Bildtext saknas

Bilden visar en innergård på Lingonstigen på Kallkällan.

Kallkällan - mellan staden och universitetet

Kallkällan, 3 km norr om centrala Luleå, tillhör stadsdelen Bergviken. Efter den stora stadsbranden år 1887 började det växa upp en bebyggelse i området. En av orsakerna till att fler sökte sig till Bergviken för att köpa mark och bygga ett eget hem var på grund av att hyrorna i staden var för höga. Den första stadsplanen för Bergviken fastställdes 1928. På Bergviken bor drygt 3800 invånare.

Närhet till det mesta

I området finns livsmedelsbutik, rekreationsområdet Mjölkuddsberget med motionsspår och strövstigar. Inom gångavstånd finns flera ishallar, idrottsplatsen Nyabvallen och Luleå Kajakklubb med Björkskatafjärdens vatten som hemmaplan.

Förskola och grundskola för 1-9

På Bergviken finns en Montessoriskola (F-9) och en friskola (F-9) samt två förskolor och tre vård- och omsorgsboenden.

Lulebos bostäder på Kallkällan

Cirka 1600 av stadsdelens invånare bor på delområdet Kallkällan som är delat mellan hyresrätter och bostadsrätter. På Kallkällan erbjuder Lulebo 280 rymliga lägenheter i trevåningshus.

Hyresgästlokaler

På Kallkällan finns en hyresgästlokal som våra hyresgäster har möjlighet att låna för speciella tillfällen.

Lulebo utvecklar bostadsområdet

Lulebo arbetar kontinuerligt med renovering och underhåll av det befintliga bostadsbeståndet. Läs mer om kommande, pågående och avslutade projekt på detta bostadsområde.

Boendemöten

Vi bjuder regelbundet in våra hyresgäster till boendemöten i det egna bostadsområdet.


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt besvaras av besvaras av Lulebos lägenhetsförmedling.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till hela vår serviceorganisation.


Läs mer om Luleås stadsdelar

På Luleå kommuns hemsida hittar du mer information om Luleå och de olika stadsdelarna.