Serviceindex 2023

Serviceindex består av fyra delområden som omfattar 4-13 frågor vardera. Frågorna är utformade för att mäta Lulebos servicekvalitet, det vill säga hur hyresgästerna upplever:

  • Att de blir tagna på allvar som kunder, ca 79 % (74 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Tryggheten och säkerheten i fastigheten och närområdet, ca 76 % (72 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Städning och skötsel inne och ute, ca 73 % (67 %) svarar ganska bra eller mycket bra.
  • Förvaltningens insatser för att hjälpa till när fel anmäls ha uppstått, ca 82 % (80 %) svarar ganska bra eller mycket bra.

Procenttalet inom parentes anger resultatet vid undersökningen 2021.

Ta kunden på allvar

Den bakre stapeln visar resultatet för 2021 medan den främre stapeln visar resultatet för 2023.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


Serviceindex Ta kunden på allvar

Trygghet

Den bakre stapeln visar resultatet för 2021 medan den främre stapeln visar resultatet för 2023.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


Serviceindex Trygghet

Rent och snyggt

Den bakre stapeln visar resultatet för 2021 medan den främre stapeln visar resultatet för 2023.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.

Serviceindex Rent och snyggt
Hjälp när det behövs

Den bakre stapeln visar resultatet för 2021 medan den främre stapeln visar resultatet för 2023.

Färgerna i diagrammen betyder (från vänster till höger):
Orangeröd = Dåligt, Gul = Inte så bra, Ljusblå = Ganska bra, Mörkblå = Mycket bra.


Serviceindex Hjälp när det behövs


 

Snabblänkar

Mer detaljerad information om 2023 års kundundersökning hittar du via dessa snabblänkar:


Kontrollera dina kontaktuppgifter

Logga in på Mina Sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter så är du säker på att du kan vara med nästa gång! Dessutom missar du ingen information från Lulebo.