Din lägenhet och gård

Som hyresgäst hos oss på Lulebo har du både rättigheter och skyldigheter. Här berättar vi vad som gäller så att vi kan arbeta tillsammans för att se till att ditt boende blir så enkelt och trivsamt som möjligt.

Lulebos ansvar och service

Lulebos ansvar och service innefattar regelbunden städning av trapphus, gårdar och gemensamma lokaler och utrymmen. Vi åtgärdar också fel och brister både i din lägenhet och i andra delar av fastigheten. 

För bästa möjliga service har vi avtal med ett antal entreprenörer som ansvarar för exempelvis snöskottning, gräsklippning och trappstädning och som även utför reparationer av olika slag. Det är förklaringen till att du ibland kan stöta på personal som inte bär Lulebokläder.

Ibland händer det att en tidigare hyresgäst har lämnat kvar gardinstänger, rullgardiner, persienner, duschdraperier, extra frys, mikrovågsugn, möbler och annat som inte ingår i lägenheten. Dessa utrustningar har vi som hyresvärd inget ansvar för att underhålla eller reparera.

Om du har synpunkter på Lulebos service är du välkommen att kontakta din bovärd eller vårt Kundcenter.

Hyresgästen ansvarar för att vårda lägenheten väl

Enligt hyreslagens 25 § har du som hyresgäst en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar samt att vårda fastigheten och lägenheten utifrån "sundhet, ordning och skick". Det handlar helt enkelt om att du ansvarar för att vara rädd om lägenheten och sköta den på ett bra sätt samt för att vara en god granne.

Som hyresgäst är du också ansvarig för dina familjemedlemmar och gäster och deras handlande.

Här hittar du mer information om hur du sköter om din lägenhet.

Anmäl fel som uppstår i lägenheten till Lulebo

I ditt ansvar som hyresgäst ingår att du måste anmäla fel som uppstår i lägenheten. Om du inte gör det kan du bli ersättningsskyldig.

 • Gör din felanmälan via telefon: 0920-23 67 00, välj 1
 • Eller via WebbFelan som du hittar efter inloggning på Lulebos Mina sidor.

Akuta fel ska anmälas omgående och alltid per telefon, även under kvällar och helger.

Här hittar du mer information om felanmälningar och om sådant som du själv ska åtgärda.

Har du ohyra i din lägenhet?

Har du sett ohyra eller spår av ohyra i din lägenhet måste du kontakta Lulebo och göra en felanmälan så snart som möjligt! Fånga/spara eller fota gärna insekten så att en identifiering kan göras.

Som hyresgäst ansvarar du för att:

 • alltid tillämpa proaktiva beteenden för att förebygga uppkomst av ohyra (oaktsamhet).
 • omgående anmäla förekomst av ohyra så att sanering kan inledas så snart som möjligt.
 • medverka till sanering på det sätt som saneringsföretaget beskriver.

Läs mer om vägglöss, hur man förebygger spridning och hur saneringen går till.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) gör det möjligt för hyresgästen att ansöka om inre lägenhetsunderhåll inom kategorierna tapeter, golv och övrigt. Information om hur mycket pengar som för närvarande finns avsatt för underhåll inom olika kategorier i just din lägenhet hittar du när du loggar in på Mina sidor.

Måla och tapetsera själv

Du kan måla och tapetsera själv, antingen på egen bekostnad eller med hjälp av HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll). Det är viktigt att tänka på att alla renoveringsåtgärder i lägenheten ska godkännas av Lulebo. Kontakta därför alltid din bovärd för mer information innan du börjar. 

Här hittar du mer information om detta.

Elektriska arbeten ska alltid göras av en fackman

 • Installation av diskmaskin ska alltid göras av en fackman. El och vatten måste dras fram på ett korrekt sätt och diskmaskinen måste stå på en vattentät matta med uppvikta bak- och sidokanter.
 • Tvättmaskin ska alltid installeras av en elektriker. Tvättmaskinen ska vara fast ansluten. Det är förbjudet att dra en skarvsladd från ett angränsande rum in till badrummet, eftersom sådana anslutningar kan vara livsfarliga i våtutrymmen.

Undvik att göra elektriska arbeten på egen hand. Kontakta vår Felanmälan om något elektriskt inte fungerar som det ska.

Ansök om tillstånd innan du bygger på uteplatsen

Om du vill bygga skärmväggar, lösa trädäck, staket och/eller andra bygglovsbefriade byggnadsverk på din uteplats/Lulebos mark måste du först få skriftligt tillstånd av Lulebo.

Klicka här för att läsa mer om detta.

Studsmatta, pool och lekutrustning

Det är inte tillåtet att ställa upp studsmatta, pool eller annan lekutrustning på gemensam mark som delas med grannarna. Lulebo har ingen möjlighet att bevaka att användning sker på ett ofarligt eller korrekt sätt och kan därför inte ansvara för detta.

 • Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.
 • En plaskdamm med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd.
 • Överstiger vattendjupet 20 cm krävs skyddstäckning med presenning eller skyddsnät när poolen inte används.
 • Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.

Visad hänsyn ökar trivseln, både för dig och dina grannar

När man bor i ett flerfamiljshus måste man vara beredd att visa sina grannar både förståelse och hänsyn, till exempel genom att:

 • anpassa sina aktiviteter och sin ljudnivå under dagtid
 • visa extra mycket hänsyn under kvällar och nätter, kl 22.00-07.00.

Här hittar du mer information om hur du blir en god granne.

Om du upplever att du blir störd av dina grannar

Vissa ljud får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan vara en störning är hög musik på kvällar och nätter eller bråk och skrik och andra ihållande ljud i lägenheter och i trapphus.

Om du upplever att du blir störd av dina grannar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Klicka här för att läsa mer om hur störningsjouren hanterar störningar.

Vad säger lagen?

Enligt hyreslagens 25 § har hyresgästen en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar som kan försämra deras bostadsmiljö och som skäligen inte bör tålas.

 • Hyresgästen ska vid användandet av lägenheten bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen ansvarar även för familjemedlemmar och gästers handlande.

 • Hyresvärden har ett ansvar att kontakta hyresgästerna gällande störningar och arbeta för att dessa ska upphöra.

Att vårda lägenheten är att...

Du kan bidra till miljöarbetet genom att
 • Källsortera ditt hushållsavfall
 • Inte diska under rinnande vatten
 • Inte överdosera tvätt- och diskmedel
 • Felanmäla droppande kranar och rinnande toalettstolar
 • Avfrosta kyl och frys vid behov
 • Släcka lampor när du lämnar rummet eller lägenheten
 • Inte placera stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen
 • Vädra med måtta

Snabblänkar - din lägenhet och gård

Mer detaljerad information om din lägenhet och gård hittar du via dessa snabblänkar:


Snabblänkar – när du bor hos oss

Mer detaljerad information om det mesta som du som hyresgäst kan fundera på hittar du via dessa snabblänkar:


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.


Störningsjouren
Ring störningsjouren om du upplever att du blir störd utanför våra telefontider.

0920-22 12 00