Vår hyra - en grundmodell för differentierad och mer rättvis hyra

Tidigare har hyressättningen i princip utgått ifrån husets byggår, vilket kan ge en snedfördelad hyra. Samverkansprojektet, Vår hyra, mellan Lulebo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen region Norrland har resulterat i en grundmodell för hur differentierad och mer rättvis hyra ska beräknas.

Vår hyra utgår ifrån vilket bostadsområde bostaden finns i och standarden på lägenheten och byggnaden.

En mängd faktorer värderas matematiskt i hyressystemet Vår hyra som räknar ut vad varje lägenhet bör ha för hyra.

Den hyran kallas börhyran. Om några år ska alla lägenhetshyror ha uppnått börhyran. Tills dess kommer hyrorna höjas olika mellan lägenheterna.

Rättvisare hyra
Ett antal kriterier inom varje del ger ett poängvärde som sedan ligger till grund för hyran för lägenheten. Kriterierna värderas utifrån faktiska uppgifter och genomförda enkäter. Arbetet med att ta fram kriterierna har skett under många år och det har förankrats bland hyresvärdar och hos Hyresgästföreningen. Vår hyra har införts i syfte att skapa förutsättningar för en rättvisare hyressättning för hyresrätter i Luleå: både för privata hyresvärdar och inom Lulebos bestånd.

Några bedömningsgrunder

  • Bedömningen av bostadsområdet utgår ifrån närhet till centrum, till kommunal service, till fritidsutbud och nöjen samt till kommersiell service. Trygghet är också ett viktigt kriterie.
  • Bedömningen av byggnaden utgår ifrån vilket år huset är byggt, vilken sorts ventilation huset har, om det finns hiss och hur utemiljön är. Dessutom vägs det in hur lätt det är att få parkeringsplats inom rimligt avstånd till bostaden.
  • Bedömningen av lägenheten utgår ifrån varje unik lägenhet. Hur är köket beskaffat, är köket möblerbart, finns störningar från hiss, tvättstuga eller från garage. Bedömningen utgår även ifrån tillgång till tvättstuga, lägenhetens möblerbarhet och tillgång till egen balkong eller uteplats.
Vi hjälper dig!

Lulebos ekonomiavdelning hjälper dig när du har frågor som rör fakturor, betalning, autogiro och e-faktura.

Ekonomiavdelningen
0920-23 67 00, mån-fre kl 8-16
(1/5-31/8 kl 8-15)

Kontakta oss

Eller klicka här för att läsa mer om detta!