Uppläsning webben

På lulebo.se använder vi lyssnafunktionen ReadSpeaker som gör att du kan välja att låta läsa upp texten på sidorna. Det hjälper dig som har svårt att läsa text.

Genom att lyssna på texten är det i de flesta fall lättare att förstå informationen på hemsidan. Som användare behöver du inte ladda ner någonting. Du bara trycker på lyssnaknappen överst på sidan under rubriken, uppläsningen startar automatiskt.


Så här fungerar det

För att lyssna på sidans textinnehåll trycker du på lyssnaknappen som finns överst på varje sida. Så här ser lyssnaknappen ut:

Spelaren öppnas och ReadSpeaker börjar läsa sidans text. Lyssnaknappens utseende vid uppläsning:

I spelaren kan du:

  • Pausa/starta om läsningen
  • Stoppa läsningen
  • Stänga spelaren
  • Använda tidsreglaget för att navigera i ljudfilen
  • Justera volymen
  • Klicka på kugghjulet  RS bild 3  i spelaren, då visas fler funktioner och inställningsmöjligheter.
  • Klicka på den här ikonen  RS bild 4  i spelaren för att ladda ned en ljudfil med sidans innehåll.


Lyssna på markerad text
För att lyssna på delar av texten, markera den del du vill lyssna på. Tryck därefter på lyssnaknappen som visas intill markerad text. 

Frågor ReadSpeaker

Här får du svar på de vanligast förekommande frågorna kring lyssnarfunktionen.

För mer information om uppläsningstjänster, besök webbplatsen om tjänster för text-till-tal från ReadSpeaker.