak som den som har kvitterat ut den ansvarar för. Ge därför aldrig en tagg till någon som du inte skulle ge en nyckel.
  • enligt hyreslagens 25 § ansvarar hyresgästen för att ”bevara sundhet, ordning och gott skick” inom fastigheten. Hyresgästen ansvarar även för familjemedlemmar och gästers handlande.

Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om säkerhet och trygghet i Lulebos bostadsområden.