Visselblåsarfunktion

Misstänker du allvarliga överträdelser och oegentligheter inom Lulebo kan du anmäla det här.

Syftet med Lulebos visselblåsarfunktion är att fånga upp misstanke om allvarliga överträdelser, oegentligheter och missförhållanden inom bolaget. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägerier, stöld och sådant som påverkar liv och hälsa, brister i säkerhet på arbetsplatsen, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Visselblåsarfunktionen är avsedd för rapportering och kan användas av allmänheten och andra utomstående personer, och av anställda, konsulter, leverantörer och motsvarande.

Hur anmäler jag?
Klicka här för att komma till sidan för anmälan

Som visselblåsare kan man också välja att rapportera in via telefonnummer 020-899 433.

Eller skanna in QR-koden nedan för att komma till rapporteringsverktyget där du fyller i relevant information. Du kan välja att vara anonym.

Vad händer med min anmälan?
I det första steget tas det inrapporterade ärendet emot av Lantero, en extern oberoende utredare. Om ärendet bedöms falla inom systemets syfte så kommer Lantero att utreda ärendet. Övriga ärenden kommer att hänvisas till lämplig part.

Har du frågor vid frågor om visselblåsarfunktionen eller vill boka tid med representant från Lulebo är du välkommen att vända dig till vår ekonomichef på telefon: 0920-23 67 00.